Dwarsdiepdebat // Hoe duur kost de prijs van die wonings?

Jaar in jaar uit worden koopwoningen duurder. De gemiddelde prijs van een koopwoning is nu een slordige € 240.000,-. De sterk gestegen huizenprijzen leidden ertoe dat een koopwoning voor starters en lage inkomensgroepen vrijwel onbereikbaar is geworden. Er dreigt een tweedeling. Want hoe laag de rentestand ook is en hoe sterk de inkomens ook zijn gestegen: tweehonderveertigduizend euro – wie hoest dat zomaar even op? 

 

Hoe komt het dat koopwoningen zo duur zijn? Is het schaarste? Zijn het stijgende bouwkosten? Wat is de invloed van de grondprijs? Wat is de rol van de ontwikkelaar? Wie wordt er nu echt beter van de huidige woningprijs? Kan het anders?

Biedt particulier opdrachtgeverschap misschien mogelijkheden? Liggen er oplossingen in een slimmer ontwerp? En wat kunnen ontwikkelaars en corporaties doen om de kosten te drukken? 

De dicussie werd geleid door oud-wethouder Willem Smink. Het panel bestond uit Pieter Bregman (algemeen directeur Nijestee), Haiko Meijer (architect en oprichter Onix), Antje de Groot (directeur Trebbe Bouw Oost & Noord), Jaap Haks (senior beleidsadviseur wonen, gemeente Groningen) en Gusta Renes (Ruimtelijk Planbureau). 

Dit debat was onderdeel van een reeks die GRAS organiseerde met debatcentrum DwarsDiep.