We moeten samen bouwen aan Groningen

Tekst:
Leestijd: .

De Groninger gemeenteraad stelde deze maand de nieuwe omgevingsvisie vast. Wethouder Roeland van der Schaaf grijpt de gelegenheid aan voor een pleidooi: we moeten aan de slag!

DE KRACHT VAN CONTRAST

De Groninger gemeenteraad stelde deze maand de nieuwe omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ unaniem (!) vast. Groningen blijft een compacte stad en behoudt een scherp onderscheid tussen Stad en Ommeland. We verankeren de stadsgrenzen stevig, koesteren onze dorpen en kiezen voor leefkwaliteit, nabijheid en inclusiviteit.

Na een ruime inspraakprocedure met veel reacties is onze koers uitgezet en zijn de grote opgaven bepaald. De komende jaren staat de uitvoering centraal. Hoge woningnood, een grote klimaatopgave en de werkgelegenheid en mobiliteit vragen om forse investeringen. De handen uit de mouwen!

In de ruimtelijke ordening is nabijheid een dominant begrip. De ‘15-minuten-stad’ is wereldwijd een streefbeeld, maar in Groningen bestaat die al. Door wonen, werk, onderwijs, recreatie, voorzieningen en natuur op loop- en fietsafstand te organiseren, boeken we grote maatschappelijke winst. Mensen zijn gelukkiger als ze dagelijks minder lang hoeven te reizen.

Omdat jezelf verplaatsen in Groningen met de fiets, te voet of met het ov kan, gaat onze leefomgeving er qua milieudruk en ruimtegebruik op vooruit. We kunnen de aanleg van nieuwe infrastructuur tot het noodzakelijke minimum beperken. Ook gaat onze samenleving er qua gelijke kansen op vooruit als Groningers, ongeacht inkomen of woonsituatie, alle basisbehoeften binnen handbereik hebben.

Kiezen voor een compacte stad is zowel ecologisch als sociaal een progressieve, politieke keuze. We koesteren in Groningen de kracht van het contrast tussen stedelijke dynamiek en de rust en authenticiteit van onze omgeving en ons landschap. Er is geen gemeente in Nederland waar dit zo mooi en zo dicht naast elkaar bestaat; van de Hondsrug tot het Reitdiepdal, van de Onlanden tot het Lageland.

Daarom trekken we harde stadsgrenzen. Aan de noord- en zuidzijde van de stad liggen ze vast. Daar blijven we van af. De Koningslaagte is een kroonjuweel en de groene long tussen Stad en Haren blijft voor altijd groen. Ook ten westen van Gravenburg blijft de weidsheid bestaan. En in Westpoort en Meerstad verkennen we nauwkeurig waar wel en niet gebouwd gaat worden. Groningen groeit, en dat kan alleen als de waarden van het Ommeland herkend en zo nodig verbeterd worden.

DE GEZONDSTE LEEFOMGEVING VAN NEDERLAND

Het verbeteren van de leefkwaliteit van mens en natuur is de rode draad in alle ruimtelijke plannen van Groningen. In de openbare ruimte bepaalt het verkeer niet langer hoe onze straten en pleinen eruitzien. Ontmoeten, spelen en groen zijn minstens zo belangrijk.

We timmeren letterlijk aan de weg met de nieuwe plannen voor de Grote Markt, de beoogde ombouw van het Stadsbalkon en het ontwerp-handboek ‘Nieuwe Ruimte’. In onze wijken is deze nieuwe denkwijze nog beter zichtbaar. Kijk naar de wijkvernieuwing in Selwerd, de aanleg van het warmtenet in Paddepoel of de 2,5 kilometer aan geveltuintjes die deze collegeperiode zijn aangelegd.

In nieuwe wijken is het uitgangspunt dat we duurzaam bouwen in een groene en natuurlijke omgeving. In een wereld waar de natuur en het klimaat onder druk staan, is de bouwende mens te gast. Daarom staat natuurontwikkeling vanaf de start van de planvorming centraal in nieuwe wijken als Meerstad en de Suikerzijde.

Het is – in weerwil van de kritiek van enkele natuurorganisaties – wel degelijk mogelijk om nieuwe stedelijkheid, grootschalige woningbouw en natuur te combineren. We zullen wel moeten – en we willen ook niet anders. Groningen is onlangs uitgeroepen tot de stad met de meest gezonde leefomgeving van Nederland, en dat willen we de komende decennia blijven.

EEN ONGEDEELDE GEMEENTE

Segregatie is voor een leefbare en sociale gemeente een vloek. In de stad zijn verschillen tussen wijken, maar ook in ons landelijk gebied is het contrast tussen het lommerrijke Haren en het door de gaswinning geteisterde noordoosten van de gemeente groot. Daarom werken we op alle fronten intensief aan dorps- en wijkvernieuwing.

We kiezen ervoor te investeren waar het nodig is en gaan voor gelijke kansen, samen met het Rijk. Juist daarom zijn we enorm blij met de extra rijksgelden voor Selwerd, Beijum, Ten Post en Woltersum. Samen met onze woningbouwcorporaties stimuleren we meer sociale nieuwbouw op mooie locaties. Net als bij het Hoornse Meer komen in Meerstad sociale huurwoningen op de mooiste plekken aan het water. Ook in de Suikerzijde, De Held en de Stadshavens maken de corporaties volop plannen. En met Woonborg gaan we honderden sociale huurwoningen bouwen in Haren.

De komende jaren zal onze focus op de uitvoering moeten liggen. We bouwen ongekend veel, maar wel met kwaliteit en liefde voor de identiteit van Stad en Ommeland. Tempo maken is nog moeilijk genoeg. Er is krapte aan personeel en de bouwkosten stijgen. Als we jongere generaties een betaalbaar huis willen bieden in een leefbare gemeente, dan is het echt alle hens aan dek.

Ellenlange juridische procedures en trage besluitvormingsprocessen kunnen we niet gebruiken. In de politiek en de maatschappij is breed draagvlak voor onze keuzes in de omgevingsvisie. Dus moeten we samen aan de slag!