De Linkse Mannen lossen het op // S01E02
2019

Heb je een prima inkomen en ben je op zoek naar een betaalbaar koop- of huurhuis? Schrijf dat maar op je buik! In Groningen kom je er niet meer tussen. De woningmarkt maakt meer kapot dan je lief is! Gelukkig losten De Linkse Mannen het op 17 mei 2019 samen met hun gasten op.

Van woningmarkt naar volkshuisvesting

Veel Nederlandse steden hebben te maken met dit probleem. Maar: samen met Amsterdam en Utrecht spant Groningen wel de kroon. Er zijn in onze stad te weinig sociale huurwoningen. Daarnaast heeft de zogenaamde middengroep het erg lastig. En juist die groep is van groot belang voor de stad. Hebben we de woningmarkt niet veel te veel een echte markt laten worden?
 
Gelukkig is er hoop. Groningen wil een stad zijn voor iedereen: een inclusieve stad. Een plek dus waar iedereen een goed huis moet kunnen vinden. Maar hoe zorgen we daarvoor? Aan welke knoppen kan de overheid draaien? Wat kunnen corporaties en ontwikkelaars doen? En hoe zorgen we dat dit allemaal gebeurt met een beetje ambitie, en met gevoel voor kwaliteit? Kortom, hoe gaan we (weer) van woningmarkt naar volkshuisvesting?

De Linkse Mannen losten het op. Dat deden ze met adviseur woningmarkt en woonbeleid Daniel Depenbrock (KAW), corporatiedirecteur Pieter Bregman (Nijestee) en visiting critic Barend Wind, ervaringsdeskundige als inwoner van Amsterdam en woningmarktonderzoeker aan de RUG.

Ook Mireille Jeurnink, manager vastgoedontwikkeling bij VanWonen, schoof aan. Verder doken de mannen met directeur Ruimtelijk Beleid Alfred Kazemier van de gemeente Groningen in de Nieuwe Kaart van Groningen. Welke plannen staan er op stapel? Wat gaat waar gebeuren?

Esmé van den Boom, oud-huisdichter van de RUG en winnaar van het Hendrik de Vriesstipendium 2018, was deze aflevering onze artist in residence. Ze deelde haar blik op de thematiek met ons, en deed dat vanuit een originele invalshoek. Rechtse man van dienst was oud-wethouder Joost van Keulen.

Foto's: Jethro Bijleveld