GRAStip

Publieke presentatie Atelier Woonzorg en tentoonstelling Atelier Woning +

Publieke presentatie van Atelier Woonzorg, dat in het teken staat van 'Healthy Ageing'. Opgave: de veranderende vraag en regelgeving rondom wonen en zorg voor de doelgroep ouderen. Na het atelier is er de mogelijkheid de tentoonstelling te bezoeken. Daarna is de tentoonstelling nog te bezichtigen tot en met 4 juli op di, do en vr van 09.00-17.00 uur.

Het atelier staat in het teken van ‘Healthy Ageing’. De opgave richt zich op de veranderende vraag en regelgeving rondom wonen en zorg, voor de doelgroep ouderen. Tweede- en derdejaars studenten van de Academie van Bouwkunst zijn het afgelopen semester bezig geweest met de vraag op welke wijze de architectuur een bijdrage kan leveren aan het succesvol verlenen van zorg, het optimaal wonen en leven voor de cliënt en het subtiel integreren van deze twee onderdelen in de samenleving.

Het atelier bestond uit een onderzoekend deel en een ontwerpend deel. In het eerste deel zijn de waarden van de gebruiker onderzocht en benoemd. Zij vormden vervolgens het uitgangspunt voor de ontwerpopgave die o.a. een bestaand verzorgingstehuis als locatie heeft.

Inspirator van het atelier was Berit Ann Roos (Onix) die het werken met waarden centraal heeft gesteld. Het atelier werd begeleid door Annet Ritsema (Bureau Ritsema -architectuur & stedenbouw) en Olaf Janson (PvanB architecten). Zij hebben verscheidene experts bij het atelier betrokken: Durk Kooistra (zorgondernemer/adviseur), Cor Wagenaar (architectuurhistoricus), Doeke van Wieren (TWA architect), Tom Verloop (Fame planontwikkeling), Franz Ziegler (architect), zorggroep Palet.

Programma

Na een algemene introductie geven de docenten een inleiding over de inhoud van het atelier, waarna de studenten uitleg zullen geven over de opgave en een reeks voorstellen en ideeën zullen presenteren.  Deze resultaten worden voorgelegd aan een aantal experts, waarna een gesprek volgt over de betekenis van de voorstellen in relatie tot de zorgopgave  en mogelijke vervolgvragen.

Na afloop van het gesprek kan onder het genot van een drankje de tentoonstelling worden bezocht.

Tentoonstelling

De resultaten van het atelier Woonzorg (2e/3ejaar) en het atelier Woning+ (1e jaar) zijn van 27 juni tot en met 4 juli 2013 te bezichtigen op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-17.00 uur.

Inschrijfoptie

Nee

Die Kantine Pop-up bar

Die Kantine is een pop-up bar, restaurant en danszaal ineen. Een plek om te eten, te drinken, te feesten en elkaar te ontmoeten. En het leuke is: Die Kantine is er nou eens niet voor iedereen. Wij zijn best een beetje exclusief. Maar wel simpel exclusief. Low budget en goed. Hip, maar zonder chromen randje. Crisis-hip zeg maar.

Van Die Kantine word je lid. Anders kom je er niet in. In ruil voor je lidmaatschap en een paar euro entree ben je verzekerd van goed en schappelijk geprijsd eten en drinken. Je kunt er de namiddagborrel beginnen met een simpele maar goede (en gezonde) maaltijd. Daarna kun je naar huis gaan. Maar je kunt ook lekker blijven plakken voor het feest. Liever geen namiddagborrel? Geen probleem, dan schuif je later aan. Ook dan is er nog gewoon wat te eten, zelfs tot laat in de avond.

Op zaterdag 8 juni gaan we van start met de eerste (pilot)aflevering van Die Kantine. Opgeven als lid kan via dit mailadres. Graag zelfs want dan weten we zeker dat er voldoende te eten en drinken is. Niet vergeten, want het aantal plekken is gelimiteerd. Tickets bestel je in de GRAS uitgevers webshop of aan de deur. Koop je een ticket via de webshop, dan ben je automatisch lid. Koop je meerdere tickets? Mail ons dan wel even alle namen door van hen die gaan komen.

Wij schenken bier van Brouwerij Maallust en natuurlijk goede wijn. Andere drankjes en het eten is van De Smaak van het Noorden en de lekkere muziek van DJ Foefur. Hoeveel beter kun je het krijgen!

Die Kantine is een initiatief van een vriendengroep met passie voor vernieuwing en verandering in de stad: Paul van Bussel, Sjoukje Veenema, Peter Michiel Schaap, Arwen Ronner, Eelke Ronner en Matthijs Ronner.

Inschrijfoptie

Nee

Idee zoekt grond: discussieavond over tijdelijk gebruik

Op donderdag 27 juni organiseert GroenLinks een discussieavond over tijdelijk gebruik. Het gaat dan met name om tijdelijk gebruik van braakliggende gronden in eigendom van de gemeente, al zal de discussie zich daar niet toe beperken. De avond vindt plaats in het voormalige gebouw van EMG Faktors aan het Eemskanaal NZ, vlakbij de Berlagebrug.

Tijdens de avond zal een aantal initiatiefnemers ingaan op hun geslaagde en minder geslaagde projecten. Belangrijke vraag daarbij is welke problemen ze onderweg ondervonden.Daarna zal in kleinere groepjes van gedachten gewisseld worden over mogelijke oplossingen. Wethouder Roeland van der Schaaf leidt de avond in en kan in het tweede deel van het programma bevraagd worden.

Bekend met initiatieven die nodeloos stranden of juist wel een succes zijn geworden? Of kent u initiatiefnemers die naarstig op zoek zijn naar een stuk grond of hard werken om een idee van de grond te krijgen? GroenLinks komt graag met ze in contact: groenlinks@raad.groningen.nl Als u wilt deelnemen aan de avond kunt u een mail sturen naar hetzelfde adres.

Inschrijfoptie

Nee

Mini-symposium over geluidskunst

In het kader van het Time Shift Festival organiseert het Centrum
Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) twee verdiepende activiteiten
rondom geluidskunst.

CBK organiseert het mini-symposium Sound and Site over het maken en exposeren
van geluidskunst in bijzondere ruimtes, op vrijdagmiddag 31 mei van 15.00 tot 18.00 uur.

Mini-Symposium
Tijdens het mini-symposium geeft geluidskunstenaar Cilia Erens een
presentatie over haar werk door middel van luistervoorbeelden. Curatoren
Carsten Seiffarth en Hans Koch vertellen over de uitdaging van het
ontwikkelen en exposeren van locatie-specifiek werk. Gespreksleider is
Edwin van der Heide. Locatie: EMG silo aan het Eemskanaal Noordzijde in
de stad. Het symposium is Engels gesproken. 


Naast het symposium is op zondag 2 juni, om 15.00 uur een lezing van kunstenaar
Edwin van der Heide in het CBK Groningen aan de Trompsingel. 

Lezing
In de lezing op zondag 2 juni gaat Van der Heide in op de vertrekpunten
van, en gebruikte principes in zijn werk. Het doel is echter niet het
uitleggen van de verschillende werken, maar juist het overbrengen van
manieren van denken. Startpunt is de vraag van de Amerikaanse
percussionist en componist-geluidskunstenaar Max Neuhaus: wat gebeurt er
als we geluid in ruimte in plaats van in tijd structureren? Na afloop
kunt u onder het genot van een drankje napraten met de kunstenaar.

Broei
Aanleiding voor beide activiteiten vormt de expositie Broei, een
klinkende silo. In deze expositie presenteren zeven talentvolle,
startende, Groninger kunstenaars hun geluidsinstallaties die ze speciaal
en alleen voor de EMG silo ontwikkelden. Ze deden dat binnen een
masterclass van het CBK onder leiding van kunstenaar Edwin van der Heide
en ontwerper Sara Kolster. Voor hun installaties verwerkten de
kunstenaars geluiden geïnspireerd op de graansilo die u op een
ontdekkingstocht kunt ervaren. Met een speciale ontvanger en koptelefoon
vangt u de geluiden op en kunt u ze horen. De kunstenaars willen met hun
locatie-specifieke installaties het gebouw een extra dimensie geven en
iets vertellen over de geschiedenis. Deelnemende kunstenaars zijn Albert
Hofman, Marcel Imthorn, Maud van Maarseveen, Bert Scholten, Natasha
Taylor, Jos Volkerts en Eva Weerts. Broei, een klinkende silo is te
bezichtigen tijdens het Time Shift Festival van 24 met t/m 2 juni op wo
t/m vr 16.00 – 21.00 uur, za en zo 13.00 – 21.00 uur. Vrijdag 31 mei
gaat de expositie open na het mini-symposium om 18.00 uur.

Knelpunten
Jaarlijks organiseert het CBK een masterclass voor jonge kunstenaars om
ze in groepsverband te begeleiden bij het maken van kunst in opdracht.
Ervaren kunstenaars, de zogenaamde masters, ondersteunen de deelnemers
bij hun vragen en knelpunten. Dit jaar is de opdracht gekoppeld aan het
Time Shift Festival. Met de masterclass wil het CBK de deelnemers
ondersteunen in het doorontwikkelen van hun beroepspraktijk en hen in
teamverband laten reflecteren op elkaars werk. Zie voor meer informatie
ook cbkgroningen.


Trillingen
In het werk van kunstenaar Edwin van der Heide (Hilversum, 1970) gaan
theoretisch en praktisch onderzoek naar de elektromagnetische en
akoestische ruimte, de ruimten van licht en geluid, in elkaar over.
Geluid bestaat uit trillingen die zich door lucht verplaatsen. Ons
gehoororgaan en onze hersenen nemen het waar en interpreteren het. We
kunnen geluiden horen met golflengtes die variëren tussen zo’n
vijftien meter voor de laagste frequenties, en anderhalve centimeter
voor de hoogst waarneembare frequenties. Van der Heide wil weten hoe
deze lengtes zich verhouden tot de menselijke maat en de ruimte waarin
we ons bewegen. In zijn werk kiest hij vaak voor een bepaald principe en
onderzoekt de (ruimtelijke) eigenschappen ervan. Na het onderzoek
ontwikkelt hij een artistieke taal die gebruikmaakt van deze
eigenschappen. De bezoeker begeeft zich in het werk en heeft een actieve
en verkennende rol. Met zijn werk verbindt hij eigentijdse muziek,
beeldende kunst en architectuur op een eigen wijze.

Inschrijfoptie

Nee

Paviljoen neojlivaP

In zijn werk legt Edwin van der Heide een verbinding tussen eigentijdse muziek, beeldende kunst en architectuur. Voor Paviljoen neojlivaP maakt hij gebruik van grote, spiegelende vlakken die zich naadloos voegen naar de maten van het Tschumipaviljoen. De dubbelzijdige spiegels staan niet statisch opgesteld maar roteren. Hierdoor lijkt het geheel uit glas opgetrokken paviljoen zich te sluiten en te openen, maar ontstaat ook de illusie dat de directe omgeving zich verdubbelt en het paviljoen er in oplost.

De spiegels, , die elektronisch worden aangestuurd bewegen zo langzaam dat de rotatie alleen zichtbaar is als je lang en goed geconcentreerd kijkt. Door de permanent veranderende constellatie van de spiegels ontstaat een voordurende verschuiving tussen interieur en exterieur. ‘Kijken is bekeken worden’ vormde een leitmotiv voor Bernard Tschumi toen hij zijn paviljoen ontwierp. Binnen Paviljoen neojlivaP van Edwin van der Heide geraffineerd opgerekt en binnenste buiten gekeerd.

Gelijktijdig met Paviljoen neojlivaP presenteert Edwin van der Heide bij het CBK, Trompsingel 27 de twee klankinstallaties ‘Sound Modulated Light’, en ‘A World Beyond Beyond the Loudspeaker’. Voor meer informatie zie  www.cbkgroningen.nl   en  www.evdh.net

Inschrijfoptie

Ja

Ruimtefestival

Het Groningen Dispuut der Planologen Ekistics , bekend van het ruimtelijkverkiezingsdebat.nl, viert dit jaar zijn 5-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan organiseren wij op 4 juni een festival over de ontwikkeling van stad en land, de achterliggende idealen en de prangende vragen voor de toekomst. Zij wordt hierbij ondersteund door de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Academie van Bouwkunst. Het is een festival voor de leek én de professional,maar vooral voor de jonge generatie die de stad van de toekomst vorm zal geven.

De ruimte maken we samen; architecten, stedebouwkundigen, beleidsmakers, planologen, en nog vele anderen leveren een bijdrage aan de stedelijke en andere ruimtelijke ontwikkeling. Op 4 juni is de Academie van Bouwkunst het centrum van de ruimtelijke ontwikkeling waar de verschillende 'ruimtemakers' uitgedaagd worden om te kijken.

Schrijf je in op www.ekistics.nl
Zonder inschrijving langskomen kan, kijk op de site voor het actuele bezoekers aantal op 4 juni.

 

Inschrijfoptie

Nee

Time Shift seminar Kunst en Economie

Het inspirerende culturele klimaat is één van de belangrijke punten waarin Groningen zich onderscheidt als vestigingsplaats en als toeristische bestemming. Het positieve effect is merkbaar in de hele regio. Tegelijkertijd is het positieve effect geen gegeven; het vraagt juist om voortdurende en geconcentreerde inspanning. Het Time Shift festival onderzoekt en presenteert betekenisvolle artistieke vernieuwing uit stad en regio.

De kracht van de kunstinstellingen in de regio Groningen-Assen is de kracht van het noorden zelf. In een relatief isolement, vanuit samenwerking en wederzijdse inspiratie bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst. Daarbij dwingt de schaal van de regio Groningen-Assen tot inventieve oplossingen en constante vernieuwing. Achterover leunen is een luxe die stad en regio en hun kunstinstellingen zich niet kunnen veroorloven

Het inspirerende culturele klimaat is één van de belangrijke punten waarin Groningen zich onderscheidt als vestigingsplaats en als toeristische bestemming. Het positieve effect is merkbaar in de hele regio. Tegelijkertijd is het positieve effect geen gegeven; het vraagt juist om voortdurende en geconcentreerde inspanning. Het Time Shift festival onderzoekt en presenteert betekenisvolle artistieke vernieuwing uit stad en regio.

In het seminar Kunst en Economie staat de vraag naar de betekenis en relevantie van die vernieuwing centraal. Wat betekent artistieke vernieuwing voor economische innovatie? En hoe verhouden de toekomstbeelden uit de voorstellingen, installaties en tentoonstellingen zich tot maatschappelijke discussies, economische vooruitzichten en scenario’s? En hoe kan een vitale, zichzelf vernieuwende kunstensector bijdragen aan het profiel van de Regio Groningen-Assen?

De entree is gratis. Aanmelden is wel verplicht via seminar@timeshift.nu.

Inschrijfoptie

Nee

Randverschijningen

Fotografen Marieke Kijk in de Vegte en Sabina Theijs trokken met grootformaat camera langs de randen van de stad. Het resultaat was al te zien in het prachtige fotoboek Randverschijningen, het leven op de stadsrand dat afgelopen december verscheen bij GRASuitgevers. Nu is een aantal van deze foto's ook als print te bewonderen. De foto's, aangevuld met een persoonlijk verhaal, geven een verrassend beeld van de stadsrand van Groningen.

Op de stadsrand gelden andere regels. Hier wordt permanent gewoond in zomerhuisjes, krijgt recreatie een heel andere betekenis en zijn eeuwenoude boerderijen ineens onderdeel geworden van de stad. In dit 'tussenland' worden wijk en weiland gescheiden door een pergola en veranderen vergeten veldjes in volwaardige woonkernen.

Deze tentoonstelling is een aanrader voor iedereen met een voorliefde voor fotografie en stad en land - van vakman tot bewoner, van recreant tot planoloog. Zie ook: stadsrandinbeeld

Inschrijfoptie

Nee

Pleistocene in het Tschumipaviljoen

De Rotterdamse kunstenaar Geert Mul voorzag het Tschumipaviljoen rondom en van boven tot onder met bedrukte, transparante folies. Hierdoor ontstaat op het paviljoen een huid met een geprint beeldverhaal over de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen. 

Van binnenuit worden de folies aangelicht met led-lampen die permanent van kleur veranderen, waardoor steeds nieuwe beelden ontstaan op de wanden van het paviljoen. 

Driehonderd miljoen jaar geleden was Nederland een warm, moerassig laagland waar veel dieren en planten floreerden met reuzeninsecten, amfibieën, enorme bomen en grote varens. Als de bomen en planten dood gingen, rotten ze weg in het moeras. Zo ontstond een  dikke laag veen, waarin ook resten van dieren werden geconserveerd. Honderd miljoen jaar geleden is uit deze resten aardgas ontstaan, dat opgesloten bleef in grote holtes in de verveende aarde. Dit heeft ons aardgas overgeleverd waarmee we nu onze huizen verwarmen.  

In Pleistoscene van Geert Mul symboliseren de transformerende beelden de transitie van fossielen, insekten en amfibieën in aardgas en de duurzame alternatieven die daarvoor in de plaats komen.

Meer informatie via het Tschumipaviljoen.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"446","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"480","title":"","typeof":"foaf:Image","width":"640"}}]]

Inschrijfoptie

Nee

Lezing: dimensies van autonomie

Het begrip autonomie speelt in discussies over de kunsten een belangrijke rol. De waarde van autonomie wordt door vrijwel niemand ontkend, maar wat ermee bedoeld wordt, is sterk afhankelijk van wie het begrip gebruikt. Als de regering zegt dat kunstenaars autonoom moeten worden, bedoelt ze dat deze minder afhankelijk van subsidies en marktpartij moeten worden. Veel kunstenaars beschouwen deze subsidies nou juist als een voorwaarde voor hun autonomie, een middel om aan de invloed van de markt te ontsnappen. In de lezing van Thijs Lijster passeren  verschillende begrippen van autonomie de revue. Tevens schetst hij een korte genealogie van het moderne autonomiebegrip.

Deze Studium Minerva-lezing wordt georganisserd in samenwerking met het Kenniscentrum Kunst en Samenleving en is tevens een introductie op een vakklas die wordt aangeboden aan studenten van Academie Minerva.

Informatie via Academie Minerva.

Inschrijfoptie

Nee

Pagina's

Subscribe to RSS - GRAStip

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn