Sinds 2001 organiseert GRAS bijna elk jaar een Boumalezing. Soms onder de naam Boumagesprek of Boumatalkshow, maar altijd met hetzelfde doel: een breed intellectueel en cultureel geïnteresseerd publiek betrekken bij het denken over de stedelijke ontwikkeling van Groningen.

Agenderen en inspireren

Met de Boumalezing, vernoemd naar de Groninger architect Siebe Jan Bouma (1899 – 1959), wil GRAS steevast agenderen en inspireren. Dus geen bekend materiaal uit de oude doos, maar unieke voordrachten.

Het evenement vond tot nu toe plaats op diverse locaties: van café De Drie Gezusters tot de voormalige rechtbank en van onze eigen kantoorboot tot de voormalige Suikerfabriek.

Vooraanstaande denkers

Het onderwerp voor de lezing leiden we over het algemeen af van ons jaarthema. Wat betreft de sprekers mikken we altijd op internationaal vooraanstaande denkers, met een oorspronkelijke visie op de stad en de stedelijke samenleving. Zij kunnen een interessante bijdrage leveren aan het debat over de ruimtelijke ontwikkeling van Groningen.

Een overzicht van alle Boumalezingen:

2001: An Illusion Fabricated - Wim van den Bergh
2002: De zich in de woning terugtrekkende stad - Larry Barth
2003: Het Verkeer, de Stad en de Economie - Erik Verhoef
2004: Afscheid van de consensuscultuur - Arnold Reijndorp
2005: Grenzen aan de stad - Luuk Boelens
2006: Macht en Ruimte - Gert Middelkoop
2007: De cultuur van het maken - Fons Asselbergs
2008 (Boumagesprek): De stad en de regio
2009 (Boumagesprek): Maak het verschil: in gesprek met het College van Rijksadviseurs
2010 (Boumagesprek): Over de groei van de stad
2011 (Boumatalkshow): Over een culturele benadering van de ruimtelijke ordening
2012 (Boumagesprek): Niets is zeker
2014 (Boumagesprek): Tijd voor de vernieuwing van de wijkvernieuwing
2015: Preventie versus crisismanagement - Cor Wagenaar
2016: Positieve gezondheid en de stad - Machteld Huber
2017: Wie woont in de stad? - Floor Milikowski