Licht & Ruimte: naoorlogse monumenten in het zonnetje
2013

Rondom de manifestatie Licht & Ruimte zette GRAS in het najaar van 2013 naoorlogse monumenten in het zonnetje. Naoorlogs was op dat moment actueler dan ooit, met het oog op de ontwikkelingen rond de oost- en noordwand van de Grote Markt. 

Naast de gebouwen aan de Grote Markt staan er ook veel andere panden uit de periode 1945-1970 in Groningen stad. Het was een tijd van optimisme en groei, van geloof en vertrouwen in ‘de vooruitgang’. Nieuwe bouwmethoden en –materialen deden hun intrede en compleet nieuwe stadswijken zagen het licht.

We maakten een mooie overzichtskaart van wederopbouw-pareltjes in de stad. Deze konden mensen tijden de Open Monumentendag gratis meenemen. Ook organiseerden we verschillende fiets- en wandeltours langs naoorlogse monumenten.

Ambassadeurs

Op 25 september deed wethouder Roeland van der Schaaf de officiële aftrap van Licht & Ruimte. Hij bekeek vanaf een hoogwerker een bijzonder voorbeeld van een vroeg naoorlogs gebouw. Iedereen die dat na hem ook wilde, was van harte welkom: architectuurhistoricus Jaap Ekhart vertelde alles over het 'pand van Cosmo' op de Grote Markt.

Een dag later barstte online de strijd los tussen presentator Arno van der Heyden, raadslid Benni Leemhuis, stadhistoricus Beno Hofman, digitaal expert Lykle de Vries, corporatiedirecteur Pieter Bregman en muzikant/theatermaker Miranda Bolhuis. Als ambassadeur ontfermden zij zich over een naoorlogs gebouw en probeerden ze via OOG TV, de Groninger Gezinsbode, Facebook en Twitter zoveel mogelijk stemmen voor dat gebouw op te halen. Voor de eeuwige roem, uiteraard, maar ook voor een (kleine) opfrisbeurt die het gebouw kon winnen.

De benzinepomp van Dudok aan de Turfsingel bleek uiteindelijk het meest geliefde naoorlogse gebouw van Groningen te zijn.