Boumalezing: Wie woont er in de stad?

Wordt wonen in de grote stad een luxe die alleen de happy few zich kunnen permitteren? Talent, kapitaal, kennis en bedrijvigheid clusteren zich in toenemende mate in aantrekkelijke steden, bij voorkeur steden met een grote studentenpopulatie. Dus zo ook in Groningen. En de druk op de woningmarkt lijkt alleen maar toe te nemen…

Leiden deze ontwikkelingen tot verdringing van zwakkere groepen? Wordt het voor starters en gezinnen onmogelijk nog in de stad te wonen? Om diversiteit, toegankelijkheid en dynamiek te behouden moeten bewuste keuzes worden gemaakt.

Op uitnodiging van Platform GRAS schreef Floor Milikowski een essay over dit onderwerp. Op 7 juni verscheen het in de Groene Amsterdammer. Tijdens de BOUMAlezing van 2017 presenteert zij haar onderzoek aan het Gronings publiek in de Wolkenfabriek op het vm. Suikerunieterrein.

Na afloop van de lezing geven coreferenten afkomstig uit verschillende disciplines hun perspectief op het thema en gaan ze in discussie: Dick Janssen van Rizoem (ontwikkelaar), André la Rivière van VANwonen en Aleid Brouwer van de RUG. Onze wethouder Roeland van der Schaaf is ook aanwezig en geeft een reactie. En ook U kunt natuurlijk meepraten!

Datum: 15 juni 2017

Tijd:      20:00 uur

P.S. Voorafgaand aan de lezing is er mogelijkheid om wat te eten, maar dat kan alleen als u dat van tevoren aangeeft. Stuur vóór maandag 12 juni een mail naar Bartele!

 

 

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn