DwarsDiepdebat // Bouwen tegen de tweedeling
2006

Voor steden is het voorkomen of tegengaan van een tweedeling tussen stadsbewoners van belang. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezeingen debatteerde een aantal gemeenteraadsleden over dit thema. 

'De boel een beetje bij elkaar houden', daar dacht de Amsterdamse burgemeester Job Cohen zijn handen al vol aan te hebben. Arm en rijk, allochtoon en autochtoon, kansrijk en kansarm, voor je het weet hebben groepen stedelingen geen onderling contact meer en staan ze met de ruggen naar elkaar toe. 

Een van de instrumenten van stadsbesturen om tweedeling te bestrijden is het enerzijds slopen en anderzijds bouwen van woningen. Zo ook Groningen. Op de plek van de het Oosterparkstadion in achterstandswijk De Oosterpark, bijvoorbeeld, komen nauwelijks meer sociale huurwoningen, maar juist dure koophuizen. Is het mixen van verschillende groepen inderdaad de haarlemmerolie om stadjers weer tot elkaar te brengen? 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezeingen debatteerde een aantal gemeenteraadsleden over dit thema. Onderzoeker Jaco Dagevos van het Sociaal Cultureel Planbureau, onderzoeker André Ouwehand (OTB-TU Delft) en Henk Raatjes (woningcorporatie Nijestee) leidden het debat in. 

Dit debat was onderdeel van een reeks die GRAS organiseerde met debatcentrum DwarsDiep.