GRAStip

Lezing: dimensies van autonomie

Het begrip autonomie speelt in discussies over de kunsten een belangrijke rol. De waarde van autonomie wordt door vrijwel niemand ontkend, maar wat ermee bedoeld wordt, is sterk afhankelijk van wie het begrip gebruikt. Als de regering zegt dat kunstenaars autonoom moeten worden, bedoelt ze dat deze minder afhankelijk van subsidies en marktpartij moeten worden. Veel kunstenaars beschouwen deze subsidies nou juist als een voorwaarde voor hun autonomie, een middel om aan de invloed van de markt te ontsnappen. In de lezing van Thijs Lijster passeren  verschillende begrippen van autonomie de revue. Tevens schetst hij een korte genealogie van het moderne autonomiebegrip.

Deze Studium Minerva-lezing wordt georganisserd in samenwerking met het Kenniscentrum Kunst en Samenleving en is tevens een introductie op een vakklas die wordt aangeboden aan studenten van Academie Minerva.

Informatie via Academie Minerva.

Inschrijfoptie

Nee

Studium Minerva lezing met Ion Sørvin

Voor het Deense kunstenaarscollectief N55 behoren kunst, design en technologie tot het dagelijks leven. N55 is een platform voor mensen die willen samenwerken en in groepsverband willen wonen. Mensen die bewust kiezen voor hun eigen economie en productiemiddelen.

Het collectief is gevestigd in zowel Kopenhagen als LAND, stukken land die ter beschikking staan aan iedereen die daar gebruik van wil maken.

XYZ OPEN CITY

XYZ OPEN CITY is een betaalbaar, modulair bouwsysteem dat individuen en lokale gemeenschappen voor meerdere doeleinden in de openbare ruimte kunnen gebruiken. Het bouwsysteem is onderdeel van de XYZ serie die bestaat uit verschillende objecten, machines en installaties, zoals XYZ SPACEFRAME VEHICLES, XYZ FACTORY en vele andere.

Deze Studium Minerva-lezing wordt georganiseerd in samenwerking met het Kenniscentrum Kunst en Samenleving en het Kenniscentrum Energie en is tevens een introductie op een vakklas die wordt aangeboden aan studenten van Academie Minerva.

Meer informatie via Academie Minerva.

Inschrijfoptie

Nee

Nieuwe wandel- en fietstochten

Fietsen door het Hoogeland of in Middag Humsterland, wandelen langs hofjes, Art Nouveau huizen, Amsterdamse Schoolarchitectuur of langs de sporen van de strijd. Er is veel te zien en ontdekken in Groningen, zowel in de stad als de provincie. Onder begeleiding van Paulien Ex kunt u vanaf maart met haar mee op ontdekkingstocht! 

Kijk voor meer informatie op de site van Paulien Excursions.

Inschrijfoptie

Nee

Bouwkunstlezing: Gert Jan te Velde van Van Schagen Architecten

Vernieuwing van de stad is hét werkveld van Van Schagen architekten. In die vernieuwing speelt het bestaande een bepalende rol spelen. Niet door af te rekenen met wat er is, maar door het te beschouwen als opstap voor de toekomst. Door hergebruik en transformatie laten we buurten en gebouwen een vanzelfsprekend en soms cruciaal onderdeel van vernieuwingsprocessen vormen.

Iedereen is van harte welkom

Meer informatie: www.ver-bouwkunst.nl

Inschrijfoptie

Nee

Bouwkunstlezing: Peter Veenstra van LOLA Landscape Architects

LOLA landscape architects is een bureau voor progressieve landschapsarchitectuur. Het ontwerpt en onderzoekt landschappen die zijn vergeten, vervallen of gaan veranderen. Met doordachte ideeën en doelgerichte ingrepen wil LOLA (LOst LAndscapes) die landschappen optimaliseren tot rijke, levendige en fraaie plekken. Een continue wisselwerking tussen onderzoek en ontwerp is kenmerkend voor het bureau, net als de optimistische en conceptuele benadering van projecten en de fascinatie voor nieuwe ruimtelijke fenomenen.

Toegang leden gratis, niet leden € 5,00 /studenten € 3,00

www.ver-bouwkunst.nl voor informatie

Organische Stedelijke Ontwikkeling

Alle partijen die actief zijn in de stad weten dat het roer om moet. Op veel plekken functioneert de grootschalige planningsmachinerie niet meer. Organische stedelijke ontwikkeling biedt een nieuw perspectief. Een meer geleidelijke, open manier van ontwikkeling, waarin vele partijen worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Maar hoe werkt dat in de praktijk? In de masterclasses Organische stedelijke ontwikkeling van Platform31 verdiept uw kennis en vaardigheden.

Tijdens iedere masterclass staat één facet van organische stedelijke ontwikkeling centraal. U krijgt les en gaat in gesprek met experts die hun sporen hebben verdiend in de praktijk van de organische stedelijke ontwikkeling. De masterclasses vinden plaatst van 13.00 uur tot 17.00 uur en worden gehouden op vier locaties, waar op een bijzondere manier wordt gewerkt aan de stad. 

Verdieping 
De masterclasses Organische stedelijke ontwikkeling vormen de verdieping van twee recente publicaties over organische ontwikkeling: Ruimte voor initiatief van Nirov/Platform31 en Vormgeven aan de spontane stad van het Planbureau voor de Leefomgeving en Urhahn Urban Design. Deelnemers ontvangen beide publicaties. 

Meer informatie vindt u bij platform31

Pagina's

Subscribe to RSS - GRAStip

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn