Magazine

Het online magazine van GRAS maken we zelf, met hulp van een schil van makers om ons heen. Mensen uit verschillende disciplines met een scherpe kijk op wat er op ruimtelijk gebied in Groningen gebeurt. Daarbij richten we ons niet alleen op de stad, maar kijken we naar de hele provincie. GRAS voert de hoofd- en eindredactie en is verantwoordelijk voor alles wat op deze website verschijnt.

Magazine zonder nieuws

Naar het online magazine van GRAS kom je niet voor het laatste nieuws. Ook niet voor actualiteit of de laatste ontwikkelingen. Liever maken we achtergrondverhalen, geven we verdieping en uitleg. We publiceren over thema’s rondom architectuur, stedenbouw en andere ruimtelijke disciplines.

Agenderen en aankaarten

In ons magazine agenderen we en kaarten we thema’s aan die volgens ons onderbelicht zijn. Netelige kwesties waarover we ons opwinden of juist dingen waar we energie van krijgen. Zo proberen we aandacht te genereren voor die onderwerpen die we zelf belangrijk vinden, maar ook waarvan we denken dat jij er iets aan hebt.

Positief-kritisch en met aandacht voor oplossingen

GRAS is niet bang om kritisch te zijn. Maar daarbij zorgen we altijd voor een positieve ondertoon. Is er iets mis? Dan dragen we oplossingen aan. Die zullen lang niet altijd direct toe te passen zijn, maar geven wel een hint in de richting van hoe het ook zou kunnen. Zo leggen we onze leefomgeving onder de loep.

Onpartijdig, met een gefundeerde mening

GRAS is onpartijdig. We hebben geen politieke kleur en zijn onafhankelijk. Dat betekent niet dat we geen duidelijke mening of overtuiging hebben – integendeel! Die zie je in ons magazine dan ook met grote regelmaat terug. Elke maker heeft daarbij de mogelijkheid zijn of haar mening naar voren te brengen.

Wat we niet doen, is ongefundeerde meningen het web op slingeren. Hoewel we geen journalisten zijn, proberen we zo journalistiek mogelijk te werk te gaan. Daar hoort ook een journalistieke plicht bij, inclusief – als dat aan de orde is – het toepassen van hoor en wederhoor.

Bijdragen aan een mooie toekomst

In ons magazine zijn we soms kritisch, maar we hebben oprecht hart voor Groningen. We waarderen de stad, het ommeland en de Groningers om hun unieke karakter. De kwaliteit van onze leefomgeving verdient aandacht, en wij zijn bereid op de bres te springen voor het behoud of het vergroten ervan.

We moedigen innovatieve ontwikkelingen aan en koesteren tegelijkertijd de historische elementen. Bottom line: we zien graag dat Groningen een mooie toekomst tegemoet gaat. Via ons magazine proberen we daar met liefde een kleine bijdrage aan te leveren.

Verschillende geluiden, vaste themalijnen

Ons magazine heeft een platformfunctie. We staan open voor ideeën van anderen en gaan graag samenwerkingen aan. Je hoort dan ook verschillende geluiden: de ene maker is de andere niet. We willen zo veel mogelijk mensen een stem geven.

Wel houden we altijd de vooraf door GRAS bepaalde themalijnen in gedachten: de onderwerpen die we écht belangrijk vinden. En als het even kan met een ruimtelijke component. Zo voorkomen we dat we verzanden in een moeras van willekeurige thema’s.