GRAStip

Lezingenserie: De grenzen van de stad en provincie Groningen

In aansluiting op het thema van de vorige Dag van de Groninger Geschiedenis vindt een speciale lezingenreeks plaats over de grenzen van de stad en provincie Groningen.

Detail kaart H.W. Folkers, 1727, GrA (1536_5314)

De reeks is een samenwerking van RHC Groninger Archieven, Stad&Lande en de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Groningen. De lezingen zijn gratis toegankelijk en starten om 20.00 uur bij RHC Groninger Archieven.

Het programma ziet er als volgt uit:

Woensdag 18 januari – De grens met Friesland. Albert Buursma vertelt over het landschap rond de grens en Bert Looper bespreekt wat allerlei soorten grenzen betekenen voor de identiteit van Groningers en Friezen.

Woensdag 8 februari – De grens met Duitsland. Herman Posthumus neemt ons mee op een tocht langs de grenspalen als getuigen van de grensgeschiedenis en Henk Wierts vertelt over grensoverschrijdend gedrag in de vorm van smokkel tijdens de Eerste Wereldoorlog.
 

Woensdag 1 maart – De grens langs de zee: de kerstvloed van 1717 en de dijken. Tonko Ufkes besteedt aandacht aan oorzaken en gevolgen van deze natuurramp, die heel Noord-Groningen zwaar trof, waarna Piet Nienhuis ons de sporen van die overstroming in het landschap laat zien. 

Woensdag 29 maart – De grens van de Stad. Maarten Duijvendak spreekt over de afbraak van de stadswallen en fortificaties uit de eerste helft van de 17e eeuw, die voor de stad een omknelling waren geworden. Wat betekende dit begin van het moderne Groningen voor de bewoners?

Woensdag 19 april – De grens met Drenthe. Onder de titel: ‘Kolonisatie rond de Semslinie 1650-2000’ vertellen Paul Brood en Erwin Karel over deze oudste lijnrechte grens.

 

Inschrijfoptie

Nee

Symposium & Debat: een toekomst zonder de NAM?

Op zaterdag 7 januari vindt op initiatief van een breed platform aan maatschappelijke organisaties en politieke partijen een conferentie plaats over het aanpassen van het gasgebouw en het tot 0 afbouwen van de gaswinning.

 

Tijdens de conferentie Een toekomst zonder de NAM? spreken gerenommeerde Nederlandse en internationale ervaringsdeskundigen en experts. De conferentie vindt plaats op het Provinciehuis aan de Martinikerkhof en wordt gevolgd door een politiek debat ’s avonds in het Groninger Forum.

Het doel van de conferentie is om ideeën te krijgen voor een toekomst zonder de NAM. Ofwel: hoe kunnen we de gaswinning zo organiseren dat de veiligheid wel voorop staat? En breder bezien: hoe zorgen we voor een een energievoorziening waarbij belangen van mens en milieu niet ondergeschikt worden aan die van economische belangen?

Sprekers zijn onder andere:

  • Tom Postmes, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • Herman Broring, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • Bart Crezee, van de journalistieke beweging Follow the Money
  • Daniel Chavez, onderzoeker bij het Transnational Institute
  • Peter Kodde, Milieudefensie-organizer en blogger
  • Derwin Schorren, van de Groninger Bodem Beweging
  • Susan Top, van het Groninger Gasberaad

Klik hier voor meer informatie en het programma van het symposium.

Je kunt je hier aanmelden voor de Conferentie, van 10:00 tot 18:00 op het Provinciehuis in Groningen. Het debat in het Groninger Forum van 19.30 tot 22.00 is voor iedereen toegankelijk.

Inschrijfoptie

Nee

Bouwkunstlezing Dianne Maas - Flim

Dianne Maas is eigenaar van FLIM architecten, een jong en ambitieus architectenbureau dat zowel in stedelijke als meer landelijke setting werkt aan projecten waarbij (her)bestemming, duurzaamheid en esthetiek samenkomen.
 
Dianne Maas-Flim runt sinds 2009 FLIM architecten. Daarvoor was ze onder meer werkzaam bij De Zwarte Hond en bij DAAD architecten. FLIM architecten kent een breed scala aan projecten en opdrachtgevers. Zo ontwierp FLIM het nieuwe dorpshuis van Duivendrecht, maar transformeerde ook de koepelkerk in Onnen tot (eigen) woonhuis, waar ook het architectenbureau gevestigd is. De rode draad in het werk van Dianne is de ontmoeting tussen functionaliteit en esthetiek. Daarbij heeft zij altijd bijzondere aandacht voor het interieur en de wijze waarop het (dag)licht het gebouw tot een prettige woon-, werk- of leerplek maakt.

In deze lezing vertelt Dianne, aan de hand van enkele projecten, over haar visie op architectuur en (her)bestemming. 

Inschrijfoptie

Nee

Kenniscafé: Innoveren zonder handleiding

Innovatie is het toverwoord tegenwoordig. Iedereen moet of is aan het innoveren. En natuurlijk kun je niet innoveren zonder creativiteit, en het liefst in co-creatie. Goed, genoeg hippe woorden, maar wat betekenen ze nou eigenlijk?

Hoe ontstaan innovaties en kun je innovatieve processen sturen of stimuleren? Kunstenaars worden vaak gezien als de drijvende kracht achter vernieuwende trends. Maar de culturele en sociale veranderingsprocessen die kunstenaars teweeg brengen volgen vaak niet uit functionele en rationele logica, maar ontstaan juist uit het doorbreken van deze logica. Kunstenaars werken vaak in informele gemeenschappen, soms individueel en soms aan een gezamenlijk idee. Zo komen ze tot verrassende innovaties. Hoe werkt het in een formele kantoorsetting, hoe kun je daar innoveren? Is het beter om creatieve medewerkers vrijheid te geven, of maakt druk juist creatief? Hoe werkt het binnen teams? En wat hebben organisaties uiteindelijk aan die creatieve ideeën? Heeft het zin om kunstenaars en ambtenaren  samen te laten werken om  innovatie en creativiteit te bevorderen?

Gespreksleider Femke Kramer gaat in gesprek met Thuur Caris, recent gepromoveerd aan de RUG op de coöperatieve kunstpraktijk als smeerolie voor de samenleving, bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen; Bernard Nijstad, hoogleraar bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, die bezig is een geïntegreerde theorie te ontwikkelen over creativiteit en innovatie van individuen, teams, en organisaties; en Marloes Dekker, sociaal ondernemer en mede-initiatiefnemer van Jimmy’s, waar jongeren in een informele setting individueel en gezamenlijk gestimuleerd worden ideeën te creëren en uit te voeren.

Inschrijfoptie

Nee

Lezing Bernard Hulsman: Het Rijtjeshuis

Het rijtjeshuis kan gerust het Nederlandse huis worden genoemd: de meerderheid van de Nederlandse bevolking woont in een rijtjeshuis. Vier van de ongeveer zeven miljoen huizen die Nederland rijk is, zijn rijtjeshuizen. Dit betekent dat naar schatting ruim 10 miljoen van de 17 miljoen Nederlanders bewoners van een rijtjeshuis zijn. 

Niet alleen om kwantitatieve redenen is het rijtjeshuis hét Nederlandse huis. De aaneengeregen identieke woningen, die vaak in een carré staan opgesteld en zo herinneren aan de vorm van een klooster, passen bij het 'gepolder' en de Nederlandse consensus- en overlegcultuur. Ze vormen een gemeenschap van gelijke individuen: iedereen heeft hetzelfde huis maar wel met een eigen voordeur en een eigen huis.

Maar hoe diep het rijtjeshuis ook is verankerd in de Nederlandse cultuur, het heeft een slechte reputatie. Het rijtjeshuis, en zeker de doorzonwoning, staat voor burgerlijkheid, saaiheid en monotonie.

Deze reputatie is ten onrechte, zo gaat Bernard Hulsman in zijn lezing bewijzen. Hij toont ons niet alleen de wonderlijk grote diversiteit van het Nederlandse rijtjeshuis, maar behandelt ook haar lange geschiedenis die begint in de oude hofjes in de Nederlandse steden.

Bernard Hulsman is architectuurcriticus voor o.a. NRC-Handelsblad. 

De lezing kost €12,50 (€11,00 voor donateurs).

Reserveren wordt aangeraden en kan via Kunst in Zicht of T 050-3188651 (di van 10.00-13.00).

 

Inschrijfoptie

Ja

VBB-Lezing: CEPEZED

Op 1 november j.l. bezocht de VBB met een aantal leden en belangstellenden de Nieuwe Sleutelprojecten, waaronder het hernieuwde station van Tilburg. Een slim ontwerp van Cepezed waar met respect voor het bestaande gebouw een wezenlijke verbetering op het niveau van de stad is geleverd.

Voldoende aanleiding om  cepezed-partner Ronald Schleurholts (Roden, 1972) uit te nodigen voor een inspirerende lezing.

Aan de hand van diverse projecten, uiteenlopend in schaal, functie en typologie, geeft hij inzicht in de werkwijze van het bureau. Het ontwerpt transparante, duurzame en innovatieve architectuur die opvallend bruikbaar en humaan is.

Zowel de ruimtelijke en bouwtechnische aspecten als het ontwerp- en het bouwproces zijn in het werk van cepezed volledig geïntegreerd. Het gebruik van geprefabriceerde componenten en de toepassing van industriële bouwmethodieken staan garant voor de optimale afstemming van ontwerp en realisatie. Desalniettemin is voor cepezed de ruimtelijke kwaliteit van een ontwerp leidend.

Hun werk leverde het bureau in 2008 de BNA Kubus voor het hele oeuvre op. 

Inschrijfoptie

Ja

Lezing architect Cor Kalfsbeek

Goede architectuur is het resultaat van intelligentie en vakmanschap.

Cor Kalfsbeek, winnaar van de Culturele Prijs Drenthe 2016, spreekt over stedenbouw en architectuur in Groningen. Kalfsbeek is co-architect van de Openbare Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat en van de Waagstraat. Hij ontwierp het TKP gebouw aan het Stationsplein.

“Ik heb veel over de Stad nagedacht”, zegt architect Cor Kalfsbeek, “veel van de huidige architectuur is betekenisloos.” De Vrienden van de Stad Groningen organiseren op donderdag 17 november om 20.00 uur een lezing door Cor Kalfsbeek over stedenbouw en architectuur in Groningen. Kalfsbeek zal een kritische beschouwing geven over de ontwikkelingen in het stedelijk landschap in de Stad.

Inschrijfoptie

Nee

THE JOY OF SMALL CITIES tijdens Let's Gro

Groningen is waking up to the fact that it is an international city. Yes! this brings great new energy and new opportunities to the city. It also brings new questions....

THE JOY OF SMALL CITIES want to provoke discussion on what makes Groningen attractive in an international context. Groningen usually views itself in a national context, in which it often has a negative self-image (the 'Calimero ' complex). But viewed globally Groningen might have many attractive aspects which local residents may not see or undervalue. As the city becomes more international and more globally oriented, the city will start to view itself differently. THE JOY OF SMALL CITIES would like to catalyse this self-reflection and lead to a positive globally oriented self-image for the city.

A stellar cast of local-global superstars reflect on what makes Groningen a great small city in a big world. Co-hosted with Lior Steinberg of LVBLCITY. Get your free ticket here or see details ont he Let's Gro site.

Confirmed participants so far:

Edwin Kuipers, founder Crowdynews

Charlotte M'doe, head of marketing at University of Groningen

Melissa Oudshoorn, founder TedXGroningen

Monique Swennenhuis, International Marketing Hanzehogeschool

Guy Weizman, founder Club Guy&Roni

 

Inschrijfoptie

Nee

Social Impact Day Groningen

Op 9 november organiseert Bries hét evenement over sociaal ondernemen, de combinatie van economische en maatschappelijke meerwaarde. Het programma van deze dag biedt veel diversiteit om te inspireren, leren en faciliteren om meer sociaal impact te realiseren en is voor startups, midden- en kleinbedrijf, corporates en beleidsmakers. 

Ben Cohen, oprichter van het wereldberoemde Ben & Jerry's ijs, komt speciaal naar Groningen om ondernemers uit Noord-Nederland te inspireren met de baanbrekende bedrijfsfilosofie waarop zijn bedrijf groot is geworden, zowel in financiële als in maatschappelijke zin. Daarnaast zullen ook Jan Rotmens en Willemijn Verloop hun verhaal vertellen. Kijk voor meer informatie, aanmelden of inspiratie op de website van Social Impact Day

Inschrijfoptie

Nee

Hanzelezing Suzanne Roelofs: Het Succes van de Nederlandse Architectuur

Hanzelezing: Het Succes van de Nederlandse Architectuur

Door Suzanne Roelofs

Ons landje heeft een hoop architecten van wereldfaam: Rem Koolhaas, Ben van Berkel, Erick van Egeraat, Francine Houben, Sjoerd Soeters, Winy Maas… om er maar enkele te noemen. Deze architecten realiseerden met hun bureaus niet alleen bijzondere projecten in Nederland, maar ook ver daarbuiten.

Van Stuttgart tot Kopenhagen, van Beijing tot Tokio, overal vinden we bijzondere Nederlandse architectuur terug. Wereldwijd zijn er genoeg spraakmakende projecten van verschillende Nederlandse architectenbureaus te vinden. Denk aan het Mercedes Benz Museum in Stuttgart van UNStudio, Sluseholmen in Kopenhagen van Soeters van Eldonk architecten en het CCTV hoofdkantoor van bureau OMA in Beijing. Wat maakt deze moderne Nederlandse architectuur zo bijzonder? Is er een verklaring voor deze internationale faam? Hebben Nederlandse architecten een succesformule ontwikkeld?

Architectuurhistoricus Suzanne Roelofs studeerde in 2002 af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als freelance architectuurhistoricus ontwikkelt en verzorgt zij lezingen, cursussen, stadswandelingen en reizen op het gebied van (met name) moderne architectuur. Dit doet ze zowel voor diverse culturele organisaties en reisorganisaties, als via haar eigen bedrijf ‘Building Stories’.

De lezing is gratis.

Inschrijfoptie

Nee

Pagina's

Subscribe to RSS - GRAStip

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn