Boumadossier - lezingen, gesprekken, talkshows

Met de Boumalezing, vernoemd naar de bekende Groninger architect Siebe Jan Bouma (1899–1959), opent Platform GRAS traditioneel haar nieuwe jaar. De lezing heeft tot doel een breed vakinhoudelijk en cultureel geïnteresseerd publiek te betrekken bij het denken over actuele thema’s op het vlak van architectuur stedenbouw,stedelijke samenleving, infrastructuur en landschap. Bovenal wil de lezing aanzetten tot een (intellectuele) verdieping van het debat over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en regio Groningen.

Agenda-items

Boumagesprek: met o.a. Wilma van Geffen, Patrick van der Klooster, Endry van Velzen & Olof van de Wal

6 feb
Het Concerthuis, Poelestraat 30, Groningen

Het jaarlijkse Boumagesprek van Platform GRAS blikt terug op de successen van de wijkvernieuwing, maar kijkt vooral vooruit. Hoe gaan we verder nu de Rijksoverheid afhaakt, corporaties hun bouwplannen op een laag pitje zetten en  gemeenten in stad en regio naar een nieuwe rol zoeken? 

Boumalezing: Wie woont er in de stad?

15 jun
Wolkenfabriek, Energieweg 10

Wordt wonen in de grote stad een luxe die alleen de happy few zich kunnen permitteren? Talent, kapitaal, kennis en bedrijvigheid clusteren zich in toenemende mate in aantrekkelijke steden, bij voorkeur steden met een grote studentenpopulatie. Dus zo ook in Groningen. En de druk op de woningmarkt lijkt alleen maar toe te nemen…

Projecten

Boumagesprek 2012: het verhaal van de crisis

Vorig jaar vierde de crisis alweer haar vierde verjaardag. Reden voor GRAS om aan de hand van dat niet per se heuglijke feit het jaarlijkse Boumagesprek op te tuigen. Dankzij de gastvrijheid van woningcorporatie Nijestee deden we dat vanuit hun spiksplinternieuwe kantoor aan het Damsterdiep in Groningen. Een avond in gesprek over de crisis als kans, als onmogelijke opgave en als tijdelijke tegenslag met onder meer Marja Elsinga van de TU Delft, Jan Winsemius van Bureau Middelkoop en Marcel Tankink van KAW Architecten. 

Bouma '10: over de groei van de stad

De afgelopen decennia zijn we in Nederland gewend geraakt aan groei: economische groei, bevolkingsgroei, welvaartsgroei en een al even hard meegroeiende stad. Maar de groei - zoals we die nu kennen - heeft zijn grens bereikt. We moeten er een alternatief voor vinden: een nieuw soort groei, die krimp- en recessiebestendig is. Bouma 2010 ging op zoek.

Bouma '09: in gesprek met het College van Rijksadviseurs

Het voltallige College van Rijksadviseurs kwam voor de traditionele Boumalezing van Platform GRAS naar Groningen voor een gesprek met de Groninger vakgemeenschap. Onder meer op de agenda: 'Maak het verschil', de nota met speerpunten van het College. Gespreksleider en interviewer was Marcel Tankink, directeur KAW Architecten en Adviseurs.

Boumalezing: Macht en Ruimte - Gert Middelkoop

In deze zesde Boumalezing op rij analyseerde Gert Middelkoop aan de hand van oude en nieuwe voorbeelden de invloed van macht op onze ruimte. De lezing vond plaats op een wel heel bijzondere plek: de Draaibar van De Drie Gezusters!

Boumalezing: Afscheid van de consensuscultuur - Arnold Reijdorp

Uit vrees voor het conflict neemt de stadsontwikkeling vaak haar toevlucht tot consensus. Hoe eerder de consensus wordt bereikt, hoe beter, lijkt het devies. Maar bestaat de stad niet juist bij gratie van het conflict? Vormt het conflict niet de basis voor de ontmoeting, voor verschillen, uitersten en diversiteit? Een andere omgang met het conflict zou de stadsontwikkeling op een ander spoor kunnen zetten. Het zou de stad rijker kunnen maken en vooral interessanter, zowel ruimtelijk, sociaal als cultureel.

Boumatalkshow: over een culturele benadering van de ruimtelijke ordening

Bezuinigingen op cultuur zijn aan de orde van de dag, de ruimtelijke ordening zoekt naar een nieuwe positie, plannen staan onder druk en ontwerpers hebben moeite om hun hoofd boven water te houden. Juist in deze tijd gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe een culturele benadering voor een betere leefomgeving kan zorgen. Kunnen we met culturele interventies gebiedsontwikkeling op gang brengen? Hoe leggen we kansen bloot? Hoe vergroten we met slimme oplossingen en connecties de bestaande kwaliteiten van een gebied? En kan een culturele planologie alternatieven aandragen die niet alleen spannender, leuker en potentievoller zijn, maar ook goedkoper dan bij een traditionele aanpak?

Boumalezing 2005: Grenzen aan de stad

Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen steeds minder los gezien worden van hun regionale context. Globalisering en de al toenemende mobiliteit doen grenzen vervagen. Natuurlijk heeft dat gevolgen voor de manier waarop wij over de stad nadenken. In de Boumalezing 2005 filosofeert Luuk Boelens over nieuwe strategieën en allianties waarmee we weer vat kunnen krijgen op de stad van vandaag. Wat zijn de effecten van een grenzeloze stad voor architecten, stedenbouwkundigen, bestuurders en beleidsmakers? Luuk Boelens is Hoogleraar Ruimtelijke Mobiliteit aan de Universiteit van Utrecht en vormt samen met Wies Sanders het in Rotterdam gevestigde Urban Unlimited.

Boumalezing 2008: De Stad en de Regio

Lang was de Regiovisie Groningen - Assen vooral een afspraak over woningbouwaantallen, infrastructuur en werklocaties: een speeltje van bestuurders en politiek. Maar er kan natuurlijk veel meer met de regio. Wordt het niet pas écht interessant als de regio zich verbreedt en verder reikt dan alleen bestuur en politiek? Wordt het niet eens tijd dat de Regiovisie een eigen bindend verhaal krijgt; een verhaal waarin we kunnen en willen geloven; dat interesse opwekt, ambitie uitdraagt en anderen aanzet om actief mee te doen aan het versterken van de regio?

Vernieuwing van de wijkvernieuwing

Lang was de noordelijke wijkvernieuwing een voorbeeld voor andere Nederlandse steden. Anno 2014 haakt het Rijk af, zetten de corporaties hun bouwplannen op een laag pitje en zoeken gemeenten naar een nieuwe rol. Waar moet het heen met de vernieuwing van onze buurten en wijken?

Boumalezing met Cor Wagenaar

Traditiegetrouw nodigt Platform GRAS u in de donkere wintermaanden uit voor de Boumalezing. Dit jaar bundelt GRAS de krachten met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Samen geven we het woord aan Cor Wagenaar, bijzonder hoogleraar Ruimte & Gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. In een inspirerende lezing gaat hij in op de innovatie in de zorg en onze gebouwde omgeving of eigenlijk: op het uitblijven daarvan.

In zijn Boumalezing pleit Cor Wagenaar voor een noodzakelijke omslag in onze volksgezondheid en de rol die het ontwerp daarbij kan spelen. Hij begint bij het ziekenhuis en geeft van daaruit een doorkijkje naar ontwikkelingen die misschien wel te remmen zijn, maar allang niet meer te stoppen. De Pepergasthuiskerk, eeuwenlang de plek voor oudere stadjers voor zorg en onderdak, is de aangewezen plek voor deze lezing.

Op 22 januari staat de kachel er hoog en branden er kaarsen.
Wees welkom!

