De Stadsredactie

De Stadsredactie is een schil om het vaste team van GRAS heen. Mensen uit verschillende disciplines met een scherpe kijk op wat er op ruimtelijk gebied in Groningen gebeurt. Daarbij richten we ons overigens – anders dan de naam doet vermoeden – niet puur op de stad, maar op de hele provincie. 'Provincieredactie' bekt gewoon niet zo lekker.

Stadsredactie zonder nieuws

De Stadsredactie van GRAS heeft een ander doel. We brengen geen nieuws. Je komt niet naar ons magazine voor actualiteit of voor de laatste ontwikkelingen. Deze Stadsredactie streeft ernaar om achtergrond, verdieping en uitleg te geven. We publiceren over thema’s rondom architectuur, stedenbouw en andere ruimtelijke disciplines.

Daarbij richten we ons overigens – anders dan onze naam doet vermoeden – niet puur op Groningen-stad, maar op de hele provincie. Provincieredactie bekt gewoon niet zo lekker.

Agenderen en aankaarten

De Stadsredactie kijkt goed om zich heen en spitst zijn oren. We volgen wat er op ruimtelijk vlak speelt in Groningen. Pakt een onderwerp ons, dan duiken we erin, om het hoe en waarom ervan naar boven te halen.

In ons magazine agenderen we en kaarten we thema’s aan die volgens ons onderbelicht zijn. Netelige kwesties waarover we ons opwinden of ontwikkelingen waar we juist energie van krijgen. Zo proberen we aandacht te genereren voor die onderwerpen die we zelf belangrijk vinden, maar vooral waarvan we denken dat jij er iets aan hebt.

Positief-kritisch en met aandacht voor oplossingen

De Stadsredactie is niet bang om kritisch te zijn. Maar daarbij zorgen we altijd voor een positieve ondertoon. Is er iets mis? Dan dragen we oplossingen aan.

Onze oplossingen zullen lang niet altijd direct toe te passen zijn, maar geven wel een hint van hoe het ook zou kunnen. Wat als we… ? Op een scherpe, analytische of ludieke manier leggen we onze leefomgeving onder de loep.

Onpartijdig, met een gefundeerde mening

De Stadsredactie is onpartijdig. We hebben geen politieke kleur en zijn onafhankelijk. Dat betekent niet dat we geen duidelijke mening of overtuiging hebben – integendeel! Die zie je in ons magazine dan ook met grote regelmaat terug. Elk redactielid heeft de mogelijkheid zijn of haar mening naar voren te brengen.

Wat De Stadsredactie niet doet, is ongefundeerde meningen het web op slingeren. Hoewel we geen journalisten zijn, proberen we zo journalistiek mogelijk te werk te gaan. Daar hoort ook een journalistieke plicht bij, inclusief – als dat aan de orde is – het toepassen van hoor en wederhoor.

Bijdragen aan een mooie toekomst

De Stadsredactie is kritisch van aard, maar heeft oprecht hart voor Groningen. We waarderen de stad, de gemeente en de Groningers om hun unieke karakter. De kwaliteit van onze leefomgeving verdient aandacht, en De Stadsredactie is bereid op de bres te springen voor het behoud of het vergroten ervan.

We moedigen innovatieve ontwikkelingen aan en koesteren tegelijkertijd de historische elementen. Bottom line: we zien graag dat Groningen een mooie toekomst tegemoet gaat. We willen daar via ons magazine met liefde een bijdrage aan leveren.

Verschillende geluiden, vaste themalijnen

Net als GRAS heeft De Stadsredactie een platformfunctie. We staan open voor ideeën van anderen en gaan graag samenwerkingen aan. In ons magazine hoor je dan ook verschillende geluiden: de ene Stadsredacteur is de andere niet. We willen daarnaast zowel ontwerpers, bouwers, bewoners als bestuurders een stem geven.

Wel houden we altijd de vooraf door GRAS bepaalde themalijnen in gedachten: de onderwerpen die we écht belangrijk vinden. En altijd met een ruimtelijke component. Zo voorkomen we dat we verzanden in een moeras van willekeurige thema’s.

Méér dan alleen GRAS

De Stadsredactie is een initiatief van GRAS, maar is méér dan dat. Sterker nog: De Stadsredactie bestaat voor het grootste deel uit mensen die geen onderdeel zijn van GRAS. Wie? Dat zie je hieronder. GRAS voert wel de hoofd- en eindredactie en is verantwoordelijk voor alles wat op deze website verschijnt.