Open Oproep: Bouwen aan Talent

11 juni 2021 Leestijd: 5 minuten

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is gestart met een nieuwe ondersteuningsmogelijkheid waarmee het een intensief samenwerkingstraject van drie maanden tussen ervaren ontwerpbureaus en startende ontwerpers of makers financiert. De Open Oproep Bouwen aan Talent is gericht op alle (sub)disciplines die het fonds bedient.

Extra impuls voor de cultuursector

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de ambitie om verder te bouwen aan talentontwikkeling, een van onze zes doelstellingen. Een belangrijk aandachtspunt is de positie van de generatie ontwerpers die recent is afgestudeerd of de komende periode in het vakgebied wil gaan werken. Mede door de covid-19-crisis is er momenteel een groot tekort aan plekken waar deze groep vakgenoten ervaring kan opdoen. Ook is er weinig ruimte om een eigen stem of visie te ontwikkelen. Daarmee bestaat een groot risico dat er na de crisis een dunne spoeling resteert van deze jonge generatie makers actief in design, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers.

Het Simuleringsfonds kan de cultuursector, met middelen uit het tweede steunpakket, een belangrijke extra impuls geven. Dan doelen we op de gehele breedte van de creatieve industrie, in de randstad maar zeker ook in de regio. Daarnaast staan we open voor reacties van ontwerppraktijken buiten het bestaande fondsnetwerk.

Ervaren en startende ontwerpers

Sinds half mei staat de eerste van twee samenhangende Open Oproepen Bouwen aan Talent uit. De eerste oproep is direct gericht op ervaren ontwerpbureaus die een samenwerkingstraject met een startende ontwerper of maker willen aangaan. Voorstellen beschrijven een bepaald actueel thema, een fascinatie, maatschappelijke opgave of een anderszins relevant onderwerp voor onderzoek. Ze worden op hun relevantie en de benadering van de samenwerking beoordeeld.

Na de afronding van de eerste selectie van ontwerpbureaus volgt de tweede open oproep, waarvoor startende ontwerpers en makers zich kunnen inschrijven. Je reageert daarbij op een van de geselecteerde bureaus en hun specifieke onderzoeksvoorstel. De oproep is zowel bedoeld voor recent afgestudeerde ontwerpers als voor ontwerpers die al een paar jaar bezig zijn – met of zonder diploma – en ervaring willen opdoen in een dergelijk samenwerkingstraject. Je stuurt ons een reactie waarin je inzicht biedt in je motivatie, je ontwerpvisie, de aanwezige deskundigheid en hoe volgens jou de opgave bij gaat dragen aan jouw professionalisering en ontwikkelpotentie.

Meer kennis, ervaring en ontwerpkracht

De Open Oproep is zeker geen veredelde stage. We zoeken naar een gelijkwaardige samenwerking tussen bureaus en ontwerpers, waarbij een succesvolle matching leidt tot uitwisseling van ideeën en kennisdeling. Een open samenwerking. Dat gaat twee kanten op. Het doel van de regeling is voor startende ontwerpers bij te dragen aan het vergroten van hun kennis en ervaring, het stimuleren van ondernemerschap en het vergroten van hun netwerk. Tegelijkertijd biedt het ervaren ontwerpbureaus extra ontwerpkracht die ze in kunnen zetten voor relevant onderzoek en het experiment. Dat zorgt voor een frisse en, naar wij hopen, diverse blik op je onderzoeksvraag – en wie weet waar dat toe leidt. 

Samenwerking in de praktijk

Om iets meer inzicht te bieden in hoe zo’n samenwerkingstraject er in de praktijk uit kan zien, spraken we met Remi Groenendijk van Whatremimakes. Hij werd bij de open oproep Bouwen aan Talent 2020 gekoppeld aan Maathuis/JoustraReid. Samen werken zij aan een ontwerpend onderzoek naar alternatieve circulaire bouwtechnieken, gecombineerd met een onderzoek naar de toepasbaarheid daarvan en de visie die bij het bouwproces betrokken partijen erop hebben.

Remi: ‘Als junior architect kan ik via de Open Oproep een inkijkje krijgen in de wereld van een senior. Ik doe relevant onderzoek, maar krijg daarnaast vanzelf mee hoe het er in een gevorderde architectuurpraktijk aan toegaat. Als startend ontwerper heb ik door dit onderzoek een beter en realistischer beeld van het ‘actoren-netwerk’ gekregen en van de belangen van deze actoren in het bouwproces. Dit helpt me bij het definiëren van waar ik als zelfstandig ontwerper het meeste invloed kan uitoefenen, met betrekking tot het verduurzamen van de bouw.

'Het samenwerkingstraject heeft voor mij nieuw licht laten schijnen op wat de rol van de architect kan zijn'

‘In de nabije toekomst wil ik mijn onderzoeks- en ontwerpopgaven die bijdragen aan een oprecht duurzame gebouwde omgeving voortzetten, het liefst aangevuld met een sociale component. Het samenwerkingstraject heeft voor mij nieuw licht laten schijnen op wat de rol van de architect kan zijn.’

Meedoen met Bouwen aan Talent

Bouwen aan Talent heeft twee rondes, waarvan de eerste inmiddels gestart is. De tweede ronde begint medio augustus 2021. Beide rondes kennen een systeem met twee open oproepen waarin ontwerpers hun ideeën kunnen indienen.

Momenteel staat de eerste oproep uit, ontwerpbureaus kunnen tot en met 21 juni 2021 een onderzoeksvoorstel indienen voor een samenwerkingstraject. Een externe adviescommissie selecteert hieruit zo’n 30 voorstellen. In de tweede open oproep kunnen startende ontwerpers en makers zich van 12 juli tot en met 24 augustus inschrijven op een van de onderzoeksvoorstellen. De commissie maakt vervolgens geschikte matches.

De tweede ronde heeft dezelfde structuur, maar heeft ruimte voor circa 70 samenwerkingstrajecten. Naar verwachting gaat deze tweede ronde medio augustus 2021 online, gevolgd door een open oproep voor startende ontwerpers. 

Ronde 1:

Open oproep 1: Ervaren ontwerpbureaus – 17 mei t/m 21 juni 2021
Open oproep 2: Startende ontwerpers – 12 juli t/m 24 augustus 2021

Ronde 2:

Open oproep 1: Ervaren ontwerpbureaus – medio augustus 2021
Open oproep 2: Startende ontwerpers – medio oktober 2021

Heb je vragen over Bouwen aan Talent? Neem dan contact op met Carlijn Limburg of Tibor Bijl van het projectteam BAT, via bouwenaantalent@stimuleringsfonds.nl of 010 - 436 16 00. 

***