De Linkse Mannen lossen het op // S05E03
8 juni 2023

De auto heeft de stad en stadsontwikkeling stevig in zijn greep. Neem het enorme ruimtebeslag van rijdende en geparkeerde auto’s. Of de parkeernormen die menig nieuwbouwproject hoofdbrekens bezorgt. Hoe zou onze stad eruitzien als we afscheid nemen van de auto? 

Ons dierbare bezit hebben we het liefst op de oprit staan. Maar de auto heeft de stad en stadsontwikkeling stevig in zijn greep. En dat zit 'm niet in de laatste plaats in de kosten: tussen de 25 en 40 duizend euro per parkeerplek.

Ook voor het groenleven en het stadsklimaat eist de auto zijn tol. Al dat asfalt zorgt voor een verdichting van de ondergrond. Daar worden bomen niet echt vrolijk van. Het beperkt ze in de groei en verhoogt het risico op afsterven. Asfalt houdt bovendien veel warmte vast, dat is geen zegen voor het stadsklimaat.

Boven de grond is het ook al oppassen geblazen, want daar dreigt de snoeischaar. Fors opkronen is eerder regel dan uitzondering, want stel je voor dat een laaghangende tak een auto in de weg zit! En dan hebben we het nog niet eens over thema’s als verkeersveiligheid, CO2-uitstoot, gezondheid en de noodzakelijke verduurzaming van onze mobiliteit.

Wat voor stad krijgen we als we niet de auto, maar groen en leefkwaliteit op 1 zetten? Wordt de stad daar niet veel mooier, beter, gezonder, fijner en inclusiever van? En hebben we eigenlijk wel een keus, met al die opgaven op het vlak van klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid? Moet de auto niet gewoon grotendeels de stad uit?

Linkse Mannen Bram Douwes en Wilbert van de Kamp leggen het voor aan wethouder stadsontwikkeling Rik van Niejenhuis, stedenbouwkundige Annet Ritsema, senior ontwikkelmanager Pier Reitsma van BPD Gebiedsontwikkeling en Esseline Schieven, directeur-bestuurder bij Nijestee en oud-directeur Verkeer en Openbare Ruimte bij de gemeente Amsterdam. Visiting critic was Marco Broekman van BURA Urbanism, die als supervisor betrokken is bij de ontwikkeling van Merwede, een enorme autovrije wijk in Utrecht.

Foto's: Douwe de Boer