GRAS op Noorderzon: HOOP
19 – 23 augustus 2022

Doemscenario’s rond klimaat en biodiversiteit: ze zijn reëel. We kunnen ons doorlopend druk maken over een ontspoorde woningmarkt, de stikstofcrisis, omgang met erfgoed en de verdozing en verrommeling van het landschap. Je zou er moedeloos van worden. Maar: verlies nooit de hoop. GRAS presenteerde eind augustus 2022 in samenwerking met Noorderzon het drieluik HOOP: drie inspirerende gesprekken in een al even inspirerend decor over de toekomst van Nederland en Groningen in het bijzonder.

De gesprekken in HOOP vonden plaats binnen de context van de grote opgaven waar we als maatschappij voor staan. En dat alles zonder presentator! Ieder gesprek duurde zolang het volgens de gesprekspartners zelf interessant bleef.

We zetten boeiende koppels tegenover elkaar, die elkaar niet goed kenden. Jong naast oud, nieuwe garde naast oude garde, uit verschillende disciplines of vakgenoten met een andere houding ten opzichte van de opgave. We presenteerden het drieluik HOOP als tegengif voor de moedeloosheid die op de loer ligt bij de grote maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan.

AFLEVERING 1: HOOP VOOR STAD, DORP EN LANDSCHAP

Illustratie: Sanne Boekel

Architectuurhistoricus Marinke Steenhuis is dé expert op het vlak van gebiedsidentiteit. In 2020 schreef ze het essay 'Het Rijk als Rentmeester': een krachtig pleidooi voor het oplossend vermogen van de Nederlandse ruimtelijke ordening. Met Zomergast en voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade ging ze in gesprek over de toekomst van Nederland en de manier waarop we onze bouwcultuur nieuw leven in kunnen blazen.

AFLEVERING 2: HOOP VOOR KLIMAAT EN NATUUR

Illustratie: Bart Nijstad

Dirk Sijmons is een van de meest vooraanstaande en vernieuwende landschapsarchitecten van Nederland. Hij ging in gesprek met Thijs de Zeeuw, bekend van De (On)voorwaardelijke Tuin. In dat project onderstreept De Zeeuw het belang van flora en fauna in de stad. Hoe verbinden we mens, stad en natuur weer met elkaar? En hoe bereiden we ons voor op de verandering van het klimaat?

AFLEVERING 3: HOOP VOOR SAMENLEVEN IN DE STAD

Illustratie: Megan de Vos

Reimar von Meding, algemeen directeur bij KAW architecten, trok met de studie Ruimte Zat in de Stad landelijke aandacht. Hij ging in gesprek met filosoof, publicist, spreker en columnist Hans Schnitzler, die veelvuldig schrijft over de impact van digitalisering op de samenleving. Want wat betekent deze ontwikkeling in ons dagelijks leven? En hoe werkt het door op de manier waarop wij wonen en samenleven?

Foto's: Douwe de Boer