GRAStip

Wereldbouwers: landschap als decor, actor en metafoor

Van de alledaagse landschappen in ‘gangbare’ literatuur, tot de verzonnen werelden van de science fiction en de fantasy, van verstedelijkte gebieden tot de wildste natuur, het landschap speelt altijd een rol in literatuur, en vaak zelfs een driedubbelrol: die van decor, actor en metafoor. Auke Hulst onderzoekt in Wereldbouwers aan de hand van zijn eigen werk en dat van anderen de literaire functie van het landschap.

Auke Hulst debuteerde in 2006 met Jij en ik en alles daartussenin, een roman die simultaan spook- en liefdesverhaal is, en brak door naar een groter publiek met Kinderen van het Ruige Land (2012), een autobiografische roman over een gecompliceerde jeugd in het buurschap Denemarken, op de Groninger gasbel.

Zijn meest recente publicatie is het reisboek Motel Songs (2017), dat vergezeld gaat van een album opgenomen in Amerikaanse motelkamers. Naast schrijver is Hulst voorman van de Nederlandse popformatie De Meisjes, essayist en literatuurcriticus voor NRC Handelsblad.

Inschrijfoptie

Nee

Themabijeenkomst ‘Groningen toegankelijk voor iedereen’

Op 14 juni 2018 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking twee jaar geratificeerd. Het verdrag beoogt dat mensen met een beperking onbeperkt deel kunnen nemen aan de samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat onze provincie (meer) ‘inclusief’ wordt? Fysiek, met toegankelijke gebouwen en vervoer, maar ook digitaal? 

Wat leer je?
Tijdens de interactieve bijeenkomst gaan diverse sprekers in op wat het VN-verdrag betekent voor de toegankelijkheid en het beleid van Groningse zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten.

Wat levert het op?
Je krijgt inzicht in goede voorbeelden van zowel digitale als fysieke toegankelijkheid én in wat er nog te doen is om onze provincie een (meer) ‘inclusieve provincie’ te maken.

Meedoen?
Deelname is gratis. Lees meer en meld je aan!

Inschrijfoptie

Nee

Groningen in 3D

Stap meer dan 100 jaar terug in de tijd en wandel via de Zwanestraat naar de Martinitoren op de Grote Markt. Op de Vismarkt ga je op in de menigte op de kermis en draai je een rondje in de draaimolen. Je helpt de mannen in de A-straat hun kisten te tillen. Er blaft een hond en in de verte hoor je kinderen spelen op straat. Welkom in Groningen van meer dan 100 jaar geleden.

'Groningen in 3D', een samenwerking met de Groninger Archieven, is een tentoonstelling waar je met een 3D-bril op doorheen loopt en je zo in de stad van toen waant. Twee oogartsen hebben de collectie stereofoto's van de Groninger Archieven omgezet naar anaglyphen. Bij een anaglyph worden twee aparte beelden samengevoegd en over elkaar getoond, een rood beeld voor het linkeroog en een cyaan beeld voor het rechter. Zo is er met een 3D-bril diepte te zien!

De tentoonstelling is van 23 juni t/m 21 oktober te zien in het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Inschrijfoptie

Nee

Startbijeenkomst: Op naar Beter, Nul op de Meter!

Op donderdag 31 mei is de startbijeenkomst van het onderzoeksproject Op naar Beter, Nul op de Meter! Roeg & Roem en penvoerder Hanzehogeschool Groningen werken voor dit project samen met een groot aantal organisaties uit de corporatie- en bouwsector. De bijeenkomst vindt plaats in de Energy Academy, het nieuwe duurzame onderwijsgebouw op de Zernike Campus in Groningen.

Twee plenaire sprekers geven een inkijkje in de praktijk en ontwikkeling van Nul-op-de-Meter-renovaties. Erwin Mlecnik is universitair docent aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij promoveerde in 2013 op een onderzoek naar Zeer Energiezuinige Woningen. Jan-Willem van de Groep is onder meer bedenker en initiator van de Stroomversnelling, waarin de bouw- en corporatiesector werkte aan een forse opschaling van NoM-renovaties.

In twee workshoprondes is er alle gelegenheid om te discussiëren over de volgende thema’s:

● Gedrag: anders wonen in een NoM-woning (door de Hanzehogeschool)
● Monitoring in een NoM-woning (door Stroomversnelling)

Na afloop van de bijeenkomst is er tijdens de borrel gelegenheid om na te praten.

Meld je hier aan voor de startbijeenkomst.

Inschrijfoptie

Nee

ARCH-IMPACT

Op vrijdagmiddag 18 mei organiseren studenten van de Academie van Bouwkunst het event ARCH-IMPACT. Het staat in het teken van de actuele impact van architecten op de samenleving. Wat is hun rol? Hoe beïnvloeden ze de huidige koers op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling? En wat zouden ze hiervan moeten leren?

Bovengenoemde punten spelen momenteel in de Groningse architectuurwereld. Middels een rond-de-tafelgesprek stellen studenten van de academie deze punten ter discussie. Om dit levendige gesprek te voeden, zijn meerdere architecten en stedenbouwers uit Groningen en omstreken uitgenodigd.

De standpunten en meningen van de deelnemers kunnen een waardevolle bijdrage leveren in het architectuurdebat en het onderzoek naar de impact van de architect. Het rond-de-tafelgesprek zal plaatsvinden onder leiding van Bram Esser, filosoof en publicist.

Ook als gast krijg je een rol in dit gesprek. Er zullen verschillende stemronden zijn, waarbij je wordt uitgenodigd om stelling te nemen.

Aanmelden? Stuur een mail naar a.a.a.van.werd@pl.hanze.nl.

Inschrijfoptie

Nee

AvB-lezing: ‘Waar technische innovatie en ontwerp samenkomen’ door Stefan Prins

Op dinsdag 18 mei geeft Stefan Prins een lezing over het thema 'technische innovatie en ontwerp'. Stefan studeerde in 2009 af aan de Academie van Bouwkunst Groningen en is tegenwoordig architect en partner bij Powerhouse Company.

Powerhouse Company werkt met 85 architecten en ontwerpers vanuit Rotterdam, Beijing, Oslo en München. De projecten zijn divers, maar kenmerken zich altijd door bouwtechnische innovatie, oog voor de gebruiker en een sterk uitgesproken architectonisch beeld. Bij het bureau werkt Stefan Prins aan publieke en veelal complexe binnenstedelijke opgaven. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van ontwerpproces- en bouwinnovaties.

Stefans interesse gaat vooral uit naar het snijvlak van technische innovatie en ontwerp, waarbij hij de belangen en ervaringen van engineers en gebruikers bij elkaar brengt en vertaalt naar een ontwerp. Recente projecten van Stefan zijn de Baantoren in Rotterdam, Merckt in Groningen en het in mei voor publiek geopende nieuwe station in Assen. 

Inschrijfoptie

Nee

Expositie Mijn Groningerland

Van 15 april t/m 31 mei kun je de expositie Mijn Groningerland van Piet Bijma gaan bekijken. Denk aan mooie landschappen met imposante luchten. De tentoonstelling is in het kerkje van Klein Wetsinge.

Piet Bijma ziet de natuur als bron van leven, en voelt zich er als een kind in een speelgoedwinkel. Bijma is geboren in Zevenhuizen, zijn ouders hadden daar een boerderij. Na een aantal verhuizingen woont hij nu bij Schifpot, tussen Garnwerd en Feerwerd. Bijma begon in de metaalindustrie, maar werd uiteindelijk goudsmid en muzikant. Natuurfotografie is zijn passie, maar ook portret– en modelfotografie hebben zijn belangstelling.

Het kerkje van Klein Wetsinge ligt tussen Sauwerd en Winsum, met een prachtig uitzicht op het Reitdiepgebied. De kerk is in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken grondig gerestaureerd en verbouwd. 

Inschrijfoptie

Nee

Première: Sleutelen aan een draaiende motor

Op vrijdag 20 april 2018 gaat Sleutelen aan een draaiende motor in première. Het is de laatste film van Lotte Veltman en Jasper Huizinga (De Loods Mediaproducties) in de Beeldlijn-serie Noordelijke Architecten. Voormalig Groninger stadsbouwmeester Maarten Schmitt geeft in de film zijn visie op de sterk van elkaar verschillende na-oorlogse uitbreidingswijken van de stad Groningen.

