Erik Dorsman

Erik Dorsman is architectuur- en stedenbouwhistoricus. In 2017 richtte hij samen met Emiel Noordhuis De Deur in Huis op: 'plek voor ontwerp en debat.’ 

Erik werkte eerder met stadsbouwmeester Niek Verdonk aan het architectuurbeleid van Groningen, waarna hij grote manifestaties als Intense Laagbouw en Bouwjong! inhoudelijk en organisatorisch begeleidde. Hij gaf excursies voor de Rijksuniversiteit Groningen en publiceerde in vaktijdschriften en -literatuur over actuele ruimtelijke opgaven. 

Vanaf 2009 was Erik secretaris van de Welstands- en Monumentencommissie van Groningen. Momenteel is hij secretaris van het Kwaliteitsteam Groningen Spoorzone en als adviseur betrokken bij het Atelier Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen.