Terug naar overzicht

Alle ontwerpers gebruiken onderzoek

All designers use evidence

Dit boek draait om een begrip dat menig opdrachtgever en architect bekend in de oren zal klinken: Evidence Based Design (EBD). Toch roept EBD nog steeds veel vragen op. Wat betekent het precies? Wat impliceert het en wat kunnen we ermee?

Opdrachtgevers eisen een onderbouwing van het werk van de architect, EBD helpt hen daarbij. Vanuit de overtuiging dat EBD het ontwerp van de gebouwde (zorg)omgeving kan verbeteren gaat dit boek op zoek naar antwoorden. Het geeft een gebalanceerd beeld van EBD. Bedenkers, gebruikers, criticasters, opdrachtgevers en toeschouwers geven hun mening. Hierdoor wordt duidelijk dat EBD niet eenduidig te vatten is, maar wel goede handvatten biedt voor ontwerpend onderzoek. 

Dit is een tweetalige publicatie: in Nederlands en Engels.

--

This book is about Evidence Based Design, a term that will sound familiar to many clients and architects. Yet, EBD still raises lots of questions. What does it mean exactly? What does it imply and what can we actually do with it?

Clients demand that architects substantiate their work, and Evidence Based Design can help them with that. Acting on the conviction that EBD may improve the designing process of the built (healthcare) environment, this book is looking for answers. It provides a balanced survey of EBD: designers, users, critics, as well as clients and viewers give their opinions. Hence, it becomes clear that EBD is not easy to 'grasp' but does offer starting-points for designing research. The days of architects merely creating pretty pictures are over. 

This is a duolingual publication: in Dutch and English.

€19.95

 

Onderzoek en tekstJoram Nauta, Kirk Hamilton, Sjoerd de Hoogh, Herma de Wijn, Birgitte Hansen, Bram Esser, Peter Michiel Schaap, Marinus Verweij
RedactieJoram Nauta, Peter Michiel Schaap
VormgevingMaaike de Laat
Pagina's96
Jaar2009
ISBN90-71903-22-9
DrukPlantijnCasparie