GRAStip

Maatschappelijke waarde in een financieel systeem

Wat is de waarde van geld? Kun je maatschappelijke waarde omzetten in financiële middelen? Het zijn grote vragen waar wijkbedrijf Selwerd mee worstelt. Met hun praktische, vernieuwende aanpak werpt Roeg & Roem er een frisse blik op. Tijd voor de tweede WIJKatelier! Ga je mee?

Anders werken
In drie WIJKateliers worden mensen op een verfrissende manier geprikkeld om zich, aan de hand van de praktijk, te verdiepen in actuele vraagstukken. Deze vraagstukken zijn niet opgesteld door denkers met dikke onderzoeksrapporten onder de arm die de maatschappij bestuderen, maar worden aangedragen door mensen met boeiende, broeiende én bloeiende bottom-up initiatieven die tegen bepaalde vraagstukken aanlopen. Voor het tweede atelier gaan we naar Groningen.

Een bedrijf voor en door bewoners
In de Groningse wijk Selwerd bruist het onderhuids. Op het eerste gezicht is het een rustige wijk, ooit gebombardeerd tot ‘wijkvernieuwingswijk’. Als je beter kijkt zie je een groot aantal ZZP-ers en veel bijzondere bewonersinitiatieven.  Om deze energie te faciliteren, vestigde zich een Wijkbedrijf in het oude schoolgebouw. Wijkbedrijf Selwerd ontwikkelt en realiseert wijkdiensten voor en door bewoners. Het moet de huiskamer van de wijk worden maar er zit ook een business kant aan deze gezelligheid. Het wijkbedrijf wil inzetten op energiebesparing en op wijkservicediensten als groenonderhoud, woningonderhoud, thuiszorg of vervoer. Het is een mooi idee om geldstromen terug te brengen op lokaal niveau en voor de wijk geld te verdienen. De initiatoren lopen alleen tegen een drempel aan: hoe zet je de aanwezige, maatschappelijke meerwaarde nu om in financiële middelen. En moet dit eigenlijk wel?

Datum: donderdag 10 december 2015
Locatie: Wijkbedrijf Selwerd, Bottelroosstraat 3, Groningen
Aanvang: 12.30 uur
Informatie, programma en opgave: via Roeg & Roem

Inschrijfoptie

Nee

Beter wonen met dementie

Een optimale leefomgeving is aantoonbaar positief voor het welzijn van ouderen en het personeel. Een goed ontwerp verlaagt de zorgkosten doordat het de zorgvraag en het medicijngebruik van de ouderen vermindert en het ziekteverzuim daalt. Ook trekt het meer mantelzorgers en vrijwilligers. Hoe ziet die optimale woonomgeving voor ouderen met een grote zorgvraag er uit en wat vraagt dit van de architect?

Een bijeenkomst met...

Fiona de Vos: Hoe de omgeving welzijn beïnvloedt
De Nederlandse Fiona de Vos is omgevingspsycholoog en wereldwijd één van de meest gerenommeerde onderzoekers die bestudeert hoe omgevingsfactoren mensen met dementie beïnvloeden.

Jannette Spiering: Werp het professionele harnas af!
Iemand die het nieuwe gedachtegoed over dementie direct in praktijk brengt, is Vivium’s directeur Jannette Spiering. Zij is één van de grondleggers van een nieuw zorgconcept voor mensen met dementie dat dwars tegen het systeemdenken ingaat.

Marcel Tankink: Het optimale ontwerp
In zijn presentatie ontleedt Marcel de mogelijkheden om de wijk en haar bewoners meer naar de ouderen te trekken. “De meest zakelijke aanpak is een humane aanpak, omdat die nu eenmaal het meest effectief is.”

Aanmelden
De bijeenkomst is specifiek gericht op zorgmanagers en vastgoedmanagers van zorgpartijen, corporaties en gemeenten. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan op de site van KAW.

Inschrijfoptie

Nee

Is er toekomst voor monumenten in de periferie?

Veel monumenten in de krimpgebieden hebben het zwaar, ze balanceren op de rand van hun bestaansrecht. Niet alleen in Oost Groningen maar ook in andere krimpgebieden. Wat is de rol van de overheid en welke kansen bied het behoud van erfgoed voor de leefbaarheid in krimpgebieden? Deze en andere vragen komen op vrijdag 30 oktober aan bod tijdens het symposium: Van Dorpshuis tot Kanjerklooster.
 
In het debat, onder leiding van Peter Breukink (directeur Oude Groninger Kerken), gaan Theo Spek (hoogleraar landschapsgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen), Cees van ’t Veen (algemeen directeur Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en Waronne Elbers (Zakelijk directeur Radio Kootwijk en Kasteel Groeneveld bij Staatsbosbeheer) o.a. in op bovenstaande vragen. 

Klooster Ter Apel
Het symposium zal plaatsvinden in het Klooster Ter Apel ter ere van haar 550-jarig bestaan en als afsluiting van een feestelijk en bijzonder jubileumjaar. Klooster Ter Apel is een van de weinige overgebleven plattelandskloosters van Noordwest-Europa. Niet voor niets in 1990 opgenomen in de toen zogenaamde UNESCO 'Top-100' van onroerende objecten in Nederland.  Het klooster ligt in een prachtige bosrijke omgeving, vlakbij de Duitse grens en ver van de stad Groningen. Na het Groninger Museum trekt het klooster Ter Apel de meeste museumbezoekers van de provincie Groningen: 30.000 tot 35.000 per jaar. Toch is dat aantal bezoekers niet voldoende om alle kosten voor behoud en beheer te kunnen financieren. Genoeg aanleiding dus om de rol van monumenten eens kritisch te bekijken. 

Welkom
Iedereen is welkom om mee te denken en te discussiëren. Bovenstaande sprekers zullen ieder vanuit hun vakgebied een inhoudelijke bijdrage leveren, als input voor de discussie.

Datum: vrijdag 30 oktober 2015
Locatie: Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, Ter Apel
Aanvang: 10.00 uur
Deelname: € 25,-  per persoon (inclusief lunch & drankjes)
Voor studenten, donateurs en vrijwilligers € 15,- 
Informatie, programma en opgave: vóór 20 oktober via www.kloosterterapel.nl/symposium

Inschrijfoptie

Nee

Een nieuwe kijk op Gronings erfgoed

Groningen is een fijne stad om in te wonen, werken, studeren en verblijven. Het Gronings Erfgoed maakt de stad aantrekkelijk. Onze maatschappij verandert en het gebruik van de stad verandert. De rol van de overheid verandert mee. Dit vraagt om een nieuwe kijk op het beleid ten aanzien van het Gronings erfgoed.

Foto van Mark Sekuur, Galerijwoningen Turfsingel

Een nieuw kijk op Gronings erfgoed is een middag vol met lezingen. Samen met een aantal deskundigen en de gebruikers van de stad ontdekken we hoe het erfgoed van meerwaarde kan zijn voor de stad. Deze serie lezingen kunt u zien als de start van een zoektocht. Een zoektocht die we aangaan met onze bewoners, bezoekers, investeerders, ondernemers en instellingen in de stad. Stadsbouwmeester Jeroen de Willigen is de voorzitter van deze middag.

Namens Wethouder Ruimtelijk Ordening van de gemeente Groningen Roeland van der Schaaf is iedereen van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst wordt kennis gemaakt met wat erfgoed voor de stad betekent en hoe we als stad met erfgoed om kunnen gaan.

HET PROGRAMMA:

Roeland van der Schaaf, wethouder Ruimtelijke Ordening Gemeente Groningen  

Een andere kijk op het Gronings Erfgoed. 

Paul Meurs, SteenhuisMeurs 

Hoe gaan andere gemeentes in Nederland om met hun erfgoed? 

Thomas Offermans, Jo Coenen Architects and Urbanists 

Uiteenzetting van ontwerpopvattingen met betrekking tot erfgoed. 

Simone Rots, Crimson Architectural Historians 

De maatschappelijke en economische betekenis van erfgoed. 

Aanmeldingen graag voor vóór 10 oktober via: secretariaat.stadsontwerp@groningen.nl. Deze middag is met medewerking van stadshistoricus Beno Hofman en stadsbouwmeester Jereoen de Willigen tot stand gekomen. 

