WHO CARES? Landelijke prijsvraag van start!

De door de Rijksbouwmeester geïnitieerde prijsvraag WHO CARES? gaat op zoek naar innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning. Almere, Sittard, Rotterdam en Groningen doen mee. Mede namens onze wethouders Roeland van der Schaaf en Mattias Gijsbertsen brengen we de prijsvraag graag onder de aandacht. 

Omschrijving van prijsvraag
We worden ouder, blijven gezonder en wonen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig. Van de ouderen woont 95% nog in eigen huis en omgeving. Dat lukt door meer zorg aan huis, meer preventie en technologische vernieuwingen. Veel mensen doen er zelf ook alles aan om de kwaliteit van het langere leven op peil te houden. Veel bewegen, gezond eten, en een goed netwerk zijn de mantra’s van de moderne tijd.

Ondanks alle inspanningen blijkt het voor ouderen soms knap lastig om zich in hun vertrouwde buurt te handhaven. En er zijn meer kwetsbare groepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De vertrouwde sociale structuur brokkelt af in de wijken, terwijl de overheid een groter beroep doet op de zelfredzaamheid van oud en jong. Het rijk heeft zorgtaken overgedragen aan de gemeenten, die bij het toekennen van hulp eerst kijken of de omgeving van de hulpvrager in kan springen. Bij zelfredzaamheid ligt vereenzaming op de loer, ook voor jongere generaties. Want het aantal senioren mag nog nooit zo hoog geweest zijn, het aantal eenpersoonshuishoudens piekt eveneens. En lang niet iedereen heeft een solide sociaal netwerk om op terug te vallen.

Tegelijkertijd dienen zich nieuwe sociale initiatieven aan. Groepen burgers bekommeren zich om de eigen buurt en richten collectieven op om gebouwen op te knappen en de sociale cohesie te versterken. Zij vormen lokale netwerken en gaan allianties aan met gemeente, zorgorganisaties, woningcorporaties, ondernemers. Ook vanuit technologische en digitale hoek komen veelbelovende innovaties, die het leven in de oude woonwijken kunnen vergemakkelijken. De woonwijken bewegen nog amper mee met de sociale veranderingen. De woningvoorraad is net zo vergrijsd als veel bewoners. Juist in deze stilstand schuilt nu de kans om dubbel te scoren.

Hier ligt de uitdaging voor ontwerpers en multidisciplinaire teams om hun innovatieve vermogen in te zetten en aan te haken bij het nieuwe elan dat al in wijken de kop op steekt. Ontwerpers kunnen de technisch noodzakelijke verbeteringen van de woonwijken koppelen aan sociale transformatie.

Er is behoefte aan ruimte voor nieuwe zorgconcepten en samenlevingsvormen. Grote zorginstellingen in veel van deze wijken komen leeg te staan door veranderingen in de zorgstructuur. Hier liggen kansen voor sociaal betekenisvolle plekken en ook stedenbouwkundig is er ruimte voor transformatie die de bewegingsvrijheid van ouderen en kwetsbare groepen kan stimuleren.
 
Kortom, op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale cohesie is er veel te winnen bij een fundamentele opknapbeurt van de wijken.
Dit is een wake-up call voor een duurzame revival van de woonwijken.
De initiatiefnemers van de prijsvraag WHO CARES? roepen multidisciplinaire ontwerpteams op om met innovatieve ideeën te komen die de woonwijken van Nederland toekomstbestendig maken.
 
Zoals u leest past deze prijsvraag bij onze stad en bij onze manier van werken. Groningen heeft immers een rijke traditie van manifestaties en prijsvragen voor het aanvliegen van verschillende actuele maatschappelijke vraagstukken.

Wij verwachten veel van de prijsvraag en de innovatiekracht van de partijen die mee doen om te komen tot nieuwe concepten en andere oplossingen dan we gewend zijn. Daarom willen we u dan ook graag uitnodigen kennis te nemen, mee te denken en mee te doen! We willen u vragen de prijsvraag ook onder de aandacht van uw relaties te brengen.

Meer informatie vindt u op www.prijsvraagwhocares.nl
Daarnaast treft u het officiële persbericht voor de vooraankondiging toegevoegd als pdf.
 
Wilt u nog nadere informatie dan kunt u contact opnemen met Bert Horst, projectleider, bert.horst@groningen.nl of 06 21253206.
 
Met vriendelijke groet,
 
Roeland van der Schaaf en Mattias Gijsbertsen

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn