Wat is GRAS?

GRAS is het architectuurcentrum voor en van Groningen. Sinds 5 oktober 1999 werken we in een kleine flexibele bezetting aan het stimuleren en aanjagen van de kennis van, en het debat over de gebouwde omgeving.

Iedereen wordt dagelijks geconfronteerd met de manier waarop we onze leefomgeving inrichten. Van onze huizen, buurten en wijken tot onze wegen, straten, parken, scholen, ziekenhuizen en bedrijven: de gebouwde omgeving gaat ons allemaal aan. Daarom wil GRAS, op heel eigen wijze, een zo breed mogelijk publiek betrekken bij het gesprek over (de kwaliteit van) onze leefomgeving.

Ruimtelijk productiehuis

GRAS organiseert, agendeert, stimuleert, inspireert, initieert, onderzoekt en brengt partijen bij elkaar. Bovendien bieden we een onafhankelijk platform waar ideeën kunnen rijpen, het gesprek gevoerd kan worden en (jong) talent een kans krijgt. Als ruimtelijk productiehuis maken we thema’s en onderwerpen graag concreet. Samen met onze partners en de leden van ons bestuur geven we ze handen en voeten. Zo zorgen we voor beweging en impact.

Online magazine

Sinds 2019 is GRAS ook een online magazine. We schrijven zelf artikelen, maar doen daarnaast een beroep op talentvolle (Groningse) makers. Mensen uit verschillende disciplines met een scherpe kijk op wat er op ruimtelijk gebied in Groningen gebeurt. Tot een paar jaar terug richtten we ons vooral op de stad, tegenwoordig verbreden we graag onze blik naar de rest van de provincie. GRAS voert de hoofd- en eindredactie van het magazine.

Meer belangstelling en meer inzicht

Alle GRAS-projecten zetten in meer of mindere mate in op een vergroting van de belangstelling voor architectuur, stedenbouw en aanverwante ruimtelijke disciplines. Een tweede doel is het vergroten van het inzicht in (actuele) ruimtelijke thema's en het stimuleren van de uitwisseling van ideeën, visies en inzichten. Zo willen we een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de ruimtelijke plan- en beleidsvorming, de kwaliteit van onze gebouwde omgeving, maar ook aan de ontwikkeling van een kritische blik bij de bewoners en gebruikers van de stadsregio Groningen - Assen: ons primaire werkveld.

Positief-kritisch

GRAS-projecten hebben een duidelijke signatuur. Ze zijn positief-kritisch van aard en stevig maatschappelijk ingebed. Bovendien hebben ze altijd een duidelijke ruimtelijke link. Daarbij hebben we de stellige overtuiging dat ruimtelijke kwaliteit en een gerichte inzet van de ontwerpende disciplines onze leefomgeving beter, prettiger, gezonder en aangenamer kunnen maken. Het ontwerp kan dat natuurlijk nooit alleen. Daarom leggen we graag verbanden met andere vakgebieden en kennisvelden. Dit vanuit de overtuiging dat de beste oplossingen ontstaan in een goede interdisciplinaire dialoog.

Nieuwe concepten

Wij vinden dat ieder thema en onderwerp een op maat gesneden aanpak verdient, passend bij het doel en de doelgroep. Daarom kiezen we graag voor nieuwe concepten en projectvormen. Een ludieke knipoog is ons niet vreemd, al was het alleen al om het ijs te breken. Soms kiezen we voor iets grover geschut en gooien we een steen in de vijver, maar altijd vanuit een nauwe betrokkenheid bij en liefde voor de stad en de stadsregio Groningen.

Jaarprogramma

GRAS werkt jaarlijks aan een eigen programma dat in alle vrijheid wordt doordacht en uitgevoerd. Het bevat onderdelen die wij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de stad en stadsregio Groningen. Daarnaast werkt GRAS als culturele onderneming graag en veelvuldig in opdracht, mits de opdrachten passen bij onze aard en doelstelling. Deze manier van werken werkt stimulerend en houdt ons scherp.

Meer weten? Neem contact op met een van ons!

Headerbeeld: Megan de Vos