Debat

Platform GRAS organiseert tenminste twee publieksdebatten per jaar rond actuele ruimtelijke thema’s, toegespitst op de stad en regio Groningen. Deze debatten beschouwt GRAS als een van haar basisactiviteiten. De debatten trekken onveranderd veel publiek. 

Projecten

Creatieve Stad: heilige graal of hol begrip?

Een paar jaar terug popte de term 'Creatieve Stad' op in beleids- en cultuurnota’s van talloze Nederlandse gemeenten. Amersfoort, Den Haag, Leiden, Groningen: allemaal profileren ze zich als hét centrum voor creativiteit – een nieuwe impuls voor de stedelijke economie. De economische crisis zorgde voor een extra impuls. Termen als ‘Tijdelijk Ruimtegebruik’ en ‘De Tussentijd’ passen in het beeld van ‘de creatieve industrie’ als redder in tijden van leegstand en braakliggende terreinen.

Bouwjong: openbaar gesprek

Hoe staat het met de kansen en mogelijkheden van jongerenhuisvesting in de stad? Twee jaar na de start van manifestatie BouwJong evalueerden we de opbrengst. De manifestatie onderzocht de kansen en mogelijkheden van jongerenhuisvesting in de stad. 

'Nieuw in Stad' debat

Eind 2010 verscheen een prachtig boek over de woningbouwproductie in Groningen. Nieuw in Stad toont de grote diversiteit aan nieuwe woningen die de afgelopen jaren in de gemeente Groningen is gerealiseerd. Het is een nagenoeg compleet overzicht geworden; van grootschalige woningbouwprojecten tot vrije kavels en alles wat daar tussen zit. Maar hoe is het nou écht met de kwaliteit van de woningbouw gesteld? Daarover werd gedebatteerd op 28 februari.

Debat: Groninger Forum - Meesterlijke zet of megalomane vergissing?

Nog voordat de eerste steen gelegd is – sterker nog: de sloop moet nog beginnen – maakt het Groninger Forum de tongen in stad al behoorlijk los. Moet de bouw van het Groninger Forum gewoon doorgaan? Of staan we op het punt een megalomane vergissing te begaan? De meningen waren verdeeld tijdens het debat in het Grand Theatre op 11 juni. Voorstanders en initiatiefnemers van diverse pluimage konden het opnemen tegen critici en tegenstanders van het Groninger Forum.

Debat: cultuurhistorie als inspiratiebron

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen viert in 2005 haar vierde lustrum Een goed moment om haar positie in het huidige gesprek over de stad aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Daarom namen de Vrienden het initiatief om met Platform GRAS een debat te organiseren over de rol van cultuurhistorie in de actuele stadsontwikkeling. Biedt cultuurhistorie kansen, voor architecten, stedenbouwkundigen, overheid en markt? Het debat stond onder leiding van Prof. Henk Vonhoff, met medewerking van Frank Altenburg, Dirk Baalman, Hans Elerie, Maarten Schmitt en Henk Wiering.

Debat - In geouwehoer kun je niet wonen

Wie rondfietst in Meerstad ziet het met eigen ogen: de woningmarkt zit sinds de kredietcrisis op slot, de aantallen verkochte woningen dalen gestaag. Kopers willen wel kopen maar durven niet, banken lenen niet of te weinig, de hypotheken zijn gebonden aan maxima en de hypotheekrenteaftrek is niet helemaal heilig meer. Scheefhuurders moeten zo snel mogelijk verhuizen, vindt de overheid, maar waarheen?

Debat: het lijkt te kloppen

We krijgen de mooiste plannen voorgezet, met de mooiste redenen waarom die plannen zijn bedacht. Ze zijn alle uniek en bijzonder. Maar in hoeverre stemt de gebouwde realiteit uiteindelijk overeen met het beloofde? En in hoeverre komen de plannen overeen met de wensen en belangen van stedelingen, architecten, stedenbouwers en de gemeente? Wat en wie bepaalt nu eigenlijk de legitimiteit van een plan? En, nog belangrijker, gebeurt dat voor of na het ontwerp en de calculatie? Wanneer heeft een plan werkelijk bestaansrecht?

Aan de hand van stellingen en praktijkvoorbeelden discussiëren panel en zaal onder voorzitterschap van Willem Smink en Rutger Middendorp over beloften, verwachtingen, resultaten en over de legitimiteit van planvorming. Met o.a. Frank de Vries (wethouder Ruimtelijke Ordening) Theo Deutinger (architect), George Groote (Meeùs Makalaars), Dick Janssen (IN) en Pierre Carriere (Open Communicatie).

Debat: Meerstad, suburbia in Groningen?

Iedere stad, Groningen zeker, is gebaat bij meer inwoners. Veel steden, Groningen ook, missen huizen voor de beter gesitueerden. En dat is spijtig want juist die welgestelden betalen in verhouding een boel gemeentelijke belasting, waaruit de aardige voorzieningen als theaters, musea en huizen voor de geschiedenis te financieren zijn.

Het tekenen en bouwen van aantrekkelijke buitenwijken met grote kavels en veel groen of water ligt daarom voor de hand. Groningen neemt zich de aanleg van de wijk MEERstad voor en voegt daarmee 8000 woningen toe aan de regio. Dat zijn een boel woningen in een groot gebied, waar zich vast veel twee- en grootverdieners willen vestigen.

Debat: Traditionalistische Architectuur - Vroeger bouwden we beter!

Traditionalistische of historiserende architectuur, daar krijgt menig Nederlands architect een vieze smaak van in z’n mond. Niet vreemd, want de Nederlandse architectuur is al decennia doordrenkt van moderniteit: staalconstructies, beton, zakelijke woningbouw en avant-garde architectuur. Nog altijd willen de meeste Nederlandse architecten gedurfde ontwerpen met een moderne smoel en gruwen ze van truttigheid en Anton Pieck.

Veel gewone burgers – en belangrijker: huizenkopers – denken daar anders over. Bij hen vinden traditionalistische ontwerpen juist wel weerklank en in vinex-wijken doen retro jaren dertig huizen het goed. Toeval of niet: ook bij een aantal architecten lijkt er sprake van een omslag. De traditie is in opkomst.

Debat: er gaat niets boven Assen

Groningen is en wil van alles zijn: van beste binnenstad en beste fietsstad tot duurzaamste stad en creatieve stad. En wist u dat Groningen sinds 2007 de trotse bezitter is van de Gouden Glasbak, uitgereikt vanwege het voorbeeldige glasinzamelingsgedrag; dat de gemeentelijke dienst RO/EZ is uitgeroepen tot de beste ontwikkeldienst van Nederland en dat Stadjers de meest tevreden inwoners van Europa zijn?

Maar wat houden al deze titels nu allemaal in? Wat is hun impact? Wat moeten we ermee en wat beoogt de stad nou precies met titels als 'de creatieve stad' en 'de duurzaamste stad'? Zetten de slogans al zoden aan de dijk of begint beleid steeds meer op holle marketing te lijken?

Debat: Kwaliteit van wonen

Iedereen zo goed mogelijk in de stad laten wonen; dat is een van de centrale ambities van de gemeente Groningen. Maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen ook echt een woning naar wens kan vinden? Wie willen er eigenlijk in Groningen wonen? Wat voor woningen zoeken zij? Staan ze op de goede plek? Zijn al die woningen beschikbaar en betaalbaar? En hoe spelen we het best in op de woonwensen van de Groningers?

In de nota Kwaliteit van Wonen. Structuurvisie Wonen 2010 – 2020 gaat de gemeente Groningen op zoek naar antwoorden. Het concept is gereed, de inspraak is begonnen. Maar worden de juiste keuzes gemaakt? Is de ambitie scherp genoeg? Valt er genoeg te kiezen? Wordt iedereen even goed bediend? En hoe verhoudt het woonbeleid zich tot andere gemeentelijke ambities?

Debat: Grote Markt Nieuwe Noordzijde 1

Welke toekomst heeft de Grote Markt van Groningen? Kunnen de stadjers in 2005 parkeren en funshoppen onder en rondom de Grote Markt? Aan de vooravond van het referendum dat plaatsvond op 21 februari 2001 over de toekomst van de noordzijde van de Grote Markt, organiseerde Platform GRAS een debat over het plan Nieuwe Noordzijde. Het plan, ontworpen door stedenbouwkundige Jo Coenen in opdracht van de Gemeente Groningen en Multivastgoed, was onderwerp van een levendige discussie.

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn