GRAStip

Lezing Job Floris van Monadnock

Monadnock houdt zich bezig met het ontwerpen, onderzoeken, schrijven en het maken van het discours op het gebied van architectuur, stedenbouw, interieur en enscenering. Het bureau verkreeg internationale aandacht met de realisatie van op maat gemaakte bouwwerken, waaronder een aantal publieke gebouwen. Zoals een strandpaviljoen aan de Maas, een enorme 'Make No Little Plans' installatie en een Landmark - of uitkijktoren - voor de gemeente Nieuw Bergen. De Landmark werd onlangs geselecteerd voor de shortlist van de internationale Mies van der Rohe Award 2017.

Op dit moment is Monadnock betrokken bij projecten van uiteenlopende schalen, waaronder een tentoonstellingsontwerp; een nieuw bezoekerscentrum voor Nationaal Park De Hoge Veluwe; een Torenwoning en twee omvangrijke woningbouwprojecten.

Inschrijfoptie

Nee

Lezing Jung in Kim: Plastic Surgery Urbanism (PSU)

Plastic Surgery Urbanism (PSU): A Perspective on the Condition of City Making in East Asia

Jung In Kim, architect en professor aan de Soongsil University Seoul South Korea geeft morgen een lezing bij de Academie van Bouwkunst in Groningen.

Op basis van een genuanceerde en kritische interpretatie van de twintigste eeuwse en huidige stedelijke ontwikkelingsdynamiek in Oost Azië, pleit Jung In Kim in zijn lezing voor een alternatieve benadering van de verstedelijkingsopgave in deze regio. Hoewel de modernistische ‘bulldozer-achtige’ stadsontwikkeling uit de vorige eeuw inmiddels lijkt ingeruild voor een mildere variant, met meer aandacht voor milieuoverwegingen en duurzaamheidsprincipes, stelt Jung In Kim vast dat deze -  sterk gerationaliseerde, technologisch gerichte en markt gedreven - werkwijze uitgaat van een ontwikkelvisie waarin steden en natuur worden beschouwd als beheersbare marketing objecten.
Volgens Jung In Kim ontbreekt hierin een visie op het werkelijke stedelijk leven, waarin aandacht is voor het dagelijks gebruik van de stad en de beleving van de stedelingen. 

Jung In Kim is architect en wetenschapper. Daarnaast is hij momenteel Seoul’s ‘Public Architect’, benoemd door het bestuur van de metropool Seoel. Hij behaalde zijn master of Architecture degree en Ph.D aan Berkeley (Universiteit van California, USA), waar hij tevens als docent actief is geweest. Inmiddels is hij professor aan de Soongsil University in Seoul, Korea.

Als academicus richt hij zich op de wisselwerking tussen de gebouwde omgeving en de veranderende structuren van het stedelijk bewustzijn in Oost Azië. Zijn aandacht richt zich op een aantal belangrijke stedelijke projecten in China, Japan en Korea. Daarin onderzoekt hij de sociale en politieke consequenties van deze projecten, door middel van nauwkeurige analyses van burgerprotesten en hoe deze bijdragen aan een debat over stedelijke rechten en nieuwe vormen van burgerschap.

Inschrijfoptie

Nee

Social Impact Day Noord

Op woensdag 1 november hebben bedrijven uit Noord-Nederland de kans mee te doen aan de Social Impact Day. Deze dag in het Groninger Forum wordt georganiseerd om ondernemers uit de regio te laten zien hoe zij naast financiële meerwaarde ook maatschappelijke meerwaarde als onderdeel van hun bedrijfsvoering kunnen realiseren.

Als deelnemer aan de Social Impact Day Noord kun je naar toonaangevende sprekers luisteren, meedoen met inspirerende themasessies en praktische workshops, en kijken naar scherpe talkshows. Daarnaast zijn er een open podium en een concrete werksessie. Er is ruimte voor contact, verdieping én actie.

Steeds meer ondernemers zien het oplossen van maatschappelijke problemen als het doel van hun bedrijf: ze willen sociaal-maatschappelijke impact creëren. Sociale ondernemingen zijn hiermee een sterk groeiende groep en een trend waar je niet meer omheen kan. Het onderwerp spreekt jonge startende ondernemers aan, maar ook mensen die een succesvolle carrière achter de rug hebben. Bovendien is er interesse vanuit bestaande bedrijven die al ‘succesvol’ zijn, die nu iets willen doen voor de maatschappij, of samenwerking willen verkennen met sociaal ondernemers.

Wat kun je zoal verwachten tijdens de Social Impact Day Noord?

De twee hoofdprekers van het evenement zijn Ruud Koornstra, de eerste energiecommissaris van Nederland en Camilla Marcus-Dew, oprichter van The Soap Co. Koornstra legt uit waarom het tijd is voor actie en wat we kunnen doen. Sociaal ondernemen volgens hem oneindig veel kansen, voor een betere wereld én een betere onderneming. Marcus-Dew vertelt hoe financieel en sociaal effect hand in hand kunnen gaan. Ze zet zich in voor sociale ondernemingen in zowel de non-profit- als commerciële sector, om met resultaatgerichte bedrijfsvoering en processen meer sociale impact te creëren.

Naast de twee keynote-sprekers zijn er workshops over bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van jouw maatschappelijke impact richting buitenstaanders en de juridische kant van sociaal ondernemen. Ook de verschillende themasessies over onder meer het realiseren van arbeidsplaatsen en circulair ondernemen zijn de moeite waard.

De dag begint om 9.00 uur en zal afgesloten worden rond 17.45 uur. Je kunt zowel dagkaarten als middagkaarten kopen.

Voor het volledige programma en voor het bestellen van tickets: www.socialimpactdaynoord.nl.

Woensdag 1 november | Groninger Forum | 9.00 uur - 17.45 uur

Inschrijfoptie

Nee

Bouwkunstlezing wUrck gaat niet door!

De lezing van Paul Kersten, landschapsarchitect/partner van wUrck, die eerder op deze site stond aangekondigd, kan door omstandigheden niet doorgaan.

 

 

Inschrijfoptie

Nee

Documentaire: HOMO SAPIENS

In den beginne was de aarde woest en ledig, heet het in het Boek der Boeken; in Homo sapiens blijkt de natuur opnieuw oppermachtig. Documentairemaker Nikolaus Geyrhalter trok naar plekken waar geen mens meer te zien of te horen is en filmde de terugkeer van de woeste aarde; aan het einde van het industriële tijdperk blijkt de natuur de sporen van menselijke aanwezigheid geruisloos te overwoekeren. Wat blijft er over van onze levens als we er niet meer zijn?

For its sheer visual exaltation, this is the most extraordinary documentary I have seen in years. - Lees de recensie van The Guardian

Regie: Nikolaus Geyrhalter | Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk | 2016 | 100 minuten | geen dialoog

Meer informatie is te vinden bij het Groninger Forum. 

Inschrijfoptie

Nee

Bijeenkomst over Gemeenschappelijk Wonen

Altijd al met anderen samen een speciale woonwens willen realiseren? Of ben je gewoon geinteresseerd in deze bijzondere woonvorm?

Kom dan op maandag 17 juli naar de GRAS-boot aan de Bloemsingel 1001. Specht Architecten en Rizoem gaan daar aan de hand van concrete voorbeelden in op de diverse mogelijkheden van gemeenschappelijk wonen. Hoe realiseer je je gemeenschappelijke woonwens en wat kom je onderweg zoal tegen?

Wat is dat eigenlijk: gemeenschappelijk wonen?
Onder gemeenschappelijk wonen verstaan we woonvormen waarbij elk huishouden zijn eigen woning heeft en daarnaast plekken of voorzieningen deelt met medebewoners. Door een gezamenlijke aanpak ontstaan veel meer mogelijkheden.

Wilt u meepraten? Er is volop de gelegenheid om ideeën uit te wisselen en vragen te stellen.

Meld u aan via ritsema@spechtarchitecten.nl en nodig vooral ook andere belangstellenden uit. 

Programma:

- korte introductie door Annet Ritsema (Specht Architecten)
- samen ontwikkelen, hoe doe je dat? door Robert Kuiper (Rizoem)
- twee wooninitiatieven in ontwikkeling, waarbij u kunt aansluiten:

* wonen in een voormalige school in de Jacobijnerstraat, door Jochem Koster (Specht Architecten)
* meergeneratiewoningen ontwikkelen, wie doet mee? Initiatiefnemers Liesbeth en Wil vertellen.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Inschrijfoptie

Nee

Call for Concepts OrbitFest

Op 15-17 december 2017 staat in Groningen de vierde editie van OrbitFest: Heliopolis, Stad van de Toekomst in de planning. Voor de winterlichtexpo is OrbitFest ook dit jaar weer op zoek naar makers & hackers uit de drie noordelijke provincies die hun al dan niet weersbestendige lichtwerk (fysieke of virtuele lichtinstallaties) willen exposeren tijdens het festival.

Ben jij een maker & hacker? Ben je kunstenaar, designer, uitvinder, architect, illustrator? Spreekt dit jaar’s festivalthema van futuristische architectuur je aan? Kortom: heb je toffe ideeën die aansluiten bij het futuristische festivalverhaal van OrbitFest en kun jij de kernprincipes van het festival vertalen naar een uniek kunstwerk?

Stuur dan je concept(en) voor nieuw lichtwerk in. Dit kan t/m 31 juli 2017 via: http://orbitfest.com/callforconcepts

 
Ter inspiratie & informatie:
-Festivalthema: www.orbitfest.com/festivalthema
-Festivalverhaal: www.orbitfest.com/festivalverhaal
-Kernprincipes: colorc.eu/colorc-charter
-Afterfilm 2016: www.youtube.com/watch?v=k-p6gEzMI5E

Inschrijfoptie

Nee

Tentoonstelling Universiteitsmuseum: Gelukkig Gezond!

Healthy Ageing, ofwel de vraag hoe we zo gezond mogelijk oud kunnen worden, is dé uitdaging van deze tijd, horen we overal in de media. Immers, nooit eerder hadden we te maken met zo'n grote vergrijzing.

Maar Healthy Ageing is van alle tijden. Niet alleen nu willen mensen graag gezond, vitaal en succesvol oud worden, dit was vroeger niet anders. Sterker nog, de elementen die nu worden gezien als de sleutelingrediënten van Healthy Ageingwaren al prominente factoren in de geneeskunde vóór 1800. Pas vanaf de negentiende eeuw ging de nadruk in de geneeskunde steeds meer op ziekte en genezing liggen, in plaats van preventie en gezondheid. En met de komst van het laboratorium en het ziekenhuis raakte de vraag naar ons welbevinden steeds verder naar de achtergrond.

In de laatste jaren lijkt dit weer om te draaien. Met het zicht op de grote groep ouderen en het gegeven dat ouderdom nu eenmaal met gebreken komt, ontstaat de noodzaak om in de geneeskunde oog te hebben voor een benadering die is gericht op preventie van pijn en ongemak, leefbaarheid en uiteindelijk een menswaardig sterven.

In de tentoonstelling Gelukkig Gezond! dagen we bezoekers uit om na te denken over de vroege ideeën over gezondheid en gezond leven. De tentoonstelling is thematisch opgebouwd, met aandacht voor de belangrijkste thema’s uit het huidige denken over Healthy Ageing, als ook de gezondheidsadviezen uit de periode vóór 1800. Gezondheid werd toen vooral geïdentificeerd aan de hand van de zogenoemde zes non-naturalia die bepalen of iemand gezond is: klimaat, dieet, gezonde toiletgang, lichaamsbeweging, slaappatronen en emotionele balans. Deze vormen de rode draad van de tentoonstelling.

Kijk voor meer informatie hier.

Inschrijfoptie

Nee

Presentatie Hotelontwerp Oostzijde Grote Markt

Hoe komt het nieuwe hotel aan de oostkant van de Grote Markt eruit te zien? Ook zo nieuwsgierig? Kom dan op maandag 26 juni naar het Groninger Forum:  de Berlijnse architect Thomas Müller presenteert er zijn ontwerp voor het WestCord hotel, dat naar verwachting in 2019 gereed zal zijn.

In november 2016 – tijdens Let’s Gro – presenteerde Müller zijn eerste schetsen aan het Groninger publiek en vroeg om een reactie. Meer dan 1500 mensen reageerden: de meerderheid sprak zich uit voor een klassieke gevel.

Collega-architecten – net als Thomas Müller aan het werk in het gebied Grote Markt oostzijde – discussieerden afgelopen maart over de eerste uitwerking van de schetsen, en ook de Welstand leverde input. Müllers definitieve ontwerp is de 26ste te zien aan het Hereplein.

 

Inschrijfoptie

Nee

Lezing Ewald Engelen over de Verbonden Stad

Op 24 september 2014 publiceerde Ewald Engelen samen met 3 anderen ”How to build a fairer city” in the Guardian. Een oproep aan stadsbestuurders om uit de competitie te stappen. Een competitie waarin steden met elkaar wedijveren om de aandacht van grootindustrie en andere investeerders.

Donderdag 22 juni 2017 vertelt hij hier meer over. Want hoe vertaal je dat eigenlijk "a fair city"? Is dat een eerlijke stad, een inclusieve stad, een verbonden stad?
Een stad zonder verliezers? Kan dat? En hoe regelen we dat dan (samen) in Groningen?

Voorafgaand aan de lezing vertonen we de documentaire “Betoog en beton”, waarin vraagtekens worden gezet bij bouwprojecten als imagodragers van de stad.
Helpen zij stad en stadjers met elkaar te verbinden? 

Programma:

18.30 Inloop
19.00 Documentaire Betoog en beton 20.00 Lezing Fair City / Ewald Engelen 21.00 Nagesprek
21.30 Uitloop

Frans Kerver, Robert Visser (Stadsambassade Groningen) i.s.m. The Next City 

Inschrijfoptie

Nee

Pagina's

Subscribe to RSS - GRAStip

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn