Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van GRAS is onbezoldigd en bestaat uit: 

Frank de Vries (voorzitter)

Titia Siertsema

Peter Veenstra