GRAStip

Bouwkunstlezing Jaap Gräber (PLAN): Van Architectuur naar Stedelijke Strategie

Jaap Gräber, tot 2012 partner bij Claus en Kaan, werkt inmiddels vijf jaar onder de naam PLAN – Pragmatic Urban Models. Hij heeft daarmee zijn werk verbreed van het ontwerpen en realiseren van projecten naar stedelijk onderzoek en het ontwikkelen van strategieën.

In zijn lezing vertelt Gräber over de integrale aanpak van stedelijke vraagstukken. Dat betekent werken in een ander krachten- en spanningsveld en vraagt daarmee een andere rolopvatting van de architect.

Naast zijn werk als architect en ‘stadsstrateeg’ is Gräber zeer actief als docent en spreker op verschillende plaatsen over de hele wereld. Zo is hij als docent verbonden aan de TU’s van Delft en Eindhoven en aan de Academies van Bouwkunst in Amsterdam, Arnhem en Groningen. Hij geeft lezingen en begeleidt workshops in onder andere Barcelona, Moskou, Katowice en Beiroet.

 

Inschrijfoptie

Nee

Lezing Job Floris van Monadnock

Monadnock houdt zich bezig met het ontwerpen, onderzoeken, schrijven en het maken van het discours op het gebied van architectuur, stedenbouw, interieur en enscenering. Het bureau verkreeg internationale aandacht met de realisatie van op maat gemaakte bouwwerken, waaronder een aantal publieke gebouwen. Zoals een strandpaviljoen aan de Maas, een enorme 'Make No Little Plans' installatie en een Landmark - of uitkijktoren - voor de gemeente Nieuw Bergen. De Landmark werd onlangs geselecteerd voor de shortlist van de internationale Mies van der Rohe Award 2017.

Op dit moment is Monadnock betrokken bij projecten van uiteenlopende schalen, waaronder een tentoonstellingsontwerp; een nieuw bezoekerscentrum voor Nationaal Park De Hoge Veluwe; een Torenwoning en twee omvangrijke woningbouwprojecten.

Inschrijfoptie

Nee

Lezing Jung in Kim: Plastic Surgery Urbanism (PSU)

Plastic Surgery Urbanism (PSU): A Perspective on the Condition of City Making in East Asia

Jung In Kim, architect en professor aan de Soongsil University Seoul South Korea geeft morgen een lezing bij de Academie van Bouwkunst in Groningen.

Op basis van een genuanceerde en kritische interpretatie van de twintigste eeuwse en huidige stedelijke ontwikkelingsdynamiek in Oost Azië, pleit Jung In Kim in zijn lezing voor een alternatieve benadering van de verstedelijkingsopgave in deze regio. Hoewel de modernistische ‘bulldozer-achtige’ stadsontwikkeling uit de vorige eeuw inmiddels lijkt ingeruild voor een mildere variant, met meer aandacht voor milieuoverwegingen en duurzaamheidsprincipes, stelt Jung In Kim vast dat deze -  sterk gerationaliseerde, technologisch gerichte en markt gedreven - werkwijze uitgaat van een ontwikkelvisie waarin steden en natuur worden beschouwd als beheersbare marketing objecten.
Volgens Jung In Kim ontbreekt hierin een visie op het werkelijke stedelijk leven, waarin aandacht is voor het dagelijks gebruik van de stad en de beleving van de stedelingen. 

Jung In Kim is architect en wetenschapper. Daarnaast is hij momenteel Seoul’s ‘Public Architect’, benoemd door het bestuur van de metropool Seoel. Hij behaalde zijn master of Architecture degree en Ph.D aan Berkeley (Universiteit van California, USA), waar hij tevens als docent actief is geweest. Inmiddels is hij professor aan de Soongsil University in Seoul, Korea.

Als academicus richt hij zich op de wisselwerking tussen de gebouwde omgeving en de veranderende structuren van het stedelijk bewustzijn in Oost Azië. Zijn aandacht richt zich op een aantal belangrijke stedelijke projecten in China, Japan en Korea. Daarin onderzoekt hij de sociale en politieke consequenties van deze projecten, door middel van nauwkeurige analyses van burgerprotesten en hoe deze bijdragen aan een debat over stedelijke rechten en nieuwe vormen van burgerschap.

Inschrijfoptie

Nee

International conference on Resilient and Responsible Architecture & Urbanism (RRAU) 2018

Between 10-12 April 2018 the Research Centre for Built Environment NoorderRuimte, part of the Hanze University of Applied Sciences, will host an international conference on resilient and responsible architecture and urbanism.

In three days, more than 30 international experts will present the latest developments related to resilient and responsible interventions to buildings, towns and regions. On the final day the participants in the conference will be part of an exclusive excursion in the old city of Groningen.

Topics include:

  • ramping up Net Energy Zero buildings

  • future proofing and occupant satisfaction of Net Energy Zero buildings

  • energy efficient urban areas

  • resource efficiency & circular processes

  • governance

  • water management in the built environment

Meld je hier aan voor de conferentie.

 

Inschrijfoptie

Nee

Kenniscafé Urban Planning

Grootse bouwplannen zijn Groningen niet vreemd. De stad is constant in ontwikkeling. Zo gaat het Hoofdstation flink op de schop, wordt de zuidelijke ringweg aangepakt, en verrijst het Groninger Forum in het centrum. Daarnaast wordt er constant gewerkt om Groningen dé fietstad van de wereld te laten zijn. 

Maar hoe werkt urban planning eigenlijk? Waar komt de huidige planning van de stad vandaan en hoe kun je die toekomstbestendig maken? En in hoeverre kun je het menselijk gedrag in de stedelijke ruimte beïnvloeden?

Reserveer hier je gratis ticket.

Inschrijfoptie

Nee

Filmweekend: Bright Lights, Big Cities

Buenos Aires, Istanbul, Recife, New York, Tokyo en Budapest. Tijdschrift Noorderbreedte en Podium Vlieland nemen je in dit filmweekend mee op een filmische citytrip. Je gaat op reis langs een aantal wereldsteden en verkent de levens van verschillende stedelingen. In Argentinië worstelen ze met de liefde, in Brazilië zijn ze bang voor de misdaad, in Amerika sluiten arm en rijk even vriendschap.

In alle films – variërend van een aangrijpend drama, een intelligente thriller tot een bitterzoete komedie – proberen de stedelingen steeds als individu overeind te blijven in de grote, anonieme massa. Zoals je van Noorderbreedte mag verwachten zijn het films met vaak spectaculaire architectuurbeelden.

Meer informatie en tickets via Noorderbreedte en Podium Vlieland.

Inschrijfoptie

Nee

Lezing: De Oosterparkwijk en Beijum

 

 

Op woensdag 11 april organiseert Groninger Archieven in samenwerking met Nederlandse Genealogische Vereniging (afdeling Groningen) en Vereniging Stad & Lande de laatste lezing in de serie 'Op zoek naar Geluk'. Tijdens deze avond zal Jaap Ekhart praten over de Oosterparkwijk, terwijl Max van den Berg het over Beijum zal hebben.

Jaap Ekhart is een culturele duizendpoot. Hij is ideeënman, erfgoedgids, docent beeldende kunst en architectuur, schrijver en rondleider. Max van den Berg was onder meer wethouder in Groningen, partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid en lid van het Europees Parlement. Tot 2016 was hij Commissaris van de Koning(in) in de provincie Groningen.

De lezing is gratis toegankelijk.

Meer informatie

Inschrijfoptie

Nee

Lezing: Weissenhofsiedlung Stuttgart

Woensdag 28 maart geeft stedenbouwkundige Tjalling Visser een Kunst in Zicht-lezing over de experimentele woningen die Mies van der Rohe ontwierp voor de Weissenhofsiedlung in Stuttgart. Tjalling Visser doceerde aan de Academie van Bouwkunst in Groningen en was werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

In april bezoekt Kunst in Zicht in het kader van het Jaar van het Europees Erfgoed de steden Straatsburg en Stuttgart. In Stuttgart bevindt zich de vermaarde Weissenhofsiedlung, een overblijfsel van de Werkbund-tentoonstelling uit 1927. 

De woonblokken van de Weissenhofsiedlung werden in de jaren twintig neergezet als experimentele woonwijk. Ze waren onderdeel van een tentoonstelling over nieuwe architectuur. Het was een visionair sociaal plan met als doel de arbeider en de huisvrouw de nieuwe tijd binnen te loodsen. Goedkope woningen met veel licht, lucht, terrassen, balkons en glas. Gebouwd met nieuwe, industriële materialen. 

Onder leiding van architect Mies van der Rohe werden de experimentele woningen ontworpen in de stijl van 'Het Nieuwe Bouwen'. De bedoeling was het wijkje zo te bouwen dat dit na afloop van de expositie bewoond kon worden. De architecten die uitgenodigd werden, hadden zich al op het terrein van vernieuwende architectuur begeven. Onder hen bevonden zich Le Corbusier, Peter Behrens, Walter Gropius, Hans Scharoun, de gebroeders Taut, Adolf Schneck, Josef Frank, J.J.P. Oud en Mart Stam. Door het nazi-regime werd de Weissenhofsiedlung als entartete Kunst beschouwd. Een deel ervan is verloren gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Tjalling Zondag zal de in Stuttgart gebouwde statements tijdens de lezing in verband brengen met ander werk van de architecten die de Weissenhofsiedlung ontwierpen. Kaarten voor de lezing zijn verkrijgbaar via aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of telefonisch: 050-318 86 51.

 

Inschrijfoptie

Nee

Lezing: Maarten Schmitt: Stad vol Gedachten

Maarten Schmitt werkte tussen 1973-1998 als stedenbouwkundige en stadsarchitect bij de gemeente Groningen. Ook was hij van 2010 tot 2012 stadsstedenbouwer van de gemeente Leiden en van 2012 tot 2015 stadsarchitect van de gemeente Den Haag.

Als stadsarchitect van Groningen bemoeide Schmitt zich met bijna alle stedenbouwkundige projecten in de stad: binnenstedelijke opgaven als de Verbindingskanaalzone, de Westerhaven, de Grote Markt en enkele stadsvernieuwingsprojecten. Hij toonde het belang dat Groningen hecht aan een levendige en compacte binnenstad. 

In zijn lezing blikt Schmitt terug op de periode dat hij in Groningen werkzaam was en reflecteert hij op de periode daarna.

 

 

 

Inschrijfoptie

Nee

Tentoonstelling Thomas Blok in Galerie Noord

Het landschap dat wij tegenwoordig kennen heeft een zeer gecultiveerd karakter. Bijna overal wordt de natuur onderbroken door menselijke objecten. Het grote onderscheid daartussen is dat deze menselijke objecten vaak geometrisch van vorm zijn in tegenstelling tot het organische en grillige karakter van der natuur.

Deze tegenstelling vormt een belangrijke inspiratiebron in het werk van kunstenaar Thomas Blok. Hij benadrukt dit alledaagse contrast in zijn landschappen door de natuurlijke elementen in het beeld levendig uit de losse hand te schilderen en de menselijke bouwsels heel scherp met behulp van liniaal en afplaktape aan te brengen.

Het werk van Thomas Blok is tot en met 1 februari te zien in Galerie Noord, een kunstenaarsinitiatief in stichtingsvorm dat sinds 1997 exposities organiseert. 

Inschrijfoptie

Nee

Pagina's

Subscribe to RSS - GRAStip

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn