Het Groninger Woongenootschap | Nieuws

8 november 2016

Groningen is een geweldige stad om in te wonen. Toch is het voor steeds meer mensen lastig om een geschikte woning te vinden. Het probleem doet zich niet alleen voor in de sociale woningbouw. Ook steeds meer middengroepen vinden maar moeilijk een passend en betaalbaar huis: van kleine ondernemers en ZZP-ers tot alleenstaanden, (jonge) stadsgezinnen en starters op de woningmarkt.

Daar moet natuurlijk verandering in komen. Niemand zit te wachten op een gedeelde stad waarin alleen ruimte is voor dure koop en sociale huur. Maar hoe dichten we het gat tussen sociale huur en dure koop? Kunnen we de stad uitdagen om de middengroepen beter te bedienen?

Samen met een ambitieuze groep ontwikkelaars, architecten, planeconomen en andere stadsmakers ontwikkelt GRAS een nieuwe corporatie met de mooie naam Het Groninger Woongenootschap: Vooruitgang zij ons doel, door eendracht zijn wij sterk!

Ons Groninger Woongenootschap maakt zich sterk voor hoogwaardige, betaalbare woningen voor hen die nu buiten de (woon)boot vallen. Bovendien willen we werken aan bijzondere nieuwe woningen en woonconcepten die het woningaanbod van de stad gaan verrijken.

Tijdens Let’s Gro 2016 presenteerden we ons woongenootschap aan de stad. Met veel enthousiasme is op het initiatief gereageerd. Potentiële Woongenoot-bewoners meldden zich in grote getalen. Ook toonden veel professionals interesse: van architecten en investeerders tot experts op het vlak van beheer en vastgoed. Zij hebben ons hun kennis aangeboden om het Groninger Woongenootschap de zo noodzakelijke stap verder te brengen.

Ook elders in het land is ons initiatief opgepikt. Een corporatie uit de Randstad vindt het initiatief zo sympathiek dat ze hun kennis en kunde ter beschikking hebben gesteld. Zij onderzochten al eens de mogelijkheden van de oprichting van een nieuwe wooncoöperatie voor de spreekwoordelijke middengroepen.

Maar nu de stap verder: gaat die ook komen? En zo ja, hoe? Daarvoor hebben we ook de gemeente nodig. Die toonde zich voor en tijdens Let’s Gro al enthousiast. En nu is er ook een concreet verzoek vanuit de gemeente om de volgende stap te gaan zetten. Daarbij is het de intentie van gemeente en Woongenootschap dat het niet blijft bij spreekwoordelijke plannen en papier. We willen het concreet maken: op naar het eerste gerealiseerde Woongenootschap project!

De komende maanden gaan we met de gemeente en de partijen die hun hulp hebben aangeboden hard aan de slag. Daarbij krijgen we de kans om voor een of meer locaties de mogelijkheden in kaart te brengen. Welke locaties dat worden? Dat is nog niet bekend, maar zodra we meer weten, laten wij dat het horen.

Met dit alles is een aantal zeer belangrijke stappen gezet. We kijken uit naar een succesvol vervolg.  

Wilt u ook woongenoot worden, met ons meedenken of helpen het Groninger Woongenootschap zo snel mogelijk van de grond te krijgen? Stuur dan een mailtje of bezoek de website.

Want: vooruitgang zij ons doel en door eendracht zijn wij sterk!

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn