Roeland van der Schaaf

Roeland van der Schaaf was namens de PvdA van 2012 tot 2022 wethouder in Groningen. In zijn portefeuille zaten onder meer Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Grondzaken en Maatschappelijk Vastgoed. Tegenwoordig is hij dijkgraaf namens waterschap Noorderzijlvest.