De Boumalezing wordt voorafgegaan door de maandelijkse Healthy Ageing Business-borrel: dé ontmoetingsplek voor iedereen actief binnen het brede veld van Healthy Ageing. Aan u de keuze; kom naar beide of kies voor enkel de Business-borrel en het aansluitende diner óf voor de Boumalezing.

Opgave voor de borrel en het aansluitende diner is verplicht en kan van 5 januari t/m 18 januari via HANNN
Mee-eters betalen een bijdrage van € 10,-.
De Boumalezing is gratis, opgave hiervoor is niet verplicht.

Wanneer: donderdag 22 januari 2015
Waar: Pepergasthuiskerk, Peperstraat 22, Groningen

Programma:        

16:30 uur: inloop
17:00 uur: Healthy Ageing Business-borrel
17:30 uur: pitches met als onderwerp Building on the Future of Health
18:30 uur: aanvang diner (opgave verplicht)
19:45 uur: Pepergasthuiskerk open voor de Boumalezing
20:00 uur: aanvang Boumalezing                                     

De Boumalezing 2015 is de eerste in een serie vooractiviteiten op weg naar het grote internationale congres Building the Future of Health dat van 1 t/m 3 juni 2016 plaatsvindt in Groningen.

 

Boumalezing 2016: Machteld Huber over positieve gezondheid en de stad

Gezondheid is een opkomende thema in het denken over de stad. Maar wat is gezondheid eigenlijk, zeker in een tijd waarin we allemaal ouder worden en iedereen op gegeven moment wel iets mankeert? Is gezondheid de afwezigheid van ziekte: een staat van compleet welbevinden? Of moeten we toe naar een andere definitie? En vooral: welke betekenis kan gezondheid hebben voor onze steden, wijken, buurten en woningen?

Arts-onderzoeker Machteld Huber verovert de wereld met een nieuwe definitie van gezondheid. Haar definitie is dynamisch en gaat uit van veerkracht en zelfregie. Positieve gezondheid noemt ze het. Het leuke is dat Hubers onderzoek (onbewust) van grote waarde kan zijn voor de wijze waarop wij nadenken over gezonde steden, wijken en buurten. Wat betekent haar definitie voor de ontwerppraktijk? En hoe kan een slim ingerichte leefomgeving ons helpen langer gezond te blijven? Deze vragen – en veel meer – stonden centraal in Machteld Huber’s Boumalezing.

Aansluitend vond een nagesprek plaats met wethouder Roeland van der Schaaf, senior stedenbouwkundige Jan Martijn Eekhof, directeur van woningbouwcorporatie Lefier Lex de Boer en Machteld Huber zelf over hoe we deze nieuwe manier van denken kunnen implementeren op het denken over de stad.

Burgemeester Peter Den Oudsten opende de avond met mooie woorden over Siebe Jan Bouma, de 15de editie van de Boumalezing, Healthy Ageing, de ambities van de stad om dit thema in de Next City aan bod te laten komen en het komende congres.

Het geheel werd door Menno Hinkema in goede banen geleid. Als senior onderzoeker bij TNO bestudeert hij de invloed van de gebouwde omgeving op zorg en gezondheid.

De Boumalezing vond plaats in de grote zaal van het Grand Theatre aan de Grote Markt te Groningen, ongeveer 100 bezoekers waren aanwezig om te horen over positieve gezondheid, veerkracht, zingeving en welbevinden. Hoe we dit kunnen vertalen naar de ruimte is nog een beetje zoeken, maar het denken daarover is zeker in gang gezet. 

Boumalezing: Wie woont er in de stad?

Wordt wonen in de grote stad een luxe die alleen de happy few zich kunnen permitteren? Talent, kapitaal, kennis en bedrijvigheid clusteren zich in toenemende mate in aantrekkelijke steden, bij voorkeur steden met een grote studentenpopulatie. Dus zo ook in Groningen. En de druk op de woningmarkt lijkt alleen maar toe te nemen…

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn