Stadsafari: Groningen geeft energie!

Groningen is een pionier op het gebied van energietransitie. 21 partijen hebben de intentie om de stad in 2035 energieneutraal te laten zijn. Alle energie die in Groningse gebouwen en in het verkeer en vervoer wordt gebruikt moet dan duurzaam opgewekt worden. De ambitie is stevig en niet zonder slag of stoot te realiseren. Wel levert het anno 2017 al diverse concrete en zichtbare resultaten op.

Ondertussen beseft Groningen ook dat er nog veel hobbels te nemen zijn. Wat vraagt de transitie aan afstemming tussen overheden? Wat moet er aan de aanbodkant gebeuren? Hoe krijg je het energie-omgevingsplan voor je wijk financieel rond en sociaal-maatschappelijk geaccepteerd? En hoe gaan we om met de verduurzaming van het particulier bezit? Hoe krijgen we naast private partijen ook particuliere woningbezitters mee in de grote ambitie?

Inspirerende voorbeelden zijn er in Groningen genoeg. Alleen al in de voorbeeldwijk Paddepoel waar we tijdens de Stadsafari ons vergrootglas op leggen. Zo is voor Paddepoel al een Energie-omgevingsplan opgesteld. Ook kent de wijk succesvolle nul-op-de-meter-renovaties. Verder richt de Groningse Energie Service Compagnie (Gresco) zich op het energieneutraal maken van de circa 250 gemeentelijke gebouwen, waaronder het zwembad in Paddepoel. En laten we de Buurtcoöperatie Paddepoel Energiek niet vergeten: een buurtinitiatief gericht op verduurzaming van de wijk. En wat is er mooier dan dat al deze voorbeelden ook nog eens worden ondersteunt door ambitieuze initiatieven als Groningen Woont Slim en Grunneger Power?

Op vrijdag 8 december kun je tijdens de Stadsafari een kijkje in de energietransitie-keuken nemen van pioniersstad Groningen. Daarnaast denk je in verdiepende themasessies mee over concrete en vooral zeer uitdagende vraagstukken waar vele overheden, woningcorporaties en andere betrokkenen de komende jaren mee te maken gaan krijgen. Je werkt mee aan een concreet advies dat aan het einde van de middag wordt overhandigd aan vertegenwoordigers van de gemeente Groningen en corporaties Lefier en Nijestee: de gastheren van de Stadsafari. En natuurlijk is er volop ruimte voor discussie, reflectie en een goed gesprek met kenners, collega’s en andere vakgenoten. 

Deelname aan de safari is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Interesse? Meld je dan hier aan. Special voor het GRASnetwerk hebben we een aantal 'wildcards' als toegangskaarten gereserveerd.

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn