Missie van GRAS

Platform GRAS, het Platform voor Groningen Architectuur en Stedenbouw, is het architectuurcentrum voor en van Groningen. Sinds 5 oktober 1999 werken we in een kleine flexibele bezetting aan het stimuleren en aanjagen van de kennis van, en het debat over de gebouwde omgeving.

Dit debat kan op verschillende manieren vorm inhoud krijgen. Platform GRAS speelt hierin een prikkelende rol door telkens een verrassende invalshoek te kiezen, en, waar mogelijk, geijkte denkpatronen te doorbreken. We doen dit met debatten, opleveringsbezoeken, lezingen, manifestaties, educatieprogramma's, internetprojecten, brainstormavonden, bewonersprojecten, tentoonstellingen etc. Daarnaast is Platform GRAS sinds 2001 actief als uitgeverij.

Platform GRAS is een onafhankelijke culturele onderneming. Elk jaar stelt Platform GRAS op eigen initiatief een divers basisprogramma samen, afgestemd op onze brede doelgroep. Dit programma vullen we aan met bijzondere (samenwerkings)projecten en met externe opdrachten. 

Uitgangspunten

De gebouwde omgeving gaat ons allemaal aan. Iedereen wordt dagelijks geconfronteerd met de manier waarop onze woon- en leefomgeving is ingericht. Daarom streeft Platform GRAS ernaar om, vanuit een onafhankelijke positie, een zo breed mogelijk publiek bij het debat over de gebouwde omgeving te betrekken. Van vakpubliek tot schooljeugd, van beleidsmaker tot bestuurder en van student tot 'stadjer'; we proberen ze allemaal zo specifiek mogelijk te bereiken. Dit verklaart ook de grote diversiteit aan projecten, zowel in thema, vorm als insteek.

Geïnspireerd door de roman 'De Onzichtbare Steden' van Italo Calvino volgen we het motto 'Groningen is vele steden': de stad van de bewoner, de bezoeker en de gebruiker, de stad van de waarneming, maar ook bijvoorbeeld de stad van heden, toekomst en verleden. Alle verschillende beelden van de stad zijn voor ons in essentie gelijkwaardig. Platform GRAS wil deze beelden van de stad blootleggen en met elkaar confronteren.

De projecten van Platform GRAS kenmerken zich door een brede architectuuropvatting. Dat betekent dat we ons nadrukkelijk niet alleen bezig houden met architectuur, maar ook met aangrenzende (ruimtelijke) disciplines als stedenbouw, landschap, infrastructuur, cultureel erfgoed, design en beeldende kunst. Daarnaast geven we veel aandacht aan de beleving van stad en stedelijkheid. Daarbij komen vragen aan de orde als: Wat is de wisselwerking tussen het individu en de stad? Hoe beïnvloedt de bewoner/gebruiker de stedelijke omgeving en omgekeerd?

Meer weten? Neem contact op met coördinator Peter Michiel of met een van de andere GRASsers.

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn