Panorama Groningen // Lezing Dirk Sijmons en Jandirk Hoekstra
2020

Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een aantrekkelijk toekomstperspectief voor Nederland. In oktober 2020 deed de reizende tentoonstelling Groningen aan. Samen met het Provinciaal Bouwheerschap en Forum Groningen organiseerde GRAS parallel aan de tentoonstelling een gespreks- en lezingenserie. We gingen daarmee dieper in op de thematiek die Panorama Nederland agendeert. Op 15 oktober sloten we af met een lezing van landschapsarchitecten Dirk Sijmons en Jandirk Hoekstra.

De toekomst van het landschap

Als de thema’s landschapsontwerp en klimaat samenkomen, kun je niet om Dirk Sijmons en Jandirk Hoekstra heen. Als onderdeel van H+N+S Landschapsarchitecten houden ze zich al decennia bezig met deze thematiek. Het bureau behoort tot de absolute elite en deed mooie projecten rondom Ruimte voor de Rivier, maar bijvoorbeeld ook het bijzondere project de Zandmotor.  

Dirk Sijmons ontving de afgelopen twintig jaar diverse prijzen voor zijn werk. In 2014 schreef hij het boek Landschap en energie (kWh/m2), over ontwerpen voor het postfossiele landschap. Jandirk Hoekstra was onder meer ateliermeester van het Projectatelier Groningen, dat onderzocht wat de energietransitie kan betekenen voor het economisch perspectief van stad en regio Groningen en wat daar de gevolgen voor de ruimtelijke orde en de ruimtelijke kwaliteit in het gebied kunnen zijn.

Hoe kijken Sijmons en Hoekstra tegen de toekomst aan, met het oog op de opgaven die er liggen rondom landschap en klimaat? Zijn ze positief of zien ze het somber in?

Foto's: Nienke Maat