DwarsDiepdebat // Is er leven na de zweeftrein?

Met het verschijnen van het rapport van de commissie-Duivesteijn werd eind 2004 alle noordelijke hoop op een snelle verbinding met de Randstad de bodem in geslagen. Maar in het nieuwe regeerakkoord is de Zuiderzeelijn terug van weggeweest: 'De afspraken met Noord-Nederland over economische structuurversterking door een snelle Zuiderzeelijn-spoorverbinding zullen worden nagekomen.' 

In alle ophef over zweeftreinen en Randstadverbindingen zouden we haast vergeten dat infrastructuur veel meer is dan alleen die snelle trein. Waar liggen voor Noord-Nederland de echte opgaven? Waar liggen de problemen en wat staat ons de komende tien jaar te wachten op infrastructuurgebied?

Verdubbelen we de zuidelijke ringweg of investeren we liever in een lightrail, transferia, snelle fietsverbindingen en een kabelbaan? En - welke oplossing we ook kiezen - volstaat het simpelweg realiseren van voldoende kilometers, of besteden we ook aandacht aan een verantwoorde inpassing van wegen en rails in het (stedelijke) landschap? 

Vervoerseconoom Jan Oosterhaven (RUG) leidde het thema in waarna een deskundig panel de degens kruiste over deze en andere vragen. Panelleden waren Pieter Hofstra, verkeersdeskundige en voormalig VVD-Tweedekamerlid, Drewes de Haan, raadslid Groen Links, Sacha Schram van HKB Stedenbouwkundigen en David van Zelm van Eldik, hoofd Steunpunt Routeontwerp (ministeries van VROM, LNV en V&W). Voorzitter was oud-wethouder Willem Smink.

Dit debat was onderdeel van een reeks die GRAS organiseerde met debatcentrum DwarsDiep.