Kick-off 2e ronde Who Cares

16 mei 2017
Hoe maken we de Oosterparkwijk een nog fijnere plek om te wonen en te leven voor iedereen? Samen met de rijksbouwmeester hebben 4 steden innovatieve denkers en doeners gevraagd een visie te ontwikkelen om een antwoord te vinden hoe woonwijken, nu en in de toekomst, voor jong en oud hun favoriete woonplek is en blijft! Voor de Oosterparkwijk presenteren de 5 geselecteerde teams hun visie die ze de komende maanden verder gaan uitwerken.
 

“Hoe krijgen we de wijken weer toekomst klaar?” Met deze vraag prikkelt Rijksbouwmeester Floris Alkemade innovatieve denkers en doeners om visies te ontwikkelen die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning. Vanuit dit sociaalmaatschappelijk vertrekpunt is een landelijke ontwerpprijsvraag geïnitieerd. Bij deze prijsvraag zijn een aantal steden initiatiefnemer, (Groningen, Rotterdam, Almere en Sittard-Geleen) die ieder één wijk als casus aangeleverd hebben. In Groningen is dat de Oosterparkwijk.

Met de prijsvraag Who Cares worden ideeën opgehaald die een impuls geven aan een andere manier van denken over ruimtelijke vernieuwing. Ieder team bestaat uit mensen met een verschillende achtergrond en kennis zoals ontwerpers, mensen uit de zorg en bouwers. Zij werken integraal aan nieuwe manieren om woonwijken voor iedereen aantrekkelijker te maken.

Voor de organisatie is het goed te weten hoeveel mensen er komen. Wilt u bij deze avond aanwezig zijn? Meld u uiterlijk 14 mei vóór 12:00 uur aan via barbara@platformgras

Verder in Projecten

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
  • LinkedIn logo
  • LinkedIn