Foto: Mark Sekuur, Galerijwoningen Turfsingel

Inschrijfoptie

Nee

Symposium Vastgoedrapportage Groningen - Assen

Op dinsdag 6 oktober organiseert de Stichting Vastgoedrapportage Groningen - Assen wederom het grootste vastgoedsymposium van Noord-Nederland. In de Nieuwe Kolk te Assen wordt dit jaar niet alleen het nieuwste Vastgoedrapport gepresenteerd, maar kun je ook een aantal inspirerende workshops volgen. Kijk voor informatie over deze workshops (met de klinkende titels 'Ideeënfabriek leefbare dorpen', 'De uitdagingen van winkelstraten' en 'Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2015') op de site van de stichting. Dit is ook de plek waar je kunt laten weten dat je komt én welke workshops je graag wilt volgen. 

Inschrijfoptie

Nee

Afgelast: The Walkthrough Groningen

Helaas, het hardloop-evenement The Walkthrough gaat zondag niet door. Maar niet getreurd, deze eerste editie wordt verplaatst naar het voorjaar en dan heeft Groningen er toch echt een nieuw uniek hardloop-evenement bij. In navolging van de grote steden in Europa en elders in de wereld krijgt Groningen een ’Walkthrough’. Dat is een unieke mogelijkheid om het sporten te combineren met het ontdekken van een stad: haar gebouwen, monumenten, pleinen en straten. Een Walkthrough is voor Groningers een nieuwe loopervaring, een ontdekkingstocht te voet door een stedelijke omgeving. De Walkthrough zou je ook kunnen omschrijven als een stadscross. Daarbij genieten de lopers niet van een natuurlijke omgeving, maar juist van het stedelijke landschap. 

Inschrijfoptie

Nee

Bommen Berend wandeling

Op 28 augustus viert Groningen haar "Gronings Ontzet" of te wel Bommen Berend genoemd. De Groningers hebben op die dag vrij en er is in de stad van alles te beleven. Dat is niet voor niets want het Ontzet van Groningen was zowel voor Groningen als voor heel Nederland van groot belang: "Groningen constant, behoud van Nederland".

Tijdens de Bommen Berend- wandeling hoort u wat er eigenlijk gebeurde in de zomer van 1672 toen de stad dreigde bezet te worden. Wie was Bommen Berend en wie was generaal Rabenhaupt? De wandeling gaat langs plekken waar de strijd heeft plaats gevonden. 

Er wordt regelmatig verwezen naar door GRAS heruitgegeven gravure "De belegringh van Groeningen" van Romeyn de Hooghe uit 1674. Deze illustrator/ oorlogsverslaggever heeft een prachtige kaart en een aanblik van de stad tijdens het beleg gemaakt. 

De wandeling eindigt in het stadhuis Groningen waar twee schilderijen bekeken worden die over de strijd en de viering op 28 aug. gaan. Ook is na afloop voor de liefhebbers de kaart te koop.     


Start: op stadsbalkon Peerd van Ome Loeks
Eind: Grote Markt/ stadhuis
Duur: 2 uur 
Prijs: € 9.00 per persoon.
Prijs van de kaart "De belegringh van Groeningen" van GRAS: € 4.00 (speciale prijs voor 28 aug.)
Opgave: tel 050 3131859 of 06 40468768
mail:info@paulienexcursions.nl 

Inschrijfoptie

Nee

Get a Grant Event

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren dit jaar drie gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten over subsidiemogelijkheden voor net afgestudeerden en jonge creatieve professionals, te beginnen in Groningen. Zoek jij financiering voor je project of praktijk?

Het Get a Grant Event geeft een overzicht wat de twee publieke cultuurfondsen, het Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, je te bieden hebben. Leer de how to's over subsidie aanvragen van beeldend kunstenaar Coen Vunderink en ontwerper Thomas Castro. Aansluitend kun je tijdens de borrel je specifieke vragen stellen aan Arsine Nazarian (Mondriaan Fonds) en Anselm van Sintfiet (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).

Financieringsmogelijkheden binnen twee publieke cultuurfondsen
Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds biedt onder andere een scala aan bijdragemogelijkheden voor kunstenaars en bemiddelaars (curatoren en critici) op het gebied van talentontwikkeling en praktijkverdieping. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het fonds ondersteunt ontwerpers en makers o.a. vanuit de regelingen TalentontwikkelingVormgevingE-cultuuren het Gamefonds.

Locatie:
Groene Zaal, Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen
Aanmelden niet noodzakelijk, vol is vol. De bijeenkomst is Engelstalig.

Moderator:
Eelco van der Lingen
Sprekers:
Coen Vunderink (beeldend kunstenaar) 
Thomas Castro (ontwerper)
Fondsmedewerkers:
Arsine Nazarian (Mondriaan Fonds) 
Anselm van Sintfiet (Stimuleringsfonds)

Inschrijfoptie

Nee

Kantinezeit!

Parkeer de hipsterfiets in de schuur, scheer je baard en snor af, laat de bloemetjesjurk thuis en vergeet je grote zwarte bril. Vanaf nu doen we het gewoon weer lekker gewoon! 

Polo's, fleecetruien voor als het 's avonds koud wordt, die heerlijke modelloze daddy of mommy jeans, een campingsmoking met witte sokken en sandalen: trek ze aan, maak vlak voor de vakantie alvast de toerist in je los en kom op vrijdag 3 juli naar de gewoonste Die Kantine die je ooit mee zult maken! 

Borrelen met een doodnormale zomerse snack kan vanaf 16:00 uur. Onze Kantinekeuken is open van 18:00 uur tot alles op is. Vanaf 22:00 uur toveren wij Die Kantine met DJ Joost Oomen om tot een hele gewone danszaal. Dan gaan borrelen, eten en dansen hand in hand (met of zonder morsen)!

Die Kantine: gewoon met lekker bier en gewoon lekker eten. En gewone mensen die eigenlijk best leuk zijn. En hele gangbare muziek die je al bijna weer vergeten was. En ook nog eens hele gewone oesterzwammen en koffiedrab, maar daarover later meer!

Die Kantine is een initiatief van Paul van Bussel, Arwen Ronner, Matthijs Ronner, Sjoukje Veenema, Christian Duterloo, Monique Grijseels en Peter Michiel Schaap. Wij worden facilitair ondersteund door Platform GRAS. Deze doodnormale zomerse editie organiseren we in samenwerking met NP3.

Inschrijfoptie

Nee

Lezing Reimar von Meding over alledaagse renovatie

In de maandelijkse Bouwkunstlezing dit keer Reimar Von Meding, directielid en architect-partner bij KAW. Hij spreekt over de rol van de architect bij realistische, hedendaagse opgaven met bijzondere aandacht voor de renovatie van de bestaande (sociale) woningvoorraad. 

"Ik vat de rol van de architect op als die van een agenderende ontwerper. Het is van belang om tot ruimtelijk uitstekende oplossingen te komen met een hoge toekomstwaarde. Maar het is net zo belangrijk om ontwerpen te kunnen relateren aan maatschappelijke ontwikkelingen en er zo over te kunnen  vertellen dat iedereen het kan begrijpen. Ik vind het daarom belangrijk om niet alleen te ontwerpen maar me ook in de discussie te mengen: in debat of door middel van publicaties."

Reimar von Meding is directielid en architect-partner van KAW. De van oorsprong Duitse architect studeerde architectuur en stedenbouw in Munster (1997) en Delft (2000). Tot 2005 werkte hij respectievelijk voor het NAi, VHP, MUST en INBO. Tot zijj interessegebieden rekent hij de sociale, fysieke en economische revitalisering van de stad. Hij hecht sterk aan de participatie van voormalige en toekomstige bewoners. Zijn specialiteit ligt op het vlak van het ontwerp van sociale woningbouw.

De maandelijkse Bouwkunstledingen zijn een samenwerking tussen de Vereniging tot Bevordering der Bouwkunst en de Academie van Bouwkunst Groningen.

Inschrijfoptie

Nee

Pagina's

Subscribe to RSS - GRAStip

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn