Panorama Groningen // Lezing Yttje Feddes en Peter Veenstra

Tijd: 20.00 uur Locatie: Forum Groningen, Rabo Studio Organisatie: GRAS i.s.m. Provinciaal Bouwheerschap en Forum Groningen

Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een aantrekkelijk toekomstperspectief voor Nederland. In oktober doet de reizende tentoonstelling Groningen aan. Samen met het Provinciaal Bouwheerschap en Forum Groningen organiseert GRAS parallel aan de tentoonstelling een gespreks- en lezingenserie. We gaan daarmee dieper in op de thematiek die Panorama Nederland agendeert. Op 6 oktober trappen Yttje Feddes en Peter Veenstra de serie af.

Act & Adapt: Ontwerpen aan klimaatverandering

Het Groninger land is bijzonder land: het is het oudste cultuurlandschap van West-Europa. Juist hier staan gigantische veranderingen op stapel. Het zeewater stijgt, het grondwater daalt en de aarde beeft. Daarnaast heeft het Groninger land te maken verzilting, veenoxidatie en inklinking. Ook legt de benodigde energietransitie met wind- en zonneparken een claim op het landschap.

De samenkomst van al die opgaven maakt Groningen tot een uitgelezen plek om samen op zoek te gaan naar oplossingen. En dit is precies wat de Ontwerpmanifestatie Act & Adapt doet. Negen (internationale) toonaangevende ontwerpteams studeren op een even groot aantal opgaven. Deze bevinden zich alle in een spreekwoordelijke (dikke) taartpunt tussen Schiermonnikoog en Zuidlaren.

In deze lezing gaan de curatoren van de manifestatie, landschapsarchitecten Yttje Feddes (Feddes/Olthof) en Peter Veenstra (LOLA Landscape Architects), in op het grote verhaal achter de manifestatie Act & Adapt. Bovendien lichten ze alvast een tipje van de sluier van de resultaten. Wat maakt Groningen tot zo’n bijzonder studiemateriaal? Hoe ontwerp je aan een veranderend klimaat? Welke rol kunnen de resultaten hebben voor hier en elders?  En vooral: hoe zorgen we dat we het ook echt gaan doen?

Aanmelden

Wil je bij de lezing zijn? Mail naar panoramaNL@platformgras.nl om je op te geven. De lezing is gratis!

Let op: heb je eerder al tickets gekocht? Dan krijg je van ons het aankoopbedrag terug. Mail naar panoramaNL@platformgras.nl voor meer informatie.

agenda

do 22 oktober Kenniscafé: Stad van de toekomst?

Tijd: 17.00 uur
Lees verder