GRAStip

Dag van de Duurzaamheid

Op 10 oktober vinden er in heel Nederland duurzame activiteiten plaats onder het motto 'Laat het zien op 10-10'. De Dag van de Duurzaamheid is een landelijk initiatief dat dit jaar voor de vijfde keer wordt georganiseerd. In Groningen zijn er activiteiten in de Hanzehogeschool.

Samen met de Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek vullen zij een dag met duurzaam programma. Deelname aan de activiteiten is gratis.

Het ochtendprogramma vindt plaats op het Energy Transition Centre (EnTrance), Zernikelaan 17, Groningen.

09.00 uur Ontvangst met koffie, thee en fairtrade koek + gelegenheid om EnTrance te bekijken
09.30 uur Opening door Elvira Visser, lid stuurgroep Duurzaamheid en MVO
09.40 uur Keynote Speech door Ben Oudman,  teammanager KEMA Smart Sustainable Energy
10.40 uur Pauze
11.00 uur Workshops rondom thema duurzaamheid verzorgd door onze kenniscentra (zie bijlage voor meer informatie)
12:15 uur Biologische en fairtrade lunch

Het middagprogramma wordt georganiseerd door de Academie van Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek en vindt plaats aan de Academie van Bouwkunst aan de Zuiderkuipen 19, Groningen.

13.00 uur Inloop
13:15 uur Opening door Paul van Eijk, dean Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek
13:30 uur Lezing prof. dr. ir. Anke van Hal, professor Sustainable Building & Development, Nyenrode Business Universiteit: Alles moet anders; duurzaam bouwen als middel!
14:45 uur Lezing Jan Jongert, eigenaar Superuse Studios Rotterdam over het bouwen met hergebruikt materiaal
16:00 uur Debat onder leiding van Paul van Eijk met aansluitend een borrel

Enthousiast geworden? U kunt zich via deze link aanmelden voor het evenement. Het is ook mogelijk om alleen het ochtend- of middaggedeelte te bezoeken.

Inschrijfoptie

Nee

Licht & Ruimte, de lezing

Voor ieder die uit de mond van een echte expert alle ins en outs van de Groningse wederopbouwarchitectuur wil horen, geeft architectuurhistorica Rita Overbeek een lezing op woensdag 23 oktober. Tijdens deze lezing belicht Rita - werkzaam bij de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Groningen - een aantal markante en/of ter discussie staande na-oorlogse panden. 

Kijk voor meer informatie over de manifestatie Licht en Ruimte op lichtenruimtegroningen.nl

Inschrijfoptie

Nee

Licht & Ruimte, de tentoonstelling

Dit najaar staat na-oorlogs erfoed in het zonnetje tijdens de manifestatie Licht & Ruimte. Met een verkiezing, een tentoonstelling, een plattegrond, een lezing en een boek. Op donderdag 17 oktober opent de tentoonstelling over gemeentearchitect J.H.M. Wilhelm, ontwerper van een bijzonder type lagere school uit de jaren `50. Bij de bouw van deze scholen werd veel aandacht besteed aan het ontwerp, waardoor het schoolkind zich als individu zo optimaal mogelijk kon ontwikkelen. Het Groninger scholentype kreeg landelijke bekendheid. De tentoonstelling is tot en met 14 november te zien in de hal van de dienst RO/EZ aan het Gedempte Zuiderdiep. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een boek.

Kijk voor de andere Licht-en-Ruimte-activiteiten op lichtenruimtegroningen.nl

Inschrijfoptie

Nee

Noorderlicht

1 sep - 13 okt 2013

Fotomanifestatie 2013

TWENTY

De twintigste editie van de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie viert de hedendaagse fotografie.

Van 1 september tot en met 13 oktober 2013 presenteert Noorderlicht zes tentoonstellingen met het werk van 74 fotografen uit de hele wereld. Dit fotografisch event vindt plaats op een indrukwekkende nieuwe culturele locatie: de oude Suikerfabriek in Groningen.

Inschrijfoptie

Nee

Ring Zuid: inspraakbijeenkomsten

Op maandag 9 september is in MartiniPlaza van 16.00 tot 22.00 uur de eerste van de vier informatiebijeenkomsten over het plan voor de zuidelijke ringweg. Deze inspraakbijeenkomsten hebben het karakter van een inloopmarkt. Bezoekers krijgen via onder andere een film, maquettes en panelen een volledig beeld van wat het plan inhoudt en wat het voor hen betekent. Medewerkers van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid zijn aanwezig om toelichting te geven en alle vragen te beantwoorden. De overige drie bijeenkomsten zijn op 10, 18 en 19 september, ook in MartiniPlaza, van 16.00 tot 22.00 uur.

Projectdirecteur Jos Hillen van Aanpak Ring Zuid hoopt dat veel mensen op de bijeenkomsten af komen. “De inwoners zijn aan zet. Het plan voor de zuidelijke ringweg gaat niet alleen over het belangrijkste verkeersknooppunt van het Noorden, maar ook over bijvoorbeeld de inrichting van de Vondellaan. Het plan gaat dus tot in de haarvaten van de stad. Daarom is het belangrijk dat we dit plan samen zo goed mogelijk maken. Iedereen is van harte welkom om het plan te bekijken en een reactie erop te geven.”

Plan Het plan voor de zuidelijke ringweg is vorige week gepresenteerd. Het bestaat uit verschillende ingrepen, zoals nieuwe aansluitingen, extra rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen. Het Julianaplein en het Vrijheidsplein worden ongelijkvloers. Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd. Op de verdiepte ligging komen drie ‘deksels’, met daar bovenop een nieuw, groen park: het Zuiderplantsoen.De op- en afritten bij De Oosterpoort verdwijnen. De Hereweg krijgt een nieuwe aansluiting op de A7 en de A28 met een nieuwe verbindingsweg naar de Brailleweg, die verbonden is aan het nieuwe knooppunt Vondellaan. De bedrijventerreinen Eemspoort en Driebond krijgen een eigen aansluiting. Verder heeft de gemeente aanvullende plannen gemaakt voor een nieuwe inrichting van de Vondellaan en de Maaslaan, evenals een verkeersplan voor Helpman.

Inspraakperiode De inspraakbijeenkomsten worden nu gehouden in verband met de inspraakprocedures die vorige week gestart zijn. Iedereen kan zijn reactie op het plan geven, positief of negatief, door een zienswijze in te dienen. De inspraakperiode loopt nog tot en met 10 oktober 2013.

Inschrijfoptie

Nee

Boekpresentatie De Flexibele Stad

Boekpresentatie Suikeruniefabriek
De flexibele stad: oplossingen voor leegstand en krimp

In het boek De flexibele stad: oplossingen voor leegstand en krimp worden alternatieve ontwikkelstrategieën voor braakliggende grond en leegstaand vastgoed aangeboden. De auteurs, Maarten van Tuijl en Tom Bergevoet (temp.architecture), presenteren een nieuw, flexibel ontwikkelmodel dat oplossingen biedt voor leegstand en krimp. Centraal in dit ontwikkelmodel staan de actuele uitdagingen van de stad: de transformatie van het bestaande, de invloed van de gebruiker en de omgang met onvoorspelbaarheid. 

De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland is vastgelopen. De grootschalige, planmatige bouweconomie, die sinds de Tweede Wereldoorlog gericht is op het realiseren van kwantiteit, garanties en eindbeelden, is onvoldoende flexibel om recente tendensen als leegstand en krimp het hoofd te bieden. Hierdoor neemt overal in Nederland, niet alleen in perifere gebieden maar óók in de grote steden, het oppervlak aan braakliggende bouwgrond en leegstaand vastgoed toe.


Bent u geinteresseerd? 
Kom dan op donderdag 26 september om 14.00 uur naar de boekpresentatie in de Suikeruniefabriek (westelijke ringweg).

Roeland van der Schaaf zal de middag inleiden. De beide auteurs van Temp.architecture zijn  ook aanwezig en lichten vervolgens de inhoud van het boek toe. Later in de middag vindt een aantal workshops plaats rondom het thema leegstand.

Aanmelden en kosten
U kunt zich aanmelden via een mail naar secr.beleid-programmering@groningen.nl, bij binnenkomst betaalt u de entree voor Noorderlicht, de boekpresentatie en de discussie zijn gratis.

Inschrijfoptie

Nee

Lezing Jeremy Till: Scarcity and Architectural Agency

Jeremy Till - architect, schrijver en docent - gelooft niet in architectuur als een autonome discipline, met een veel te grote nadruk op esthetische en technische perfectie. Hij geeft als visiting critic aan de Groninger Academie van Bouwkunst een lezing over waar hij wél in gelooft.

Hij pleit voor een architectuur(opvatting) die zich werkelijk wil verhouden tot de ‘messy reality’ van het dagelijks leven. Die dat zelfs als een uitdaging ziet en niet als een bedreiging voor de vaak zelf verkozen noties van perfectie.

Deze benadering is terug te vinden in zijn eigen woonhuis (9 Stock Orchard Street) en nader ontwikkeld en onderbouwd in diverse tentoonstellingen, publicaties en projecten. In 'Spatial Agency' is hij op zoek naar een alternatieve rol voor architecten, die verder gaat dan het ontwerpen van ruimtelijke objecten. Zijn meest recente project SCIBE is een onderzoek naar de relatie tussen schaarste en creativiteit in de context van de gebouwde omgeving. Het toont verwantschap met het afstudeeratelier van de Academie van Bouwkunst over krimp. 

Jeremy Till is architect, schrijver en docent. Hij is Head of Central Saint Martins en Pro Vice-Chancellor at the University of Arts, London, partner bij Sarah Wigglesworth Architects en auteur van meerdere publicaties waar onder ‘Flexible Housing’ (2007), ‘Architecture Depends’ (2009) en ‘Spatial Agency’ (2011). Voor alle drie ontving hij de RIBA President’s Award for outstanding Research. In 2006 was Till de curator van het Britse Paviljoen op de Architectuurbiënnale van Venetië.

Jeremy Till bezoekt de Academie van Bouwkunst als ‘visiting critic’. In die rol  voorziet hij de lopende afstudeerprojecten van commentaar. Aansluitend geeft hij voor alle geïnteresseerden een lezing over zijn opvattingen over de (veranderende) rol van de architect.

Inschrijfoptie

Nee

Groningen Mini Maker Faire in het Ebbingekwartier

De Groningen Mini Maker Faire is het festival voor vindingrijkheid. Een bruisend evenement dat volwassenen en kinderen uitnodigt te kijken met hun handen en elke bezoeker uitdaagt de eigen creativiteit te gebruiken, nieuwsgierig te zijn en het avontuur op te zoeken.

Ontmoet er vele makers uit het hele land die creatieve en soms technische oplossingen zoeken voor allerlei vragen of problemen, of gewoon iets maken om het maken. Je komt van alles tegen: zinnig en onzinnig, maar altijd verrassend en vindingrijk! 

Het programma bestaat uit vier onderdelen: Maker Expo, Make Labs, Maker Talks en een Maker Challenge. Makers komen uit het hele land en zelfs van daarbuiten naar Groningen.

Kijk op www.mf050.nl voor meer informatie.

Inschrijfoptie

Nee

Tentoonstelling en boekpresentatie Groeten uit Groningen

Met weemoed terugkijken naar 'de verloren tijd' lijkt een menselijk trekje te zijn. Maar is die weemoed terecht? Is er veel verloren gegaan? Is de stad alleen maar in haar nadeel veranderd? Of is de stad misschien mooier geworden? Honderd jaargeleden was Groningen een bloeiend handelsstad met zo’n 75.000 inwoners. De steeds meer knellende stadswallen waren ontmanteld en overal ontstond ruimte om te investeren en te bouwen. Sindsdien is er veel veranderd.

Fotografencollectief PS heeft deze veranderingen in beeld gebracht. Op basis van archiefbeelden uit de periode 1900-1920 is de stad opnieuw gefotografeerd door Marjolein Boshuisen, Erik van Echten, Ellen van den Houte, Robert Mulder, Thea Ripken, Nico Schutte en Arjo Stokman. De resultaten zijn te zien in de tentoonstelling Groeten uit Groningen en in het gelijknamige boek.

De opening vindt plaats op 6 september om 17:00u in de hal van de dienst RO/EZ aan het Gedempte Zuiderdiep 98 in Groningen. De opening wordt verricht door wethouder Roeland van der Schaaf.

Inschrijfoptie

Nee

Leegstandstour op OOG-tv

Een team van cameramensen van lokale omroep OOG ging tijdens de Dag van de Architectuur mee op 'leegstandstour' door Groningen. Het resultaat is vrijdag 28 juni te zien in het programma Kunzt. Kijken dus!

Inschrijfoptie

Nee

Pagina's

Subscribe to RSS - GRAStip

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn