Let's Gro: De Groninger woonbehoefte
2019

Groningen staat voor een grote opgave als het om wonen gaat. Duurzaamheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, meer sturing en kwaliteit zijn grote thema’s. Bovendien wil Groningen een gemeente zijn waar iedereen goed en prettig kan wonen. Maar hoe doen we dat? Hoe geven we die ambities handen en voeten?

In september was de kick-off van een herziene Groninger Woonvisie. De afgelopen tijd ging GRAS samen met de gemeente Groningen op pad om als vervolg hierop input op te halen in dorpen en wijken.

Op weg naar een nieuwe gemeentelijke Woonvisie doken we tijdens Let’s Gro de diepte in. In kleine ‘woondenktanksessies’ probeerden teams met experts uit verschillende professies de uitgangspunten van de Woonvisie concreet te maken. Daarbij keken ze ook naar goede voorbeelden van binnen en buiten Groningen.

Wat kunnen we leren van Amsterdam als het om sturing op de woningmarkt gaat? Is het tijd voor een gemeentelijk woonbedrijf? Moet de erfpacht weer uit de kast? En wat bieden nieuwe wooncoöperaties voor kansen?

We sloten de dag in het bijzijn van Roeland van der Schaaf af. De wethouder en programmaleider Wonen René Asschert praatten met de deelnemers verder over de resultaten van de sessies. Hoe denken we dat we in de Groninger Woonbehoefte blijven voorzien en welke instrumenten moeten we daarvoor inzetten?