In heel Nederland verrezen de laatste jaren stadslabs. Zo ook in Groningen, en wel op het voormalige Suikerunieterrein. De belangrijkste opgave voor die stadslabs: hoe zorgen we dat de opgebouwde (tijdelijke) waarden duurzaam door kunnen werken op de langere termijn? Om die vraag te beantwoorden, organiseren we op 16 mei het Suikersymposium.

Hoe voorkomen we na de periode van tijdelijkheid een clean cut, waarbij alle tijdelijke energie verdwijnt en we over gaan tot de orde van de dag? Hoe zorgen we dat opgebouwde ruimtelijk-programmatische waarden een inspirerend startpunt gaan vormen voor definitieve planvorming? En hoe kan De Suiker, ondanks – of misschien wel dankzij – de horizon van vijftien jaar, toch al een rol spelen in het opvangen van de enorme vraag naar nieuwe woningen in de stad Groningen?

Zijn er binnen dat kader specifieke doelgroepen die bediend kunnen worden? Welke vernieuwde woonvormen combineren goed met De Suiker? En hoe kan een link gelegd worden tussen wonen en innovatieve bedrijvigheid?

Met het Suikersymposium willen we vertegenwoordigers van lokale overheden, vertegenwoordigers van andere stadslabs, geïnteresseerde stadsmakers en de (Groninger) ontwerpgemeenschap aan het denken zetten en met elkaar in gesprek brengen. Hoewel het in de eerste plaats gericht is op professionals, staat het symposium ook open voor andere geïnteresseerden.

Het Suikersymposium vindt plaats op donderdag 16 mei van 10.30 uur tot ca. 17.00 uur. Tijdens het symposium gaan we kennis halen, brengen en delen. Er zijn verschillende Nederlandse Stadlabs onder de genodigden, waaronder GOUDasfalt uit Gouda, Buiksloterham uit Amsterdam, ZUS uit Rotterdam en Honigcomplex uit Nijmegen. Edwin Verdurmen van het Arnhemse CASA is dagvoorzitter.
 
Het leuke is: de Stadlabs vertellen niet alleen hun eigen verhaal. Nee, we dagen ze uit om mee te denken over elkaars opgaven. Zo leren we optimaal van elkaar. En natuurlijk speelt ook de Suiker een belangrijke rol in het programma: in oppervlakte de grootste ‘ruimtelijke proeftuin’ van Nederland. We verkennen het terrein, maken de balans op en bespreken de resultaten en de opgaven die nog voorliggen.

Net zoals de Suikerwerken-workshops die we vorig jaar organiseerden, zet het Suikersymposium in op een interdisciplinaire kruisbestuiving waarbij alle deelnemers worden verleid om kennis te komen halen en brengen.

Hoe maken we ‘tijdelijke’ waarden onderdeel van een duurzame gebiedsontwikkeling? Kom langs, praat mee en ga met ons voorbij de tijdelijkheid!

Meer informatie volgt, maar zet 16 mei alvast in je agenda.