Lezing: Herbestemming van monumentale boerderijen en industrieel erfgoed

Onder invloed van de bevingsproblematiek, krimp en de noodzaak asbestdaken te saneren staat het voortbestaan van veel vrijgekomen agrarische gebouwen in Groningen ter discussie. Rob Hendriks (DAAD architecten) geeft op 18 april een lezing over herbestemming van monumentale boerderijen en industrieel erfgoed. 

Het herbestemmen van gebouwen die hun functie verloren hebben, is doorgaans een lastige opgave. Bijzondere, karakteristieke gebouwen staan vaak lang leeg, zeker in gebieden met een relatief lage economische druk. Denk hierbij aan dorpen en het Groninger buitengebied.

Aan de andere kant lijkt er, met het uitblijven van grote, gebouwvullende programma’s, ruimte te ontstaan voor kleinschalige, lokale initiatieven. Juist deze initiatieven - soms eerst tijdelijk van aard - nestelen zich relatief eenvoudig in bestaande gebouwen en groeien, eventueel samen met andere initiatieven uit tot levensvatbare invullingen van lege boerderijen.

Een stapsgewijze, organische invulling verhoudt zich goed tot de aanwezige ruimte en de vaak beperkte financiële mogelijkheden. Het gebouw als instrument bij ‘doorbestemmen’ met de factor tijd als partner.

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn