Mark Sekuur

Mark Sekuur is freelance sociaalruimtelijk adviseur, architectuurfotograaf en docent Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij heeft roots in de architectuur, studeerde onder andere culturele geografie en voelt zich betrokken bij de noordelijke leefomgeving. Vanuit die achtergrond is hij continu op zoek naar de verhalen en gelaagdheid van een plek.