Maarten Schmitt (stadsbouwmeester van 1974 tot 1998) is een bevlogen en beeldend verteller. In vogelvlucht neemt hij je mee langs de stempelwijken, de rationele sixties, de woonerven van Lewenborg (ontworpen door Jan Sterenberg) en als laatste de waanzin van de bloemkoolwijk. Schmitts antwoord op dit laatste construct: de door hem ontworpen wijk Hoornse Meer.

Plaats van de première is de filmzaal van het Museum Klooster Ter Apel. Beeldlijn heeft voor deze plek gekozen vanwege de expositie Constructie en context over het werk en leven van de Ter Apeler architect Jan Sterenberg, die een prominente plek inneemt in Sleutelen aan een draaiende motor.

GRAS heeft de film stiekem al gezien, en raadt hem je van harte aan. Bekijk alvast de trailer!

 

Inschrijfoptie

Nee

Lezing: Herbestemming van monumentale boerderijen en industrieel erfgoed

Onder invloed van de bevingsproblematiek, krimp en de noodzaak asbestdaken te saneren staat het voortbestaan van veel vrijgekomen agrarische gebouwen in Groningen ter discussie. Rob Hendriks (DAAD architecten) geeft op 18 april een lezing over herbestemming van monumentale boerderijen en industrieel erfgoed. 

Het herbestemmen van gebouwen die hun functie verloren hebben, is doorgaans een lastige opgave. Bijzondere, karakteristieke gebouwen staan vaak lang leeg, zeker in gebieden met een relatief lage economische druk. Denk hierbij aan dorpen en het Groninger buitengebied.

Aan de andere kant lijkt er, met het uitblijven van grote, gebouwvullende programma’s, ruimte te ontstaan voor kleinschalige, lokale initiatieven. Juist deze initiatieven - soms eerst tijdelijk van aard - nestelen zich relatief eenvoudig in bestaande gebouwen en groeien, eventueel samen met andere initiatieven uit tot levensvatbare invullingen van lege boerderijen.

Een stapsgewijze, organische invulling verhoudt zich goed tot de aanwezige ruimte en de vaak beperkte financiële mogelijkheden. Het gebouw als instrument bij ‘doorbestemmen’ met de factor tijd als partner.

Meer informatie

Inschrijfoptie

Nee

Barn Talk: Thomas Rau over het einde van bezit

Thomas Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur. Tijdens de derde Barn Talk, op woensdag 4 april, neemt hij het publiek mee in zijn wereld zonder bezit.

Want waarom zou je lampen kopen als je ook licht kunt kopen? Zorgt dit ervoor dat producenten betere producten maken? Rau benoemt de opgaven van morgen en probeert met zijn enthousiasme, energie én humor zijn publiek te overtuigen van de ingrijpende stappen die nodig zijn om de omslag van duurzaamheid naar levensvatbaarheid te maken.

Rau laat zien dat het energieprobleem in wezen oplosbaar is. Hernieuwbare energie is er genoeg, het is een kwestie van de juiste houding. De in rap tempo toenemende schaarste aan grondstoffen is veel nijpender. Als ondernemer ziet hij hierin geen bedreiging, maar een uitdaging.

Omdat verspilling van grondstoffen een mondiaal fenomeen is, wil Rau verder gaan dan het werken op gebouwniveau. Hij is zich gaan richten op het sluiten van grondstoffenkringlopen. Dit staat centraal tijdens de lezing. Jonge ondernemers en energieprofessionals reageren op zijn verhaal en zetten daarmee aan tot een debat met de zaal. 

Thomas Rau is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Zijn motto is 'guided by the future'. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is, niet door wat op dit moment haalbaar is. Bij zijn woorden voegt hij ook daden; met zijn architectenbureau RAU heeft hij diverse innovaties en nieuwe standaarden opgezet op het gebied van CO2-neutraal, energieneutraal en energiepositief bouwen, en recentelijk ook voor de circulaire architectuur.

Meer informatie en aanmelden

 

Inschrijfoptie

Nee

Pagina's

Subscribe to RSS - GRAStip

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn