GRAS goes Frysk: plattegrond Leeuwarden & lezing Meindert Schroor

Samen met het HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN en met collega-architectuurcentrum ARK FRYSLAN werkte GRAS aan een nieuwe uitgave van ‘Leeuwerden de hooftstadt van Frislant’: een stadsplattegrond van het Leeuwarden van het jaar 1603. De kaart wordt op donderdag 11 oktober gepresenteerd tijdens een lezing van sociaal geograaf en carthografie deskundige MEINDERT SCHROOR

Meindert Schroor voorzag de PLATTEGROND VAN JOHANNES SEMS UIT 1603 van bijzondere achtergrondinformatie. Het is een lofzang op de Friese hoofdstad, staand op de drempel van de Gouden Eeuw. De plattegrond geeft een uiterst gedetailleerde weergave van de bebouwing in de stad: een schat aan informatie over de ontwikkeling van Leeuwarden vanaf het begin van de zeventiende eeuw. Met bijvoorbeeld de woning aan de Ossekop waar Saskia van Uylenburgh met haar familie woonde. 

Het eerste exemplaar van de heruitgave wordt overhandigd aan Ab Timmermans, (ex-wethouder ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en voormalig directeur van Hûs & Hiem, het bureau voor welstandsadvisering en monumentenzorg in Friesland). De avond wordt gepresenteerd door Geart de Vries, directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden.

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn