GRAStip

Bouwkunstlezing Jaap Gräber (PLAN): Van Architectuur naar Stedelijke Strategie

Jaap Gräber, tot 2012 partner bij Claus en Kaan, werkt inmiddels vijf jaar onder de naam PLAN – Pragmatic Urban Models. Hij heeft daarmee zijn werk verbreed van het ontwerpen en realiseren van projecten naar stedelijk onderzoek en het ontwikkelen van strategieën.

In zijn lezing vertelt Gräber over de integrale aanpak van stedelijke vraagstukken. Dat betekent werken in een ander krachten- en spanningsveld en vraagt daarmee een andere rolopvatting van de architect.

Naast zijn werk als architect en ‘stadsstrateeg’ is Gräber zeer actief als docent en spreker op verschillende plaatsen over de hele wereld. Zo is hij als docent verbonden aan de TU’s van Delft en Eindhoven en aan de Academies van Bouwkunst in Amsterdam, Arnhem en Groningen. Hij geeft lezingen en begeleidt workshops in onder andere Barcelona, Moskou, Katowice en Beiroet.

 

Inschrijfoptie

Nee

Lezing Job Floris van Monadnock

Monadnock houdt zich bezig met het ontwerpen, onderzoeken, schrijven en het maken van het discours op het gebied van architectuur, stedenbouw, interieur en enscenering. Het bureau verkreeg internationale aandacht met de realisatie van op maat gemaakte bouwwerken, waaronder een aantal publieke gebouwen. Zoals een strandpaviljoen aan de Maas, een enorme 'Make No Little Plans' installatie en een Landmark - of uitkijktoren - voor de gemeente Nieuw Bergen. De Landmark werd onlangs geselecteerd voor de shortlist van de internationale Mies van der Rohe Award 2017.

Op dit moment is Monadnock betrokken bij projecten van uiteenlopende schalen, waaronder een tentoonstellingsontwerp; een nieuw bezoekerscentrum voor Nationaal Park De Hoge Veluwe; een Torenwoning en twee omvangrijke woningbouwprojecten.

Inschrijfoptie

Nee

Lezing Jung in Kim: Plastic Surgery Urbanism (PSU)

Plastic Surgery Urbanism (PSU): A Perspective on the Condition of City Making in East Asia

Jung In Kim, architect en professor aan de Soongsil University Seoul South Korea geeft morgen een lezing bij de Academie van Bouwkunst in Groningen.

Op basis van een genuanceerde en kritische interpretatie van de twintigste eeuwse en huidige stedelijke ontwikkelingsdynamiek in Oost Azië, pleit Jung In Kim in zijn lezing voor een alternatieve benadering van de verstedelijkingsopgave in deze regio. Hoewel de modernistische ‘bulldozer-achtige’ stadsontwikkeling uit de vorige eeuw inmiddels lijkt ingeruild voor een mildere variant, met meer aandacht voor milieuoverwegingen en duurzaamheidsprincipes, stelt Jung In Kim vast dat deze -  sterk gerationaliseerde, technologisch gerichte en markt gedreven - werkwijze uitgaat van een ontwikkelvisie waarin steden en natuur worden beschouwd als beheersbare marketing objecten.
Volgens Jung In Kim ontbreekt hierin een visie op het werkelijke stedelijk leven, waarin aandacht is voor het dagelijks gebruik van de stad en de beleving van de stedelingen. 

Jung In Kim is architect en wetenschapper. Daarnaast is hij momenteel Seoul’s ‘Public Architect’, benoemd door het bestuur van de metropool Seoel. Hij behaalde zijn master of Architecture degree en Ph.D aan Berkeley (Universiteit van California, USA), waar hij tevens als docent actief is geweest. Inmiddels is hij professor aan de Soongsil University in Seoul, Korea.

Als academicus richt hij zich op de wisselwerking tussen de gebouwde omgeving en de veranderende structuren van het stedelijk bewustzijn in Oost Azië. Zijn aandacht richt zich op een aantal belangrijke stedelijke projecten in China, Japan en Korea. Daarin onderzoekt hij de sociale en politieke consequenties van deze projecten, door middel van nauwkeurige analyses van burgerprotesten en hoe deze bijdragen aan een debat over stedelijke rechten en nieuwe vormen van burgerschap.

Inschrijfoptie

Nee

Startbijeenkomst: Op naar Beter, Nul op de Meter!

