Kenniscafé: Stad van de toekomst?

Tijd: 17.00 uur

In het Kenniscafé praat Studium Generale met Groningse wetenschappers en onderzoekers over actuele thema's. Klimaatverandering is er zo eentje. Hoe kunnen we de stad toekomstbestendig maken?

 

Het klimaatbestendig maken van de stad is zo mogelijk de grootste opgave van onze tijd. De stad is een kwetsbaar gebied; bij hevige regenbuien kan het water soms moeilijk weg en met toenemende warmte vormen steden een soort hitte-eilanden van asfalt en beton. Hoe gaan we de stadstransitie organiseren in Groningen?

In verschillende Groningse wijken wordt hier al hard gewerkt, door collectief over te stappen op duurzame energiebronnen, of door de wijk te vergroenen voor een betere afwatering. Gaan de bewoners zo de stad redden? En wat is de rol van de gemeente in klimaatadaptatie? 

Alex van den Berg kijkt samen met planoloog Ward Rauws (RUG), omgevingspsycholoog Lise Jans (RUG) en beleidsmedewerker klimaatadaptie Martijn Schuit (Gemeente Groningen) naar de stad van de toekomst.

Alle informatie vind je op https://sggroningen.nl/evenement/stad-van-de-toekomst.