GRAStip

Bouwkunstlezing Jaap Gräber (PLAN): Van Architectuur naar Stedelijke Strategie

Jaap Gräber, tot 2012 partner bij Claus en Kaan, werkt inmiddels vijf jaar onder de naam PLAN – Pragmatic Urban Models. Hij heeft daarmee zijn werk verbreed van het ontwerpen en realiseren van projecten naar stedelijk onderzoek en het ontwikkelen van strategieën.

In zijn lezing vertelt Gräber over de integrale aanpak van stedelijke vraagstukken. Dat betekent werken in een ander krachten- en spanningsveld en vraagt daarmee een andere rolopvatting van de architect.

Naast zijn werk als architect en ‘stadsstrateeg’ is Gräber zeer actief als docent en spreker op verschillende plaatsen over de hele wereld. Zo is hij als docent verbonden aan de TU’s van Delft en Eindhoven en aan de Academies van Bouwkunst in Amsterdam, Arnhem en Groningen. Hij geeft lezingen en begeleidt workshops in onder andere Barcelona, Moskou, Katowice en Beiroet.

 

Inschrijfoptie

Nee

Lezing Job Floris van Monadnock

Monadnock houdt zich bezig met het ontwerpen, onderzoeken, schrijven en het maken van het discours op het gebied van architectuur, stedenbouw, interieur en enscenering. Het bureau verkreeg internationale aandacht met de realisatie van op maat gemaakte bouwwerken, waaronder een aantal publieke gebouwen. Zoals een strandpaviljoen aan de Maas, een enorme 'Make No Little Plans' installatie en een Landmark - of uitkijktoren - voor de gemeente Nieuw Bergen. De Landmark werd onlangs geselecteerd voor de shortlist van de internationale Mies van der Rohe Award 2017.

Op dit moment is Monadnock betrokken bij projecten van uiteenlopende schalen, waaronder een tentoonstellingsontwerp; een nieuw bezoekerscentrum voor Nationaal Park De Hoge Veluwe; een Torenwoning en twee omvangrijke woningbouwprojecten.

Inschrijfoptie

Nee

Lezing Jung in Kim: Plastic Surgery Urbanism (PSU)

Plastic Surgery Urbanism (PSU): A Perspective on the Condition of City Making in East Asia

Jung In Kim, architect en professor aan de Soongsil University Seoul South Korea geeft morgen een lezing bij de Academie van Bouwkunst in Groningen.

Op basis van een genuanceerde en kritische interpretatie van de twintigste eeuwse en huidige stedelijke ontwikkelingsdynamiek in Oost Azië, pleit Jung In Kim in zijn lezing voor een alternatieve benadering van de verstedelijkingsopgave in deze regio. Hoewel de modernistische ‘bulldozer-achtige’ stadsontwikkeling uit de vorige eeuw inmiddels lijkt ingeruild voor een mildere variant, met meer aandacht voor milieuoverwegingen en duurzaamheidsprincipes, stelt Jung In Kim vast dat deze -  sterk gerationaliseerde, technologisch gerichte en markt gedreven - werkwijze uitgaat van een ontwikkelvisie waarin steden en natuur worden beschouwd als beheersbare marketing objecten.
Volgens Jung In Kim ontbreekt hierin een visie op het werkelijke stedelijk leven, waarin aandacht is voor het dagelijks gebruik van de stad en de beleving van de stedelingen. 

Jung In Kim is architect en wetenschapper. Daarnaast is hij momenteel Seoul’s ‘Public Architect’, benoemd door het bestuur van de metropool Seoel. Hij behaalde zijn master of Architecture degree en Ph.D aan Berkeley (Universiteit van California, USA), waar hij tevens als docent actief is geweest. Inmiddels is hij professor aan de Soongsil University in Seoul, Korea.

Als academicus richt hij zich op de wisselwerking tussen de gebouwde omgeving en de veranderende structuren van het stedelijk bewustzijn in Oost Azië. Zijn aandacht richt zich op een aantal belangrijke stedelijke projecten in China, Japan en Korea. Daarin onderzoekt hij de sociale en politieke consequenties van deze projecten, door middel van nauwkeurige analyses van burgerprotesten en hoe deze bijdragen aan een debat over stedelijke rechten en nieuwe vormen van burgerschap.

Inschrijfoptie

Nee

Open Oproep Stadslabs - Proeftuinen voor vernieuwing

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie doet een oproep aan lokale overheden en andere stadmakers. Deze krijgen de kans gezamenlijk voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van bestaande stadslab-initiatieven. Ook voor het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen waarin op lokaal niveau met participatieprocessen wordt geëxperimenteerd, is ruimte. De initiatieven moeten samen een creatieve broedplaats en open leeromgeving vormen. Daarin is vrije experimenteerruimte voor het ontwikkelen van vernieuwende, breed gedragen oplossingen voor actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven. Ontwerp vervult hierbij een belangrijke rol.

Nederland heeft een lange en rijke traditie met experimenteren op het gebied van ruimtelijke ordening. Hierbij is altijd veel aandacht besteed aan de wisselwerking tussen maatschappelijke vraagstukken en de ruimtelijke inrichting van ons land. Sinds enkele jaren voelen steeds meer partijen zich betrokken bij de ontwikkeling van steden. In de stadslabs werken collectieven van betrokken bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijke professionals samen met institutionele partijen. Denk bij deze laatste aan culturele en maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en lokale overheden. Er wordt nagedacht over nieuwe manieren van stadmaken, waarbij ieder vanuit zijn eigen ambitie en specifieke kennis kan bijdragen aan de kwaliteit van onze dagelijkse leefomgeving.

In de afgelopen drie jaar heeft het Stimuleringsfonds een netwerk van circa veertig stadslabs ondersteund, door het hele land. De kennis en ervaring die daarbij is opgedaan, is binnen het stadslab-netwerk uitgewisseld en onder de titel ProeftuinNL met vertegenwoordigers van stadslabs en formele instituties besproken. Zo kan de onderlinge samenwerking verder bevorderd worden. Gebleken is dat overheden en andere lokale stakeholders steeds meer de voordelen van een initiatiefrijke samenleving zien. Vanwege het gedeelde belang hebben zij een coöperatieve houding richting de labs ontwikkeld.

De stadslabs weten agenda’s van top-down-partijen en bottom-up-initiatieven met elkaar te verbinden. Ze vertalen goede ideeën naar concrete projecten die een relevante bijdrage leveren aan de toekomstige ontwikkeling van de stad. Maar om hun continuïteit in de nabije toekomst beter te kunnen borgen is ook een zeker politiek mandaat nodig.

Heb jij een goed idee? Je hebt tot woensdag 17 januari 2018 om een voorstel in te dienen. Alle informatie vind je hier.

Inschrijfoptie

Nee

Lezing professor Jungin Kim (Soongsil University) - Academie van Bouwkunst

Op vrijdag 15 december zal de Koreaanse professor Jungin Kim van de Soongsil University uit Seoul een lezing verzorgen bij de Academie van Bouwkunst in Groningen. De lezing zal in het teken staan van de Koreaanse bangs: multifunctionele, generieke ruimtes.


In het kader van de uitwisseling tussen de Soongsil University uit Zuid-Korea en de Academie van Bouwkunst brengt professor Jungin Kim met dertien studenten een bezoek aan Groningen. Het is een vervolg op het bezoek dat studenten van de Academie afgelopen mei aan Zuid-Korea brachten.

In Seoul zijn in de enorme snelheid en immense schaal waarmee de urbanisatie plaatsvindt diverse multifunctionele ruimtes ontwikkeld. Generieke ruimtes voor diverse doeleinden. De Koreanen noemen ze 'bangs'. De bangs fungeren als flexibele achtergrond van het stedelijk leven en dragen bij aan de unieke urbane identiteit van Seoul. Een stedelijke plek, samengesteld uit een ongelofelijk complex netwerk van bangs. 

Aan de hand van het fenomeen bangs stelt professor Jungin Kim de gangbare manier waarop wij ruimte begrijpen ter discussie.

Lees hier de uitgebreide tekst over de lezing.

De lezing is in het Engels en is gratis toegankelijk. Meld je wel even aan, dat kan door een mail te sturen naar avbg@org.hanze.nl.

Inschrijfoptie

Nee

Open dag Academie Minerva

GRAS heeft de afgelopen jaren vaak samengewerkt met studenten van Academie Minerva. Aanstormend talent hebben we altijd graag de kans gegeven zich te bewijzen. En dat heeft vaak bijzonder goed uitgepakt. Zaterdag 11 november houdt Minerva haar open dag – dé kans om erachter te komen wat zich in deze creatieve broedplaats afspeelt.

Tijdens de open dag presenteren alle bachelor- en masteropleidingen zich. Je kunt werk van studenten bekijken, maar ook de werkplaatsen binnenstappen. Gedurende de dag is er een (doorlopende) open les van de opleiding Autonome Beeldende Kunst. Ben je van plan te gaan studeren aan de Academie? Neem dan je portfolio mee. Je hoort zo direct of je op de goede weg bent.

De open dag vindt plaats op zaterdag 11 november van 10.00 tot 16.00 uur. Alle informatie vind je op de website van de Hanzehogeschool.

Inschrijfoptie

Nee

IABR–2018+2020–THE MISSING LINK

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) zet de komende twee edities (2018 en 2020) volledig in het teken van duurzaamheid. Beide biënnales concentreren zich op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN, uit 2015, en het Klimaatverdrag van Parijs. 

Van 2018 tot en met 2020 werkt één curatorteam samen met de IABR aan één doorlopend programma voor twee biënnales. Het curatorteam bestaat uit Floris Alkemade, Leo van Broeck en Joachim Declerck. Met deze aanpak wil de IABR wereldwijd denk-, initiatief- en ontwerpkracht mobiliseren, om hiermee een diepgaand proces van ontwerpend onderzoek op gang te brengen. Het onderzoek zal zich richten op de ruimtelijke transformaties die het realiseren van de SDG's mogelijk moeten helpen maken.

De urgentie en de doelen zijn helder. De vraag is niet langer óf we ons moeten aanpassen, maar hóe we dat kunnen doen. Daarover is veel onzekerheid – daar zit The Missing Link. Hoe gaan we van agenda, kennis en plannen naar werkelijk effectieve ruimtelijke transformatie? Welke kwaliteitssprong kunnen we onze steden en landschappen laten maken, als we doelgericht werken aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd? Het Curator Statement, de Onderzoeksagenda en de Call for Practices zijn te vinden op de website van de IABR

Wie zich wil aansluiten bij The Missing Link kan dit doen tot 22 november.

Inschrijfoptie

Nee

Let's Gro: Noordwand, what's next?

Wat willen we met de noordwand van de Grote Markt? Hoe staat 'ie erbij? Is er een probleem? Hoe zit het met de programmatische invulling? En zou er in de vormgeving iets beter kunnen of misschien zelfs moeten? Deze brainstormsessie is bedoeld om samen antwoorden op vragen als deze te formuleren.

De plannen voor de oostwand en de Nieuwe Markt zitten volop in de uitvoeringsfase. Stadsbussen rijden binnen afzienbare tijd niet meer over de Grote Markt. Bij de Martinitoren gaat het asfalt eruit, om ruimte te maken voor voetgangers. Volop reden om ook de noordwand en zijn directe omgeving aandacht te geven. De wand zelf, maar ook zijn relatie met de Grote Markt, de verschillende achterkanten, het Kwinkenplein en de Rode Weeshuisstraat. De noordwand vraagt om een frisse blik en een grote dosis tender love and care.
 
Stand van Stad-presentator Bram Douwes fungeert deze avond als gastheer. Architectuurhistoricus Marieke van der Heide schetst een historisch overzicht van de plek en zijn diverse plannen, waarna stadsbouwmeester Jeroen de Willigen de toekomstige mogelijkheden van de noordwand belicht. Ook jij kunt je mening en je ideeeën laten horen. 
 
Noordwand: what's next? wordt georganiseerd door team binnenstad en het Atelier Stadsbouwmeester. Meer informatie vind je op de Let's Gro-pagina.

Inschrijfoptie

Nee

Let's Gro: 10 gratis tips van GRAS

Woensdag 1 november is het weer zover: Let's Gro gaat van start. Het festival wordt alweer voor het vijfde jaar georganiseerd. Vier dagen lang kun je meedoen, meedenken, meeluisteren en als je geluk hebt zelfs meegenieten met alles wat te maken heeft met de toekomst van Groningen. Maar hoe maak je een keuze uit het grote aantal programmaonderdelen? GRAS ziet gelukkig door de bomen nog steeds het bos. Dit zijn onze 10 ultieme Let's Gro-tips, in volstrekt willekeurige volgorde.

1. Waterstof: de gamechanger
In de stad en provincie Groningen rijden voertuigen op waterstof. Maar wat is waterstof eigenlijk? En gaat waterstof echt de hele zaak op zijn kop zetten?

2. Keynote speaker: Brent Toderian
Gerespecteerd stedenbouwkundige Brent Toderian uit Vancouver legt uit hoe je een aantrekkelijke, creatieve, levendige en duurzame stad creëert.

3. Noordwand, what’s next?
Stadsbouwmeester Jeroen de Willigen en architectuurhistoricus Marieke van der Heide bespreken de toekomst van de Noordwand van de Grote Markt.

4. The Next City
Wethouder Van der Schaaf en stadsbouwmeester De Willigen onthullen tien gethematiseerde kaarten, horend bij de nieuwe omgevingsvisie. 

5. Van Tiny House naar Lutje Hoeske
Als trouwe volger ken je dit GRAS-project vast al. Op Let's Gro presenteren we de resultaten van het werk van de verschillende ateliergroepen.

6. dHealth Lab | Hospital at Home
Het UMCG en een groep partners slaan een voor Nederland uniek zorgpad in, met als hoofddoel ‘ziekenhuiszorg thuis’ te leveren.

7. Gluren bij de buren
Vlaming Stefaan Segaert pakte de fiets en ging gluren bij de noorderburen. Hij verzamelde 12 bijzondere burgerinitiatieven uit 12 provincies.

8. Planning the happy & healthy city
Wat is stedelijk geluk? Hoe beïnvloedt de bebouwde omgeving hoe we ons voelen? Hoe kunnen we openbare ruimte ontwerpen die ons gelukkig maakt?

9. Pro Groningae: Groningen parkeervrij?
Parkeren in de stad: noodzaak of noodlot? Pro Groningae denkt na over nieuwe, slimme, revolutionaire parkeeroplossingen. Denk je mee? 

10. The Happy Film
De succesvolle designer Stefan Sagmeister maakt zichzelf tot designproject. Kan hij zijn persoonlijkheid herontwerpen om een beter persoon te worden? 

Inschrijfoptie

Nee

Social Impact Day Noord

Op woensdag 1 november hebben bedrijven uit Noord-Nederland de kans mee te doen aan de Social Impact Day. Deze dag in het Groninger Forum wordt georganiseerd om ondernemers uit de regio te laten zien hoe zij naast financiële meerwaarde ook maatschappelijke meerwaarde als onderdeel van hun bedrijfsvoering kunnen realiseren.

Als deelnemer aan de Social Impact Day Noord kun je naar toonaangevende sprekers luisteren, meedoen met inspirerende themasessies en praktische workshops, en kijken naar scherpe talkshows. Daarnaast zijn er een open podium en een concrete werksessie. Er is ruimte voor contact, verdieping én actie.

Steeds meer ondernemers zien het oplossen van maatschappelijke problemen als het doel van hun bedrijf: ze willen sociaal-maatschappelijke impact creëren. Sociale ondernemingen zijn hiermee een sterk groeiende groep en een trend waar je niet meer omheen kan. Het onderwerp spreekt jonge startende ondernemers aan, maar ook mensen die een succesvolle carrière achter de rug hebben. Bovendien is er interesse vanuit bestaande bedrijven die al ‘succesvol’ zijn, die nu iets willen doen voor de maatschappij, of samenwerking willen verkennen met sociaal ondernemers.

Wat kun je zoal verwachten tijdens de Social Impact Day Noord?

De twee hoofdprekers van het evenement zijn Ruud Koornstra, de eerste energiecommissaris van Nederland en Camilla Marcus-Dew, oprichter van The Soap Co. Koornstra legt uit waarom het tijd is voor actie en wat we kunnen doen. Sociaal ondernemen volgens hem oneindig veel kansen, voor een betere wereld én een betere onderneming. Marcus-Dew vertelt hoe financieel en sociaal effect hand in hand kunnen gaan. Ze zet zich in voor sociale ondernemingen in zowel de non-profit- als commerciële sector, om met resultaatgerichte bedrijfsvoering en processen meer sociale impact te creëren.

Naast de twee keynote-sprekers zijn er workshops over bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van jouw maatschappelijke impact richting buitenstaanders en de juridische kant van sociaal ondernemen. Ook de verschillende themasessies over onder meer het realiseren van arbeidsplaatsen en circulair ondernemen zijn de moeite waard.

De dag begint om 9.00 uur en zal afgesloten worden rond 17.45 uur. Je kunt zowel dagkaarten als middagkaarten kopen.

Voor het volledige programma en voor het bestellen van tickets: www.socialimpactdaynoord.nl.

Woensdag 1 november | Groninger Forum | 9.00 uur - 17.45 uur

Inschrijfoptie

Nee

Pagina's

Subscribe to RSS - GRAStip

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn