Het Groninger landschap is een bijzonder landschap: rijk en oud. Het veranderende klimaat zorgt hier voor grote opgaven. Hoog tijd voor actie. Maar hoe ontwerp je voor een veranderend klimaat? En welke oplossingen passen in dit eeuwenoude landschap? Acht landschapsarchitecten uit binnen- en buitenland gingen de uitdaging aan. Het resultaat was al te zien in de online tentoonstelling Sponsland, maar nu ook in levenden lijve.

Ontwerpen voor een veranderend klimaat

Het Groninger landschap is het oudste culturele landschap van West-Europa. In dat landschap zijn talloze veranderingen te verwachten. Veel heeft te maken met ons veranderende klimaat. Zomers worden droger en heter, de winters worden natter, het zeespiegelniveau stijgt en bodemdaling en verzilting vinden plaats.

Niets doen is bij al deze veranderingen geen optie. We moeten aan de slag. Maar hoe ontwerp je voor een veranderend klimaat? En welke oplossingen passen in dit eeuwenoude landschap? 

8 landschapsarchitecten

Acht landschapsarchitecten uit binnen- en buitenland gingen de uitdaging aan. Ze studeerden op een even groot aantal opgaven. Deze bevinden zich alle in een spreekwoordelijke (dikke) taartpunt tussen Schiermonnikoog en Zuidlaren. Grofweg gaat het om het stroomdal van de Drentsche Aa en de Hunze: de rivieren die Groningen voor een belangrijk deel hebben gevormd. In deze taartpunt komen we zo ongeveer alle landschapstypen tegen die we ook elders in de Waddenregio aantreffen: van kleigronden en veenafgravingen tot het zand van de Hondsrug.

Juist die variatie maakt de uitsnede zo bijzonder. Hier kunnen we heel veel relevante opgaven manifest maken en voorzien van een oplossing of ten minste een inspirerende denkrichting. En daarvan kunnen niet alleen andere plekken langs de Nederlandse, Duitse en Deense waddenkust profiteren. Ook voor andere delta’s in de wereld kan het van grote waarde zijn.

Op reis door een toekomstig Groningen: van 14 september t/m 7 december

De resultaten zijn te vinden in de online tentoonstelling Sponsland: a Journey into Future Landscapes. Deze neemt je mee op reis door een toekomstig Groningen en toont een landschap waarin natuur en cultuur in balans zijn. Groener, rijker en (nog) aantrekkelijker. Van 14 september tot en met 7 december kun je ook op verschillende plekken delen van de tentoonstelling in het echt bekijken. Hier vind je alle locaties.

Sponsland is een inititiatief van de gemeente Groningen, de provincie Groningen en GRAS.

Beeld: Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur

***

Curatoren: Peter Veenstra, Yttje Feddes 


Deelnemende ontwerpers:

Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur

MORE landscape i.s.m. VE-R

Flux landscape architecture

LAMA landscape architects

Agence Ter

Hanzehogeschool

Tredje Natur

West 8 Urban Design & Landscape Architecture

LIST


Ontwerp en realisatie:
Studio de Ronners