Carlijn Limburg

Carlijn Limburg is projectleider Bouwen aan Talent bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.