Op donderdag 31 mei is de startbijeenkomst van het onderzoeksproject Op naar Beter, Nul op de Meter! Roeg & Roem en penvoerder Hanzehogeschool Groningen werken voor dit project samen met een groot aantal organisaties uit de corporatie- en bouwsector. De bijeenkomst vindt plaats in de Energy Academy, het nieuwe duurzame onderwijsgebouw op de Zernike Campus in Groningen.

Twee plenaire sprekers geven een inkijkje in de praktijk en ontwikkeling van Nul-op-de-Meter-renovaties. Erwin Mlecnik is universitair docent aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij promoveerde in 2013 op een onderzoek naar Zeer Energiezuinige Woningen. Jan-Willem van de Groep is onder meer bedenker en initiator van de Stroomversnelling, waarin de bouw- en corporatiesector werkte aan een forse opschaling van NoM-renovaties.

In twee workshoprondes is er alle gelegenheid om te discussiëren over de volgende thema’s:

● Gedrag: anders wonen in een NoM-woning (door de Hanzehogeschool)
● Monitoring in een NoM-woning (door Stroomversnelling)

Na afloop van de bijeenkomst is er tijdens de borrel gelegenheid om na te praten.

Meld je hier aan voor de startbijeenkomst.

Inschrijfoptie

Nee

ARCH-IMPACT

Op vrijdagmiddag 18 mei organiseren studenten van de Academie van Bouwkunst het event ARCH-IMPACT. Het staat in het teken van de actuele impact van architecten op de samenleving. Wat is hun rol? Hoe beïnvloeden ze de huidige koers op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling? En wat zouden ze hiervan moeten leren?

Bovengenoemde punten spelen momenteel in de Groningse architectuurwereld. Middels een rond-de-tafelgesprek stellen studenten van de academie deze punten ter discussie. Om dit levendige gesprek te voeden, zijn meerdere architecten en stedenbouwers uit Groningen en omstreken uitgenodigd.

De standpunten en meningen van de deelnemers kunnen een waardevolle bijdrage leveren in het architectuurdebat en het onderzoek naar de impact van de architect. Het rond-de-tafelgesprek zal plaatsvinden onder leiding van Bram Esser, filosoof en publicist.

Ook als gast krijg je een rol in dit gesprek. Er zullen verschillende stemronden zijn, waarbij je wordt uitgenodigd om stelling te nemen.

Aanmelden? Stuur een mail naar a.a.a.van.werd@pl.hanze.nl.

Inschrijfoptie

Nee

AvB-lezing: ‘Waar technische innovatie en ontwerp samenkomen’ door Stefan Prins

Op dinsdag 18 mei geeft Stefan Prins een lezing over het thema 'technische innovatie en ontwerp'. Stefan studeerde in 2009 af aan de Academie van Bouwkunst Groningen en is tegenwoordig architect en partner bij Powerhouse Company.

Powerhouse Company werkt met 85 architecten en ontwerpers vanuit Rotterdam, Beijing, Oslo en München. De projecten zijn divers, maar kenmerken zich altijd door bouwtechnische innovatie, oog voor de gebruiker en een sterk uitgesproken architectonisch beeld. Bij het bureau werkt Stefan Prins aan publieke en veelal complexe binnenstedelijke opgaven. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van ontwerpproces- en bouwinnovaties.

Stefans interesse gaat vooral uit naar het snijvlak van technische innovatie en ontwerp, waarbij hij de belangen en ervaringen van engineers en gebruikers bij elkaar brengt en vertaalt naar een ontwerp. Recente projecten van Stefan zijn de Baantoren in Rotterdam, Merckt in Groningen en het in mei voor publiek geopende nieuwe station in Assen. 

Inschrijfoptie

Nee

Expositie Mijn Groningerland

Van 15 april t/m 31 mei kun je de expositie Mijn Groningerland van Piet Bijma gaan bekijken. Denk aan mooie landschappen met imposante luchten. De tentoonstelling is in het kerkje van Klein Wetsinge.

Piet Bijma ziet de natuur als bron van leven, en voelt zich er als een kind in een speelgoedwinkel. Bijma is geboren in Zevenhuizen, zijn ouders hadden daar een boerderij. Na een aantal verhuizingen woont hij nu bij Schifpot, tussen Garnwerd en Feerwerd. Bijma begon in de metaalindustrie, maar werd uiteindelijk goudsmid en muzikant. Natuurfotografie is zijn passie, maar ook portret– en modelfotografie hebben zijn belangstelling.

Het kerkje van Klein Wetsinge ligt tussen Sauwerd en Winsum, met een prachtig uitzicht op het Reitdiepgebied. De kerk is in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken grondig gerestaureerd en verbouwd. 

Inschrijfoptie

Nee

Première: Sleutelen aan een draaiende motor

Op vrijdag 20 april 2018 gaat Sleutelen aan een draaiende motor in première. Het is de laatste film van Lotte Veltman en Jasper Huizinga (De Loods Mediaproducties) in de Beeldlijn-serie Noordelijke Architecten. Voormalig Groninger stadsbouwmeester Maarten Schmitt geeft in de film zijn visie op de sterk van elkaar verschillende na-oorlogse uitbreidingswijken van de stad Groningen.

Maarten Schmitt (stadsbouwmeester van 1974 tot 1998) is een bevlogen en beeldend verteller. In vogelvlucht neemt hij je mee langs de stempelwijken, de rationele sixties, de woonerven van Lewenborg (ontworpen door Jan Sterenberg) en als laatste de waanzin van de bloemkoolwijk. Schmitts antwoord op dit laatste construct: de door hem ontworpen wijk Hoornse Meer.

Plaats van de première is de filmzaal van het Museum Klooster Ter Apel. Beeldlijn heeft voor deze plek gekozen vanwege de expositie Constructie en context over het werk en leven van de Ter Apeler architect Jan Sterenberg, die een prominente plek inneemt in Sleutelen aan een draaiende motor.

GRAS heeft de film stiekem al gezien, en raadt hem je van harte aan. Bekijk alvast de trailer!

 

Inschrijfoptie

Nee

Lezing: Herbestemming van monumentale boerderijen en industrieel erfgoed

Onder invloed van de bevingsproblematiek, krimp en de noodzaak asbestdaken te saneren staat het voortbestaan van veel vrijgekomen agrarische gebouwen in Groningen ter discussie. Rob Hendriks (DAAD architecten) geeft op 18 april een lezing over herbestemming van monumentale boerderijen en industrieel erfgoed. 

Het herbestemmen van gebouwen die hun functie verloren hebben, is doorgaans een lastige opgave. Bijzondere, karakteristieke gebouwen staan vaak lang leeg, zeker in gebieden met een relatief lage economische druk. Denk hierbij aan dorpen en het Groninger buitengebied.

Aan de andere kant lijkt er, met het uitblijven van grote, gebouwvullende programma’s, ruimte te ontstaan voor kleinschalige, lokale initiatieven. Juist deze initiatieven - soms eerst tijdelijk van aard - nestelen zich relatief eenvoudig in bestaande gebouwen en groeien, eventueel samen met andere initiatieven uit tot levensvatbare invullingen van lege boerderijen.

Een stapsgewijze, organische invulling verhoudt zich goed tot de aanwezige ruimte en de vaak beperkte financiële mogelijkheden. Het gebouw als instrument bij ‘doorbestemmen’ met de factor tijd als partner.

Meer informatie

Inschrijfoptie

Nee

Barn Talk: Thomas Rau over het einde van bezit

Thomas Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur. Tijdens de derde Barn Talk, op woensdag 4 april, neemt hij het publiek mee in zijn wereld zonder bezit.

Want waarom zou je lampen kopen als je ook licht kunt kopen? Zorgt dit ervoor dat producenten betere producten maken? Rau benoemt de opgaven van morgen en probeert met zijn enthousiasme, energie én humor zijn publiek te overtuigen van de ingrijpende stappen die nodig zijn om de omslag van duurzaamheid naar levensvatbaarheid te maken.

Rau laat zien dat het energieprobleem in wezen oplosbaar is. Hernieuwbare energie is er genoeg, het is een kwestie van de juiste houding. De in rap tempo toenemende schaarste aan grondstoffen is veel nijpender. Als ondernemer ziet hij hierin geen bedreiging, maar een uitdaging.

Omdat verspilling van grondstoffen een mondiaal fenomeen is, wil Rau verder gaan dan het werken op gebouwniveau. Hij is zich gaan richten op het sluiten van grondstoffenkringlopen. Dit staat centraal tijdens de lezing. Jonge ondernemers en energieprofessionals reageren op zijn verhaal en zetten daarmee aan tot een debat met de zaal. 

Thomas Rau is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Zijn motto is 'guided by the future'. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is, niet door wat op dit moment haalbaar is. Bij zijn woorden voegt hij ook daden; met zijn architectenbureau RAU heeft hij diverse innovaties en nieuwe standaarden opgezet op het gebied van CO2-neutraal, energieneutraal en energiepositief bouwen, en recentelijk ook voor de circulaire architectuur.

Meer informatie en aanmelden

 

Inschrijfoptie

Nee

Pagina's

Subscribe to RSS - GRAStip

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn