Bouwkunstlezing Nordic City: Energietransitie als aanjager voor de Next Economy

Bouwkunstlezing Nordic City: Energietransitie als aanjager voor de Next Economy’
door Mathijs Dijkstra - MD Landschapsarchitecten, Maartje ter Veen - Studio MARCHA en Annet Ritsema - bureau Specht


Hoe kan de energietransitie een wenkend perspectief opleveren voor de regionale economie en de ruimtelijke kwaliteit van stad en regio? Dat was de vraag waarmee het IABR–Atelier Groningen van start ging.

In een intensief traject van ontwerpend onderzoek en uitwisseling met experts en betrokkenen uit stad en regio zijn vier vergezichten ontwikkeld. Van het Biobased Noorden tot veilige en energieneutrale dorpen en van Energy Port tot Groningen slimme energiestad. Mathijs Dijkstra (MD Landschapsarchitecten), Annet Ritsema (Specht Architecten) en Maartje ter Veen (Studio MARCHA!) vertellen over hun onderzoek en vooral hoe dit leidt tot een actuele en interessante ontwerpopgave, zowel voor de stad als de regio. 

Het IABR-Atelier richtte zich op drie locaties in de provincie. Het Atelier Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen (met MD Landschapsarchitecten, Specht Architecten en Studio MARCHA!) boog zich over de stad Groningen en kwam, naast een scherpe analyse over de slimme energiestad, met een aantal even concrete als prikkelende ontwerpvoorstellen. 

Nordic City is een verhaal over een toekomst die mogelijk en wenselijk is en bovendien écht kan worden gerealiseerd. Het is een verhaal waarin aan het imago van Groningen een krachtige draai wordt gegeven, door de kansen te benadrukken voor een regio die nu vooral vanwege haar worsteling met hardnekkige problemen zoals aardbevingsschade, demografische en economische krimp in beeld komt. De Nordic City doet voorstellen waarmee direct aan de slag kan worden gegaan, naast verstrekkende concepten die niet over één nacht ijs kunnen. Het verhaal is niet bedoeld als een visioen, maar als wegbereider voor nieuwe projecten en als aanjager voor beleid en besluitvorming. 

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn