GRAStip

Lezing: Weissenhofsiedlung Stuttgart

Woensdag 28 maart geeft stedenbouwkundige Tjalling Visser een Kunst in Zicht-lezing over de experimentele woningen die Mies van der Rohe ontwierp voor de Weissenhofsiedlung in Stuttgart. Tjalling Visser doceerde aan de Academie van Bouwkunst in Groningen en was werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

In april bezoekt Kunst in Zicht in het kader van het Jaar van het Europees Erfgoed de steden Straatsburg en Stuttgart. In Stuttgart bevindt zich de vermaarde Weissenhofsiedlung, een overblijfsel van de Werkbund-tentoonstelling uit 1927. 

De woonblokken van de Weissenhofsiedlung werden in de jaren twintig neergezet als experimentele woonwijk. Ze waren onderdeel van een tentoonstelling over nieuwe architectuur. Het was een visionair sociaal plan met als doel de arbeider en de huisvrouw de nieuwe tijd binnen te loodsen. Goedkope woningen met veel licht, lucht, terrassen, balkons en glas. Gebouwd met nieuwe, industriële materialen. 

Onder leiding van architect Mies van der Rohe werden de experimentele woningen ontworpen in de stijl van 'Het Nieuwe Bouwen'. De bedoeling was het wijkje zo te bouwen dat dit na afloop van de expositie bewoond kon worden. De architecten die uitgenodigd werden, hadden zich al op het terrein van vernieuwende architectuur begeven. Onder hen bevonden zich Le Corbusier, Peter Behrens, Walter Gropius, Hans Scharoun, de gebroeders Taut, Adolf Schneck, Josef Frank, J.J.P. Oud en Mart Stam. Door het nazi-regime werd de Weissenhofsiedlung als entartete Kunst beschouwd. Een deel ervan is verloren gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Tjalling Zondag zal de in Stuttgart gebouwde statements tijdens de lezing in verband brengen met ander werk van de architecten die de Weissenhofsiedlung ontwierpen. Kaarten voor de lezing zijn verkrijgbaar via aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of telefonisch: 050-318 86 51.

 

Inschrijfoptie

Nee

Lezing: Maarten Schmitt: Stad vol Gedachten

Maarten Schmitt werkte tussen 1973-1998 als stedenbouwkundige en stadsarchitect bij de gemeente Groningen. Ook was hij van 2010 tot 2012 stadsstedenbouwer van de gemeente Leiden en van 2012 tot 2015 stadsarchitect van de gemeente Den Haag.

Als stadsarchitect van Groningen bemoeide Schmitt zich met bijna alle stedenbouwkundige projecten in de stad: binnenstedelijke opgaven als de Verbindingskanaalzone, de Westerhaven, de Grote Markt en enkele stadsvernieuwingsprojecten. Hij toonde het belang dat Groningen hecht aan een levendige en compacte binnenstad. 

In zijn lezing blikt Schmitt terug op de periode dat hij in Groningen werkzaam was en reflecteert hij op de periode daarna.

 

 

 

Inschrijfoptie

Nee

Tentoonstelling Thomas Blok in Galerie Noord

Het landschap dat wij tegenwoordig kennen heeft een zeer gecultiveerd karakter. Bijna overal wordt de natuur onderbroken door menselijke objecten. Het grote onderscheid daartussen is dat deze menselijke objecten vaak geometrisch van vorm zijn in tegenstelling tot het organische en grillige karakter van der natuur.

Deze tegenstelling vormt een belangrijke inspiratiebron in het werk van kunstenaar Thomas Blok. Hij benadrukt dit alledaagse contrast in zijn landschappen door de natuurlijke elementen in het beeld levendig uit de losse hand te schilderen en de menselijke bouwsels heel scherp met behulp van liniaal en afplaktape aan te brengen.

Het werk van Thomas Blok is tot en met 1 februari te zien in Galerie Noord, een kunstenaarsinitiatief in stichtingsvorm dat sinds 1997 exposities organiseert. 

Inschrijfoptie

Nee

Boekpresentatie Floor Milikowski: 'Van wie is de stad'

Onderzoeksjournalist Floor Milikowski schreef vorig jaar een boeiend essay in het kader van onze Boumalezing. Haar boek 'Van wie is de stad; de strijd om Amsterdam' sluit mooi aan bij de thematiek hiervan. Ze presenteert het boek op 23 februari in Amsterdam.

Na tientallen jaren van economisch succes, bevolkingsgroei en toename van het aantal bezoekers, staat Amsterdam op een kruispunt. Blijft het een stad voor iedereen of wordt het een enclave voor rijke bewoners en bezoekers uit binnen- en buitenland?

Onderzoeksjournalist Floor Milikowski deed voor De Groene Amsterdammer jarenlang onderzoek naar de veranderingen in Amsterdam en schreef hierover het boek 'Van wie is de stad'. Op vrijdag 23 februari is de presentatie, gevolgd door een debat.

Bekijk alle informatie over deze avond.

Inschrijfoptie

Nee

Lezing: Markante stedenbouwkundige ontwerpen

Woensdag 14 maart geeft stedenbouwkundige Tjalling Visser in de Remonstrantse kerk een lezing over markante stedenbouwkundige ontwerpen van na de Tweede Wereldoorlog. Visser doceerde aan de Academie van Bouwkunst in Groningen en was werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Tjalling Visser vertelt deze avond over de hedendaagse stedenbouw, de stedenbouw van na de Tweede Wereldoorlog. De lezing richt zich met name op de actualiteit. Hierbij wordt een aantal Nederlandse ontwerpen belicht die niet alleen als creatie of als proces interessant zijn, maar ook betekenis hebben gehad (of nog zullen hebben) voor de ontwikkeling van de stedenbouw in ons land. Markante ontwerpen hebben een grote mate van originaliteit, een in het oog springend karakter, maar vooral ook een oplossend vermogen voor het vraagstuk dat moet worden opgelost.

Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Stichting Kunst in Zicht stelt twee keer per jaar een afwisselend programma samen waarin diverse vormen van kunst dichter bij het publiek worden gebracht. 

Entree: € 12,50

Kaarten voor de lezing zijn verkrijgbaar via aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of telefonisch 050-318 86 51.

Inschrijfoptie

Nee

Bouwkunstlezing: Gus Tielens

Korth Tielens Architecten kennen we in Groningen van hun mooie onderzoek voor WISH (de manifestatie Wonen in Stadshart) en als winnaars van de prijsvraag voor de Kattenbrug. Het bureau heeft echter al een mooie portfolio op hun naam staan en flink wat prijzen binnengesleept. Op dinsdag 13 februari horen we van Gus Tielens meer over hun werk en visie.

Inschrijfoptie

Nee

Open Oproep Stadslabs - Proeftuinen voor vernieuwing

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie doet een oproep aan lokale overheden en andere stadmakers. Deze krijgen de kans gezamenlijk voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van bestaande stadslab-initiatieven. Ook voor het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen waarin op lokaal niveau met participatieprocessen wordt geëxperimenteerd, is ruimte. De initiatieven moeten samen een creatieve broedplaats en open leeromgeving vormen. Daarin is vrije experimenteerruimte voor het ontwikkelen van vernieuwende, breed gedragen oplossingen voor actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven. Ontwerp vervult hierbij een belangrijke rol.

Nederland heeft een lange en rijke traditie met experimenteren op het gebied van ruimtelijke ordening. Hierbij is altijd veel aandacht besteed aan de wisselwerking tussen maatschappelijke vraagstukken en de ruimtelijke inrichting van ons land. Sinds enkele jaren voelen steeds meer partijen zich betrokken bij de ontwikkeling van steden. In de stadslabs werken collectieven van betrokken bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijke professionals samen met institutionele partijen. Denk bij deze laatste aan culturele en maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en lokale overheden. Er wordt nagedacht over nieuwe manieren van stadmaken, waarbij ieder vanuit zijn eigen ambitie en specifieke kennis kan bijdragen aan de kwaliteit van onze dagelijkse leefomgeving.

In de afgelopen drie jaar heeft het Stimuleringsfonds een netwerk van circa veertig stadslabs ondersteund, door het hele land. De kennis en ervaring die daarbij is opgedaan, is binnen het stadslab-netwerk uitgewisseld en onder de titel ProeftuinNL met vertegenwoordigers van stadslabs en formele instituties besproken. Zo kan de onderlinge samenwerking verder bevorderd worden. Gebleken is dat overheden en andere lokale stakeholders steeds meer de voordelen van een initiatiefrijke samenleving zien. Vanwege het gedeelde belang hebben zij een coöperatieve houding richting de labs ontwikkeld.

De stadslabs weten agenda’s van top-down-partijen en bottom-up-initiatieven met elkaar te verbinden. Ze vertalen goede ideeën naar concrete projecten die een relevante bijdrage leveren aan de toekomstige ontwikkeling van de stad. Maar om hun continuïteit in de nabije toekomst beter te kunnen borgen is ook een zeker politiek mandaat nodig.

Heb jij een goed idee? Je hebt tot woensdag 17 januari 2018 om een voorstel in te dienen. Alle informatie vind je hier.

Inschrijfoptie

Nee

Lezing professor Jungin Kim (Soongsil University) - Academie van Bouwkunst

Op vrijdag 15 december zal de Koreaanse professor Jungin Kim van de Soongsil University uit Seoul een lezing verzorgen bij de Academie van Bouwkunst in Groningen. De lezing zal in het teken staan van de Koreaanse bangs: multifunctionele, generieke ruimtes.


In het kader van de uitwisseling tussen de Soongsil University uit Zuid-Korea en de Academie van Bouwkunst brengt professor Jungin Kim met dertien studenten een bezoek aan Groningen. Het is een vervolg op het bezoek dat studenten van de Academie afgelopen mei aan Zuid-Korea brachten.

In Seoul zijn in de enorme snelheid en immense schaal waarmee de urbanisatie plaatsvindt diverse multifunctionele ruimtes ontwikkeld. Generieke ruimtes voor diverse doeleinden. De Koreanen noemen ze 'bangs'. De bangs fungeren als flexibele achtergrond van het stedelijk leven en dragen bij aan de unieke urbane identiteit van Seoul. Een stedelijke plek, samengesteld uit een ongelofelijk complex netwerk van bangs. 

Aan de hand van het fenomeen bangs stelt professor Jungin Kim de gangbare manier waarop wij ruimte begrijpen ter discussie.

Lees hier de uitgebreide tekst over de lezing.

De lezing is in het Engels en is gratis toegankelijk. Meld je wel even aan, dat kan door een mail te sturen naar avbg@org.hanze.nl.

Inschrijfoptie

Nee

Open dag Academie Minerva

GRAS heeft de afgelopen jaren vaak samengewerkt met studenten van Academie Minerva. Aanstormend talent hebben we altijd graag de kans gegeven zich te bewijzen. En dat heeft vaak bijzonder goed uitgepakt. Zaterdag 11 november houdt Minerva haar open dag – dé kans om erachter te komen wat zich in deze creatieve broedplaats afspeelt.

Tijdens de open dag presenteren alle bachelor- en masteropleidingen zich. Je kunt werk van studenten bekijken, maar ook de werkplaatsen binnenstappen. Gedurende de dag is er een (doorlopende) open les van de opleiding Autonome Beeldende Kunst. Ben je van plan te gaan studeren aan de Academie? Neem dan je portfolio mee. Je hoort zo direct of je op de goede weg bent.

De open dag vindt plaats op zaterdag 11 november van 10.00 tot 16.00 uur. Alle informatie vind je op de website van de Hanzehogeschool.

Inschrijfoptie

Nee

IABR–2018+2020–THE MISSING LINK

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) zet de komende twee edities (2018 en 2020) volledig in het teken van duurzaamheid. Beide biënnales concentreren zich op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN, uit 2015, en het Klimaatverdrag van Parijs. 

Van 2018 tot en met 2020 werkt één curatorteam samen met de IABR aan één doorlopend programma voor twee biënnales. Het curatorteam bestaat uit Floris Alkemade, Leo van Broeck en Joachim Declerck. Met deze aanpak wil de IABR wereldwijd denk-, initiatief- en ontwerpkracht mobiliseren, om hiermee een diepgaand proces van ontwerpend onderzoek op gang te brengen. Het onderzoek zal zich richten op de ruimtelijke transformaties die het realiseren van de SDG's mogelijk moeten helpen maken.

De urgentie en de doelen zijn helder. De vraag is niet langer óf we ons moeten aanpassen, maar hóe we dat kunnen doen. Daarover is veel onzekerheid – daar zit The Missing Link. Hoe gaan we van agenda, kennis en plannen naar werkelijk effectieve ruimtelijke transformatie? Welke kwaliteitssprong kunnen we onze steden en landschappen laten maken, als we doelgericht werken aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd? Het Curator Statement, de Onderzoeksagenda en de Call for Practices zijn te vinden op de website van de IABR

Wie zich wil aansluiten bij The Missing Link kan dit doen tot 22 november.

Inschrijfoptie

Nee

Pagina's

Subscribe to RSS - GRAStip

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn