Manifestatie zoekt partners en ideeën | zo doe je mee

De manifestatie Wonen in Stadshart is net van start gegaan. De gemeente stelt het op prijs als architecten, ontwikkelaars en bewoners mee doen. Bij deze manifestatie draait het om wonen in het Stadshart. We werken in deze manifestatie naar een doel toe: realisatie. Want alleen zo kunnen we de stad een impuls geven en de vraag zo goed mogelijk beantwoorden.

Handvatten

De gemeente heeft voor het meedoen aan de manifestatie een aantal handvatten op een rij gezet. Het belangrijkste is dat de locatie gelegen is in het stadshart (binnen de zwarte lijn op het bijgevoegde kaartje). Het is belangrijk dat de eigenaar akkoord is met deelname aan de manifestatie. We werken graag met u naar een realiseerbaar plan. Dan is het uiteraard handig als de eigenaar de wens heeft om de locatie (op termijn) te gebruiken voor wonen.

Tijdens de manifestatie staan een aantal doelgroepen centraal; jonge gezinnen, 55-plussers, ZZP-ers en starters. U bepaalt welke doelgroep(en) het beste aansluiten bij uw locatie en stelt die dan centraal. Het kan zijn dat het bestemmingsplan op dit moment het gebruik ‘wonen’ nog niet toe laat. De gemeente zal de plannen straks toetsen en bij goede concepten uiteraard meewerken aan het planologisch mogelijk maken ervan. 

Deadline indienen

We ontvangen uw locatievoorstel graag voor dinsdag 11 oktober (later kan ook, maar dat maakt de voorbereidingen aan de werksessies lastig). De stadsbouwmeester (Jeroen de Willigen) en de inspirator (Edwin Oostmeijer) buigen zich over de aangedragen locaties. U ontvangt van ons dan die week een reactie of en hoe u verder mee kunt doen.

Deelname

Bij deelname aan de manifestatie werken we graag met u samen in de twee geplande werksessies op 25 oktober en 15 november (van 17:00 – 20:00, locatie wordt nader bekend gemaakt). Tijdens de bijeenkomst in oktober worden de eerste concept ontwerpen besproken met de andere architecten, de stadbouwmeester en de inspirator. Tevens kijken we hoe de doelgroepen reageren op deze eerste plannen. Tijdens de laatste bijeenkomst kijken we samen hoe we de realiseerbaarheid (ruimtelijke, markt- en financiële kwaliteit) van de plannen kunnen verbeteren. 

Bij deelname ontvangt u nadere informatie wat we verwachten van de producten die worden tentoongesteld en in een boek worden beschreven (data tentoonstelling en boek nog niet bekend). 

U kunt u ideeën indienen bij de projectleider Rommie Spoelstra.

 

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn