DwarsDiepdebat // Stadsontwikkeling op de publieke tribune
2004

Tijdens de reeks DwarsDiepdebatten die GRAS begin deze eeuw met debatcentrum DwarsDiep organiseerde, kwamen diverse thema's aan bod. In deze editie ging het over stadsontwikkeling. Is de publieke legitimatie van stadsontwikkeling problematisch geworden? Verloor de overheid het lef zelf met een plan te komen? Wat betekent dat voor de ontwikkeling van de stad op de lange termijn?

Nederland is het land van de voorbeeldige ruimtelijke orde. Het land dat we zelf gebouwd hebben en zelf hebben vormgegeven. En daar zijn we trots op.

Hoe vaak verwijzen we niet naar de gruwelen van Vlaanderen, waar iedereen maar wat aanbouwt en rooilijnen niet lijken te bestaan? Toch klinkt steeds luider de roep om de burger een grotere, rechtstreekse invloed te geven op zijn omgeving. En de overheid is daar gevoelig voor. 

Is de publieke legitimatie van stadsontwikkeling problematisch geworden? Verloor de overheid het lef zelf met een plan te komen? Wat betekent dat voor de ontwikkeling van de stad op de lange termijn?

Richt de aandacht zich niet te veel op publiciteitsgevoelige projecten en te weinig op plannen met een even groot sociaal, cultureel of landschappelijk belang? Stedenbouw door referendum: een ramp voor de stad of komt de beslissing uiteindelijk te liggen waar die moet liggen? Deze en andere vragen over de publieke (en politieke) legitimiteit van stadsontwikkeling kwamen aan de orde in dit DwarsDiep-debat.

Carel Weeber (voormalig architect en hoogleraar architectuur), Marcel Boogers (universitair docent Bestuurskunde, verbonden aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg) en Ypke Gietema (oud-wethouder Ruimtelijke Ordening in Groningen) waren de deelnemers aan het debat. De Rotterdamse architect Dennis Kaspori hield in de vorm van een column een pleidooi voor 'open source-architectuur'. Het debat stond onder leiding van Jaap Modder, sociaal geograaf en voorzitter van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen.

Dit debat was onderdeel van een reeks die GRAS organiseerde met debatcentrum DwarsDiep.