Werksessie // Open Oproep: Anders werken aan wonen
17 februari 2022

Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kan deze uitdaging duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt? Met de Open Oproep: Anders werken aan wonen stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers in staat om in samenwerking met overheden, organisaties, deskundigen en burgers te werken aan een integrale aanpak van actuele en toekomstige vraagstukken rondom wonen. GRAS organiseerde in dit kader een werksessie.

Met de open oproep daagt het Stimuleringsfonds ontwerpers uit om in samenwerking met overheden, organisaties, deskundigen en burgers te werken aan voorstellen voor ontwerpend onderzoek. Voor de eerste fase (mei 2022 – januari 2023) is een subsidie beschikbaar voor 15 voorstellen à € 30.000. 

Tijdens de werksessie verkenden we vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen. We koppelden deelnemers aan elkaar en begeleidden het aanvraagproces. Bekijk hierboven de sessie terug!

Foto's: Douwe de Boer